Oryginalna ulotka dla Escalar
maść

produkt dostępny bez recepty

arnicae a/ex

+

calendulae a/ex

+

hippocastani c/ex

Opakowanie

30 gramów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki ochraniające ścianę naczyń, leki stosowane w leczeniu żylaków (kategoria ATC C05BX).

Ulotki Escalar dla opakowania 30 gramów.

Wybrany dokument Escalar:
Dokument z 2021-01-19
PDF
dokument PDF dla Escalar

Podgląd dokumentu PDF Escalar

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-01-19

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Hreferralspcpl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ESCALAR

20 mg + 9,5 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na escynę/g, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Escalar i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escalar

3. Jak stosować lek Escalar

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Escalar

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Escalar i w jakim celu się go stosuje

Escalar jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym zawierającym wyciąg gęsty z arniki i nagietka oraz suchy wyciąg z kasztanowca, standaryzowany na escynę. Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Escalar jest lekiem tradycyjnie stosowanym pomocniczo:

  • w objawach przewlekłej niewydolności żylnej (z objawami obrzęków podudzi) oraz w pourazowych obrzękach i stłuczeniach,
  • w podskórnych wylewach (siniakach), także w przypadkach kontuzji sportowych .

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Escalar

Kiedy nie stosować leku Escalar:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na kwiat arniki, kwiat nagietka lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Escalar należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku.

U dzieci powyżej 6 lat zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Lek Escalar a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak jest danych dotyczących interakcji po zastosowaniu miejscowym substancji czynnych wchodzących w skład leku Escalar.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Escalar zawiera alkohol cetostearylowy, kwas sorbinowy, glikol propylenowy i etylu parahydroksybenzoesan

Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), podrażnienie skóry oraz inne reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Escalar

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na skórę.

Smarować maścią chore miejsca 2 do 3 razy dziennie.

W przypadku objawów przewlekłej niewydolności żylnej stosować w sposób ciągły nie dłużej niż

1 do 2 tygodni. Stosowanie przez okres dłuższy niż dwa tygodnie może powodować wystąpienie wyprysków skórnych i/lub odczynów skórnych z powstawaniem pęcherzyków. W takim przypadku konieczna jest konsultacja lekarska.

W przypadku kontuzji sportowych (obrzęki i stłuczenia pourazowe) zaleca się zastosowanie w ciągu

30 minut od ich wystąpienia. Stosowanie można kontynuować nie dłużej niż kilka dni, do ustąpienia objawów. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku.

U dzieci powyżej 6 lat zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Escalar

Nie dotyczy. Lek stosowany zewnętrznie.

Pominięcie zastosowania leku Escalar

Nie dotyczy. Lek stosowany zewnętrznie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku Escalar obejmują reakcje skórne mogące przybierać postać podrażnienia skóry lub odczynów alergicznych w miejscu aplikacji. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku. Jeżeli objawy nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Escalar

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Escalar

  • Substancjami czynnymi leku są: wyciąg gęsty z kwiatu arniki górskiej i kwiatu nagietka lekarskiego oraz wyciąg suchy z nasion kasztanowca zwyczajnego, standaryzowany na zawartość escyny.

1 g maści zawiera:

20 mg wyciągu gęstego z kwiatu arniki górskiej i kwiatu nagietka lekarskiego (Arnicae et

Calendulae extractum spissum) (DER 6-9:1), ekstrahent: etanol 70% (V/V);

50 mg wyciągu suchego z nasion kasztanowca zwyczajnego (Hippocastani seminis extractum siccum) (DER 3,4-16,6:1), zawierającego 9,5 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę, ekstrahent: etanol 80% (V/V).

  • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: maltodekstryna, parafina ciekła lekka, wazelina biała, monostearynian glicerolu SE, alkohol cetostearylowy, Polisorbat 40, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glikol propylenowy, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas sorbinowy, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Escalar i co zawiera opakowanie Lek Escalar to maść o barwie jasnobrązowej i swoistym zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E mailto:adr@urpl.gov.pl

Informacja o leku tel.: 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:informacjaoleku@hasco-lek.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.