Oryginalna ulotka dla Aflavic Comfort
tabletki powlekane

produkt dostępny bez recepty

Diosmina (diosmin)

Dawka:

600 mg

Opakowanie:

30 tabletek
w 5% aptek, od 5.90 zł do 49.17
Aflavic to tabletki poprawiające stan naczyń krwionośnych. Zawiera diosminę, która uelastycznia naczynia krwionośne i zmniejsza ich przepuszczalność. Preparat działa ochronnie i łagodzi objawy niewydolności, takie jak ból i uczucie ciężkości nóg. Stosowany w leczeniu żylaków kończyn dolnych i odbytu.

Ulotki Aflavic Comfort dla opakowania 30 tabletek (600 mg).

Wybrany dokument Aflavic Comfort:
Dokument z 2021-06-26
PDF
dokument PDF dla Aflavic Comfort

Podgląd dokumentu PDF Aflavic Comfort

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-26

Ulotki innych produktów zawierających diosmin

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika AFLAVIC COMFORT 600 mg tabletki powlekane

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Aflavic Comfort i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aflavic Comfort

3. Jak stosować Aflavic Comfort

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Aflavic Comfort

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aflavic Comfort i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina1, która wpływa na poprawę napięcia ściany naczyń żylnych, powoduje normalizację przepuszczalności naczyń oraz działa ochronnie na naczynia.

Aflavic Comfort jest wskazany do stosowania:

  • w zmniejszaniu objawów niewydolności krążenia żylnego (uczucie ciężkości nóg, ból);
  • w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aflavic Comfort

Kiedy nie stosować leku Aflavic Comfort:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aflavic Comfort należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem Aflavic Comfort jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.

Stosowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza podawania innych leków doodbytniczo.

Jeśli uczucie dyskomfortu oraz kruchość naczyń nie ustąpią w ciągu 15 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Aflavic Comfort a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie było zgłoszeń o szkodliwym działaniu diosminy podczas stosowania jej u ludzi. Mimo to nie ma wystarczających danych aby całkowicie wykluczyć ryzyko, dlatego też lek może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Aflavic Comfort na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Aflavic Comfort zawiera laktozę jednowodną i sód

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 0,011412 g laktozy (0,005706 g glukozy2 i 0,005706 g galaktozy) na dawkę.

Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce powlekanej, to znaczy lek uznaje się za

wolny od sodu”.

3. Jak stosować Aflavic Comfort

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletka do stosowania doustnego.

Niewydolność krążenia żylnego: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.

Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, w trakcie posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aflavic Comfort

Nie są znane objawy przedawkowania.

W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Aflavic Comfort

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aflavic Comfort

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić między innymi: biegunka; niestrawność; nudności; wymioty; zawroty głowy; ból głowy; złe samopoczucie; wysypka; świąd; pokrzywka. W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Aflavic Comfort

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Aflavic Comfort

  • Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina.
  • Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, powidon, sodu laurylosiarczan.

Otoczka: tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, hypromeloza, laktoza jednowodna, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Aflavic Comfort i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, barwy żółtej, podłużne, obustronnie wypukłe.

W jednym opakowaniu znajduje się 10 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9 99-300 Kutno

Polska (Poland)

Tel.: (24) 357 44 44

Faks: (24) 357 45 45

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9 99-300 Kutno

Polska (Poland)

Tel.: (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/diosmina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/glukoza

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.