Oryginalna ulotka dla Echinapur
maść

produkt dostępny bez recepty

echinaceae h/ex

Opakowanie

30 gramów
w 1% aptek
Produkt w kategorii: dermatologia, leki stosowane w leczeniu ran i owrzodzeń, preparaty zabliźniające (kategoria ATC D03AX).

Ulotki Echinapur dla opakowania 30 gramów.

Wybrany dokument Echinapur:
Dokument z 2021-03-24
PDF
dokument PDF dla Echinapur

Podgląd dokumentu PDF Echinapur

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-24

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Echinapur maÅłÄ⁄_ulotka _QRD_final

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Echinapur, 50 mg/g, maść

Echinaceae purpureae herbae extractum spissum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Echinapur i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Echinapur

3. Jak stosować lek Echinapur

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Echinapur

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Echinapur i w jakim celu się go stosuje

Maść Echinapur jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie w leczeniu niewielkich, powierzchownych zranień, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Echinapur

Kiedy nie stosować leku Echinapur:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (wyciąg gęsty z ziela jeżówki purpurowej) lub na rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • w przypadku nadwrażliwości na bronopol - maść zawiera bronopol - substancję pomocniczą, która rozpada się samoistnie uwalniając formaldehyd i może powodować wyprysk kontaktowy.

W przypadku jego wystąpienia należy przerwać stosowanie maści.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Echinapur, maść należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Dzieci

Stosowanie produktów z jeżówki u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane ze względu na brak udokumentowanej skuteczności.

Lek Echinapur a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie odnotowano doniesień na temat interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się stosowania leku w u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Lek Echinapur, maść zawiera bronopol - substancję pomocniczą, która rozpada się samoistnie uwalniając formaldehyd i może powodować wyprysk kontaktowy. W przypadku jego wystąpienia należy przerwać stosowanie maści.

3. Jak stosować lek Echinapur

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosować na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: chorobowo zmienioną powierzchnię skóry smarować cienką warstwą maści od 2 do 3 razy na dobę. Kurację prowadzić do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż 7 dni. Po tym okresie należy zasięgnąć opinii lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Echinapur, maść

Brak danych o objawach przedawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (miejscowa wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk oraz obrzęk naczynioruchowy ust). Częstość występowania ww. zaburzeń jest nieznana.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel +48 22 49 21 301, faks +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Echinapur

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Echinapur, maść

Substancją czynną leku jest wyciąg gęsty z ziela jeżówki purpurowej (Echinaceae purpureae herbae extractum spissum).

1 g maści zawiera 50 mg wyciągu gęstego z ziela jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.)

Moench, herba recens) (Echinaceae purpureae herbae extractum spissum, (DER 30-40:1), ekstrahent: etanol 23-30% (v/v)).

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) leku to: bronopol, euceryna bezwodna S (parafina stała twarda, parafina stała miękka, olej parafinowy, olej wazelinowy, mieszanina alkoholi lanolinowych).

Jak wygląda lek Echinapur i co zawiera opakowanie Lek Echinapur jest w postaci maści.

Dostępne opakowania: tuba aluminiowa z membraną i zakrętką polietylenową w tekturowym pudełku wraz z ulotką. Tuba zawiera 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań, Polska tel + 48 61 886 18 00, faks + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.