Oryginalna ulotka dla Forlax 10 g proszek (do wytworzenia płynu)

Makrogol (macrogol)

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC A06AD: Problemy pokarmowe, Leki przeczyszczające, Leki przeczyszczające, Osmotyczne leki przeczyszczające.

Produkt przypisany do tematów: Zaparcia.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 torebek 10,167 grama (10 G), 100 torebek 10,167 grama (10 G), 20 torebek 10,167 grama (10 G), 50 torebek 10,167 grama (10 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających macrogol

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA FORLAX 10 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Macrogolum 4000

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek Forlax 10 g ostrożnie.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Forlax 10 g i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Forlax 10 g

3. Jak przyjmować lek Forlax 10 g

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Forlax 10 g

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FORLAX 10 g I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Forlax 10 g należy do grupy leków zwanych lekami przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym.

Forlax 10 g zwiększa ilość wody w stolcu, co pomaga przezwyciężyć problemy związane ze zbyt wolną pracą jelit. Forlax 10 g nie wchłania się do krwiobiegu i nie ulega rozkładowi w organizmie.

Forlax 10 g jest stosowany w objawowym leczeniu zaparć u dorosłych i u dzieci w wieku od 8 lat.

Lek ma postać proszku, który należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) i wypić. Aby lek zadziałał potrzeba zwykle 24 do 48 godzin.

Leczenie zaparcia za pomocą leków powinno stanowić jedynie uzupełnienie zdrowego stylu życia i diety.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU FORLAX 10 g

Kiedy nie przyjmować leku Forlax 10 g

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol (glikol polietylenowy) lub którykolwiek z pozostałych składników, wymienionych w punkcie 6 „Inne informacje”.
 • jeśli u pacjenta występuje choroba taka jak ciężka choroba jelit:
  • choroba zapalna jelit (taka, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-

Crohna)

 • perforacja przewodu pokarmowego lub ryzyko wystąpienia perforacji przewodu pokarmowego
 • niedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności jelit
 • ból brzucha o nieustalonej przyczynie

Nie należy przyjmować tego leku gdy wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów. W razie wątpliwości, przed przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Forlax 10 g

Bardzo rzadko zgłaszano występowanie reakcji alergicznych, obejmujących wysypkę i obrzęk twarzy po przyjęciu produktów zawierających makrogol (glikol polietylenowy) u dorosłych. Zgłaszano pojedyncze reakcje alergiczne, które prowadziły do omdlenia lub zapaści oraz powodowały ogólnie złe samopoczucie. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać przyjmowania leku iegunkę, przed jego przyjęciem należy skonsultować się

 • owania diuretyków (leków moczopędnych) lub w przypadku osób w podeszłym wieku, ąpić zwiększone ryzyko niskiego stężenia sodu (soli) lub potasu we i lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio wydawane są bez recepty.

piersią.

ą, należy poradzić się lekarza lub elkie ilości cukru zwanego sorbitolem2, tóry jest przekształcany do fruktozy1. Z powodu zawartości dwutlenku siarki Forlax 10 g może rzadko orlax 10 g może być jednak stosowany u osób z cukrzycą lub będących na diecie bezgalaktozowej.

orlax 10 g należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z tą ulotką. W razie ć się z lekarzem lub farmaceutą.

saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) bezpośrednio przed

następnie wypić przygotowany roztwór.

 • cy.

trzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń dietetycznych.

nasilenia objawów lub w przypadku Forlax 10 g i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Ponieważ lek ten może czasami powodować b z lekarzem lub farmaceutą w przypadku: upośledzonej funkcji wątroby lub nerek, przyjm ponieważ może u nich wyst krwi.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzow lekach, również tych, które

Ciąża i karmienie piersią Forlax może być stosowany w okresie ciąży i karmienia

Jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub karmi piersi farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Forlax 10 g

W przypadku stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów (sorbitol) przed przyjęciem tego leku należy skonsultować się z lekarzem. Lek ten zawiera niewi k powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

F

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK FORLAX 10 g

F wątpliwości należy skontaktowa

Dorośli i dzieci powyżej 8 lat

Przeciętna dawka to jedna - dwie saszetki na dobę, przyjmowane najlepiej w postaci jednej dawki rano.

Dawka dobowa zależy od uzyskanego efektu i wynosi od jednej saszetki co drugi dzień (szczególnie u dzieci) do maksymalnie dwóch saszetek na dobę.

Zawartość spożyciem

Uwaga:

 • Działanie leku Forlax 10 g pojawia się w ciągu 24-48 godzin po podaniu.

U dzieci okres stosowania leku Forlax 10 g nie powinien przekraczać 3 miesię

 • Poprawa perystaltyki uzyskana po stosowaniu leku Forlax 10 g może być utrzymana pod warunkiem przes
 • Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, gdy dojdzie do braku poprawy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Forlax 10 g iu leku lub zmniejszeniu jego dawki.

przypadku ciężkiej biegunki lub wymiotów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, egające utracie soli (elektrolitów), towarzyszącej utracie łynów.

Forlax 10 g ależy jak najszybciej przyjąć następną dawkę, ale nie należy stosować dawki podwójnej w celu ŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE ak każdy lek, lek Forlax 10 g może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one trwają długo, obejmują: d zęsto (dotyczą 1-10 na 100 osób stosujących lek) kże powodować bolesność wokół odbytu iezbyt często (dotyczą 1-10 na 1000 osób stosujących lek) mioty ę zą 1-10 na 100 osób stosujących lek)

Ból brzucha i wzdęcia e 1-10 na 1000 osób stosujących lek)

Wymioty

Ba jalnie są to oważne działania niepożądane lergicznej takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk, obrzęk twarzy (w postaci zęstość nieznana

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Forlax 10 g może spowodować biegunkę, która zwykle ustępuje po odstawien

W gdyż konieczne może być leczenie zapobi p

Pominięcie przyjęcia leku

N uzupełnienia pominiętej.

4. MO

J wystąpią.

Działania niepożądane, które są zwykle łagodne i nie

U zieci

C

 • Ból brzucha
 • Biegunka, która może ta

N

 • Nudności lub wy
 • Wzdęcia

Częstość nieznana

 • Reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

U dorosłych:

Cz sto (dotyc

 • Nudności
 • Biegunka

Ni zbyt często (dotyczą

 • Nagła potrzeba udania się do toalety
 • Nietrzymanie stolca rdzo rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 10 000 osób stosujących lek) ale potenc p
 • Objawy reakcji a obrzęku Quinckego) z obrzękiem górnej i (lub) dolnej wargi i (lub) policzków

C

 • Niedobór sodu we krwi, niedobór potasu we krwi, możliwość odwodnienia spowodowana ciężką biegunką, szczególnie u osób w podeszłym wieku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FORLAX 10 g

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Forlax 10 g, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku Forlax 10 g.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Forlax 10 g

Substancją czynną leku jest makrogol 4000 – 10,00 g w każdej saszetce.

Ponadto lek zawiera: sacharynę sodową (E954), aromat pomarańczowo-grejpfrutowy [olejki: pomarańczowy i grejpfrutowy, skoncentrowany sok pomarańczowy, cytral, aldehyd octowy, linalol, etylu maślan, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-heksenol, maltodekstryna, guma arabska, sorbitol, butylowany hydroksyanizol (E320) oraz dwutlenek siarki (E220)].

Jak wygląda lek Forlax 10 g i co zawiera opakowanie Forlax 10 g jest prawie białym proszkiem o zapachu i smaku pomarańczowo-grejpfrutowym, z którego przygotowuje się doustny roztwór.

Forlax 10 g jest dostępny w opakowaniach zawierających 10, 20, 50 lub 100 saszetek z proszkiem.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Ipsen Pharma

65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt

Francja

Wytwórca Beaufour Ipsen Industrie Rue Ethe Virton

28100 Dreux, Francja

Ten lek został dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej pod następującymi nazwami: Forlax 10 g - Austria, Belgia, Republika Czeska, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Polska, Portugalia, Słowacja Dulcolax M Balance – Niemcy

Tanilas 10 g - Grecja

Idrolax – Irlandia

Paxabel 10 g – Włochy

Dulcobalance – Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego na terenie Polski: Ipsen Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa tel. 22 653 68 00 fax: 22 653 68 22

Data zatwierdzenia ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/fruktoza

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/sorbitol

Opakowania Forlax 10 g

10 torebek 10,167 grama

10 G Ipsen

dostępny w 39% aptek

gdzie kupić od 9,49 do 19,99 zł

20 torebek 10,167 grama

10 G Ipsen

dostępny w 58% aptek

gdzie kupić od 12,99 do 28,79 zł

20 torebek 10,167 grama

10 G Blau Farma/ipsen

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację