---

Oryginalna ulotka dla Engystol

produkt dostępny bez recepty, tabletki, Heel

homeopatia

Opakowanie:

50 tabletek
w 40% aptek, od 28,97 zł do 43,29 zł

Koszyk:

Ulotki Engystol dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Engystol:
Dokument z 2023-10-18
PDF
dokument PDF dla Engystol

Podgląd dokumentu PDF Engystol

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-10-18

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Engystol tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Engystol

3. Jak przyjmować lek Engystol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Engystol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Engystol jest lekiem stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Engystol

Kiedy nie przyjmować leku Engystol

 • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci do ukończenia 3 lat, ze względu na postać leku oraz brak wystarczających danych doświadczalnych. U dzieci w wieku 4-6 lat produkt może być stosowany po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

2 - Engystol a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie leku Engystol z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Engystol powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Engystol zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę1. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Engystol

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Dzieci od 4 do 5 lat: 0,5-1 tabletka 1-2 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.

Dawki maksymalne

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka do 12 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka do 8 razy dziennie.

Dzieci od 4 do 5 lat:0,5-1 tabletka do 4 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Dzieciom poniżej 6 lat zaleca się podawać lek w formie rozkruszonej i z niewielką ilością wody.

Dzieci od 4 do 5 lat mogą przyjmować połowę tabletki.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

3 -

Czas stosowania leku

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Engystol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Engystol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Engystol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Engystol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić:

 • przejściowe reakcje ze strony skóry (np. wysypka, świąd, rumień)
 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. ból brzucha, uczucie dyskomfortu).

Częstość występowania tych dolegliwości nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Engystol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

4 -

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Engystol

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Engystol są: 75mg Vincetoxicum hirundinaria D6 75mg Vincetoxicum hirundinaria D10 75mg Vincetoxicum hirundinaria D30 37.5mg Sulfur D4 37.5mg Sulfur D10

Pozostałe składniki:stearynian magnezu, laktoza.

Jak wygląda lek Engystol i co zawiera opakowanie Engystol jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek, w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa tel: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: logo -Heel

Kod opakowania

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Engystol tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Engystol

3. Jak przyjmować lek Engystol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Engystol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Engystol i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Engystol jest lekiem stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Engystol

Kiedy nie przyjmować leku Engystol

 • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci do ukończenia 3 lat, ze względu na postać leku oraz brak wystarczających danych doświadczalnych. U dzieci w wieku 4-6 lat produkt może być stosowany po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

2 - Engystol a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie leku Engystol z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Engystol powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Engystol zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Engystol

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka 3 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Dzieci od 4 do 5 lat: 0,5-1 tabletka 1-2 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.

Dawki maksymalne

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka do 12 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka do 8 razy dziennie.

Dzieci od 4 do 5 lat:0,5-1 tabletka do 4 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Dzieciom poniżej 6 lat zaleca się podawać lek w formie rozkruszonej i z niewielką ilością wody.

Dzieci od 4 do 5 lat mogą przyjmować połowę tabletki.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

3 -

Czas stosowania leku

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Engystol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Engystol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Engystol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Engystol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić:

 • przejściowe reakcje ze strony skóry (np. wysypka, świąd, rumień)
 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. ból brzucha, uczucie dyskomfortu).

Częstość występowania tych dolegliwości nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl .

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Engystol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/

4 -

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Engystol

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Engystol są: 75mg Vincetoxicum hirundinaria D6 75mg Vincetoxicum hirundinaria D10 75mg Vincetoxicum hirundinaria D30 37.5mg Sulfur D4 37.5mg Sulfur D10

Pozostałe składniki:stearynian magnezu, laktoza.

Jak wygląda lek Engystol i co zawiera opakowanie Engystol jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek, w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa tel: +48 (22) 570 27 00

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: logo -Heel

Kod opakowania

Engystol_250tabl_PIL_clean

Engystol_50tabl_PIL_clean


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/laktoza

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.