Oryginalna ulotka dla Gynacoheel N
krople

produkt na receptę

Opakowanie

30 mililitrów
w 1% aptek, od 39.99 zł do 52.00
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Gynacoheel N dla opakowania 30 mililitrów.

Wybrany dokument Gynacoheel N:
Dokument z 2020-12-26
PDF
dokument PDF dla Gynacoheel N

Podgląd dokumentu PDF Gynacoheel N

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-12-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gynacoheel N krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Gynacoheel N i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Gynacoheel N

3. Jak przyjmować lek Gynacoheel N

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Gynacoheel N

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gynacoheel N i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Gynacoheel N jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu objawów występujących przy podrażnieniu żeńskich narządów płciowych takich jak: zaczerwienienie, pieczenie, świąd w okolicy sromu i/lub pochwy.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Gynacoheel N

Kiedy nie przyjmować leku Gynacoheel N

 • jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą zawartą w leku (wymienioną w punkcie 6)
 • w przypadku istniejących chorób tarczycy nie stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem
 • jeśli pacjent jest uczulony na jad pszczół, os lub szerszeni

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat.

 • 1 - Gynacoheel N a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Gynacoheel N z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Gynacoheel N powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W zalecanych dawkach nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Gynacoheel N zawiera etanol

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

3. Jak przyjmować lek Gynacoheel N

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Doustnie.

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Gynacoheel N

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Gynacoheel N

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Gynacoheel N

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • 2 -

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gynacoheel N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222

Warszawa, tel.:+4822 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gynacoheel N

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: Termin ważności.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gynacoheel N

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Gynacoheel N są:

10 g Apis mellifica D 4

10 g Ammonium bromatum D 4

10 g Lilium lancifolium D 4

10 g Aurum iodatum D 12

10 g Vespa crabro D 4

10 g Chamaelirium luteum D 4

10 g Palladium metallicum D 12

10 g Platinum metallicum D 12

5 g Melilotus officinalis D 3

5 g Viburnum opulus D 2

Pozostałe składniki: woda oczyszczona.

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Gynacoheel N i co zawiera opakowanie Gynacoheel N jest przezroczystym, jasnożółtym roztworem o zapachu etanolu i delikatnym aromacie waleriany.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego, z zakrętką i kroplomierzem, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

 • 3 -

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o. o.

Adres: …… tel. ………..

e-mail: ……

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: miesiąc/rok

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania:

 • 4 - Gynacoheel N Stosowanie Gynacoheel N z jedzeniem i piciem

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.