Oryginalna ulotka dla Alchinal
proszek (do wytworzenia zawiesiny)

produkt dostępny bez recepty

Czosnek zwyczajny (allium sativum)

+

Jeżówka purpurowa (echinacea purpurea)

Opakowanie:

35 gramów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ oddechowy, leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu, inne preparaty stosowane w przeziębieniu (kategoria ATC R05X).

Ulotki Alchinal dla opakowania 35 gramów.

Wybrany dokument Alchinal:
Dokument z 2021-07-20
PDF
dokument PDF dla Alchinal

Podgląd dokumentu PDF Alchinal

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-07-20

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ALCHINAL (0,248 g + 0,056 g)/10 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Allii sativi bulbi extractum siccum + Echinaceae purpurae herbae extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest ALCHINAL i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALCHINAL

3. Jak stosować ALCHINAL

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać ALCHINAL

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest ALCHINAL i w jakim celu się go stosuje

ALCHINAL jest produktem leczniczym pochodzenia roślinnego, zawierającym jako substancje czynne wyciągi z jeżówki purpurowej i czosnku. Stosuje się jako lek pobudzający odporność organizmu i dzięki temu ułatwiający powrót do zdrowia w infekcjach dróg oddechowych.

Jest to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

ALCHINAL wskazany jest do tradycyjnego stosowania wspomagająco w infekcjach dróg oddechowych: przeziębieniach, katarze, stanach zapalnych gardła.

Jeśli po upływie10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, wystąpiła duszność lub gorączka, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ALCHINAL

Kiedy nie stosować leku Alchinal

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na jeżówkę lub czosnek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta rozpoznano nadwrażliwość na rośliny z rodziny złożonych Compositae =

Astraceae (rumianek, nagietek, krwawnik, mniszek, arnika).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ALCHINAL należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożność stosując ten lek:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono upośledzoną odpowiedź immunologiczną (reakcję odpornościową),
 • jeśli u pacjenta występuje fenyloketonuria;
 • jeśli u pacjenta wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Pacjenci z chorobą atopową skóry przed zastosowaniem leku powinni skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

U dzieci od 2 do 12 lat o stosowaniu może zdecydować lekarz. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

ALCHINAL a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie jest zalecane stosowanie leku w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu leku na sprawność psychofizyczną..

Ważne informacje o niektórych składnikach leku ALCHINAL

Lek zawiera sorbitol1 (cukier). Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny (aspartam2). Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. Jak stosować ALCHINAL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Instrukcja przygotowania zawiesiny:

W celu przygotowania zawiesiny należy lekko wstrząsnąć butelką w celu rozluźnienia proszku.

Napełnić butelkę letnią, przegotowaną wodą do około

2 poziomu oznakowanego na butelce kreską, starannie wstrząsnąć i uzupełnić letnią, przegotowaną wodą do kreski na butelce i powtórnie wstrząsnąć. Odstawić na 1 minutę w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Po użyciu butelkę zakręcić i umieścić z resztą zawiesiny w lodówce.

Wstrząsnąć dokładnie przed każdym użyciem.

Podanie doustne. Zawiesinę należy dawkować za pomocą miarki dołączonej do opakowania..

Dawkowanie

U dzieci od 2 do 12 lat o stosowaniu może zdecydować lekarz.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Młodzież od 12 lat i dorośli 45 ml dziennie jednorazowo lub w dawkach podzielonych.

Czas stosowania:

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ALCHINAL

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania tego leku.

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku ALCHINAL

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku ALCHINAL

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na jeżówkę (wysypka, pokrzywka, obrzęk twarzy, skurcz oskrzeli, astma).

U pacjentów atopowych jeżówka może spowodować reakcje alergiczne związane z chorobą autoimmunologiczną.

W przypadku stosowania przez okres dłuższy niż 8 tygodni, może wystąpić leukopenia (obniżenie liczby białych krwinek we krwi obwodowej).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać ALCHINAL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25 o C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu w zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przygotowaną zawiesinę przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż o C. Okres ważności zawiesiny: 7 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera ALCHINAL mailto:ndl@urpl.gov.pl

 • Substancjami czynnymi leku są suchy wyciąg z czosnku oraz suchy wyciąg z jeżówki purpurowej. 10 ml zawiesiny zawiera 0,248 g suchego wyciągu z czosnku Allii sativi bulbi extractum siccum (3 - 4:1), wyciąg natywny 70-100 %, maltodekstryna 0-30 %, ekstrahent – woda oraz 0,056 g suchego wyciągu z jeżówki purpurowej Echinaceae purpureae herbae extractum siccum (3,5 – 4,5:1), maltodekstryna niskocukrzona 20 %, ekstrahent – woda oczyszczona.
 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sorbitol, aspartam, kwas cytrynowy, sodu fosforan dwuzasadowy, aromat orzechowy suchy, aromat czekoladowy suchy, aromat waniliowy suchy, aromat migdałowy suchy, powidon, kakao.

Jak wygląda ALCHINAL

Proszek o barwie jasnobrunatnej do brunatno białej, który po dodaniu odpowiedniej ilości wody tworzy zawiesinę o charakterystycznym smaku i zapachu.

Opakowanie: butelka zawierająca 35 g proszku w butelce wraz z miarką, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew tel. + 48 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:gemi@gemi.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/sorbitol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/aspartam

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.