Oryginalna ulotka dla Engystol
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

50 tabletek
w 43% aptek, od 0.90 zł do 45.49
Engystol to homeopatyczne tabletki podjęzykowe, które przeznaczone są do wspomagania terapii przeziębienia i innych infekcji obejmujących górne drogi oddechowe. Preparat może być stosowany u pacjentów powyżej 12. roku życia.

Ulotki Engystol dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Engystol:
Dokument z 2021-02-06
PDF
dokument PDF dla Engystol

Podgląd dokumentu PDF Engystol

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-06

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Engystol tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Engystol

3. Jak przyjmować lek Engystol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Engystol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Engystol jest lekiem stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Engystol

Kiedy nie przyjmować leku Engystol

  • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci do ukończenia 3 lat, ze względu na postać leku oraz brak wystarczających danych doświadczalnych. U dzieci w wieku 4-6 lat produkt może być stosowany po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

2 - Engystol a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie leku Engystol z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Engystol powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Engystol zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Engystol

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Dzieci od 4 do 5 lat: 0,5-1 tabletka 1-2 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.

Dawki maksymalne

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka do 12 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka do 8 razy dziennie.

Dzieci od 4 do 5 lat:0,5-1 tabletka do 4 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Dzieciom poniżej 6 lat zaleca się podawać lek w formie rozkruszonej i z niewielką ilością wody. Dzieci od 4 do 5 lat mogą przyjmować połowę tabletki.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

3 -

Czas stosowania leku

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Engystol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Engystol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Engystol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Engystol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić:

  • przejściowe reakcje ze strony skóry (np. wysypka, świąd, rumień)
  • dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. ból brzucha, uczucie dyskomfortu).

Częstość występowania tych dolegliwości nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Engystol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

4 -

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Engystol

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Engystol są: 75mg Vincetoxicum hirundinaria D6 75mg Vincetoxicum hirundinaria D10 75mg Vincetoxicum hirundinaria D30 37.5mg Sulfur D4 37.5mg Sulfur D10

Pozostałe składniki:stearynian magnezu, laktoza.

Jak wygląda lek Engystol i co zawiera opakowanie Engystol jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek, w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48 (22) 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: mm/rr logo -Heel

Kod opakowania Engystol

Stosowanie leku Engystol z jedzeniem i piciem

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.