Oryginalna ulotka dla Duotrav
krople do oczu

produkt na receptę

Tymolol (timolol)

+

Trawoprost (travoprost)

Opakowanie

1 butelka 2,5 ml polipropylen
w 47% aptek, refundowany
Duotrav to krople do oczu zawierające trawoprost i tymolol. Substancje te poprzez wspólne działanie powodują obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Produkt stosuje się w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz oka u pacjentów ze stwierdzoną jaskrą lub nadciśnieniem ocznym.

Ulotki Duotrav dla opakowania 1 butelka 2,5 ml polipropylen.

Wybrany dokument Duotrav:
Dokument z 2019-12-18
PDF
dokument PDF dla Duotrav

Podgląd dokumentu PDF Duotrav

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2019-12-18

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Duotrav, INN-travoprost, timolol;

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DuoTrav 40 mikrogramów/mL + 5 mg/mL krople do oczu, roztwór trawoprost/tymolol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek DuoTrav i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DuoTrav

3. Jak stosować lek DuoTrav

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek DuoTrav

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek DuoTrav i w jakim celu się go stosuje

Lek DuoTrav krople do oczu jest połączeniem dwóch substancji czynnych (trawoprostu i tymololu1).

Trawoprost jest analogiem prostaglandyn działającym poprzez zwiększenie odpływu cieczy z oka, co obniża jej ciśnienie. Tymolol2 jest beta-blokerem, który działa poprzez zmniejszenie wytwarzania płynu wewnątrz oka. Obie te substancje działają razem przyczyniając się do obniżenia ciśnienia wewnątrz oka.

DuoTrav w postaci kropli do oczu jest stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia w oku u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku. Ciśnienie to może prowadzić do rozwoju choroby zwanej jaskrą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DuoTrav

Kiedy nie stosować leku DuoTrav, krople do oczu, roztwór jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na trawoprost, prostaglandyny, tymolol, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne lub jakikolwiek inny składnik leku.

jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości problemy z układem oddechowym takie jak: astma, ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc która może powodować świsty oddechowe, trudności w oddychaniu i/lub długotrwały kaszel) lub inne rodzaje problemów oddechowych.

jeśli u pacjenta występuje ciężki katar sienny.

jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca (nieregularność akcji serca).

jeżeli powierzchnia oka pacjenta jest zmętniała.

Jeżeli jakikolwiek ze stanów wymienionych powyżej dotyczy pacjenta, któremu przepisano

DuoTrav o poradę należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku, należy poinformować lekarza wymienionych poniżej stanach chorobowych, jeśli występują one obecnie lub występowały w przeszłości.

choroba wieńcowa (objawy mogą obejmować ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej trudności w oddychaniu, duszność), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca, takie jak wolna akcja serca, trudności z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby z upośledzonym krążeniem krwi (takie jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda), cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować objawy obniżonego stężenia cukru we krwi, nadczynność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy choroby tarczycy, przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku DuoTrav ponieważ tymolol może zmieniać działanie niektórych leków znieczulających, jeżeli pacjent choruje na miastenię(przewlekłe osłabienie nerwowo-mięśniowe), jeśli u pacjenta, niezależnie od przyczyny, wystąpi jakakolwiek ciężka reakcja alergiczna podczas stosowania leku DuoTrav, leczenie adrenaliną3 może nie być wystarczająco skuteczne.

Dlatego też, podczas stosowania jakiegokolwiek innego leczenia, należy poinformować personel medyczny o stosowaniu leku DuoTrav,

Jeżeli pacjent przechodził zabieg usunięcia zaćmy, powinien poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku DuoTrav.

Jeżeli u pacjenta występuje lub występował stan zapalny oka, powinien poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku DuoTrav.

DuoTrav może zmienić barwę tęczówki (kolorowej części oka); ta zmiana może być trwała,

DuoTrav może zwiększyć długość, grubość, kolor i (lub) liczbę rzęs oraz może spowodować nietypowy wzrost włosów na powiekach.

Trawoprost może być wchłaniany przez skórę i dlatego nie powinien być stosowany przez kobiety ciężarne lub zamierzające zajść w ciążę. Jeśli jakakolwiek ilość leku dostanie się na skórę, należy ją natychmiast zmyć.

Dzieci i młodzież Leku DuoTrav nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i DuoTrav

DuoTrav może zmieniać działanie innych jednocześnie przyjmowanych leków lub leki te mogą zmieniać działanie leku DuoTrav; dotyczy to również innych leków stosowanych w leczeniu jaskry.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu lub zamiarze przyjmowania innych leków obniżających ciśnienie krwi, stosowanych w leczeniu chorób serca (w tym chinidyny, stosowanej w leczeniu chorób serca i niektórych postaci malarii), leków przeciwcukrzycowych lub leków przeciwdepresyjnych, takich jak fluoksetyna4 i paroksetyna5.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich obecnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie wolno stosować leku DuoTrav u pacjentek będących w ciąży, chyba, że lekarz uzna to za niezbędne. Jeżeli pacjentka może zajść w ciążę, powinna stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży podczas stosowania leku.

Nie wolno stosować leku DuoTrav jeśli pacjentka karmi piersią. DuoTrav może przenikać do mleka.

Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przez pewien czas po zakropleniu leku DuoTrav widzenie może być niewyraźne. Dopóki objawy te nie ustąpią, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

DuoTrav zawiera uwodorniony olej rycynowy i glikol propylenowy, które mogą powodować reakcje skórne i podrażnienie.

3. Jak stosować lek DuoTrav

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Jedna kropla do worka spojówkowego chorego oka lub oczu, raz na dobę: rano lub wieczorem.

Lek należy stosować każdego dnia o tej samej porze.

DuoTrav można stosować do obu oczu tylko po uzyskaniu takiego zalecenia od lekarza. Lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz.

DuoTrav przeznaczony jest wyłącznie do zakraplania do oczu pacjenta, któremu zalecono ten lek.

1 2 3 4

Bezpośrednio przed pierwszym użyciem buteleczki rozedrzeć torebkę ochronną, wyjąć buteleczkę (rycina 1) i zapisać datę otwarcia w przeznaczonym do tego miejscu na etykiecie.

Przygotować buteleczkę leku DuoTrav i lustro.

Umyć ręce.

Odkręcić zakrętkę.

Odwróconą butelkę trzymać między kciukiem i palcami.

Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej powinna trafić kropla (rycina 2).

Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lustrem.

Nie dotykać kroplomierzem oka ani powieki, okolic oka lub innych powierzchni. Dotykanie może doprowadzić do zakażenia kropli.

Lekko nacisnąć dno butelki, aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku DuoTrav we właściwym czasie (rycina 3).

Po zakropleniu leku DuoTrav ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa przez 2 minuty (rycina 4). Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku DuoTrav do całego organizmu.

W przypadku stosowania kropli do obu oczu, należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w stosunku do drugiego oka.

Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.

W tym samym czasie używać tylko jednej butelki. Nie otwierać torebki póki nie będzie potrzebna następna butelka.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią następnej strony.

Ile leku należy stosować < patrz strona 1

Jeżeli kropla nie trafi do oka należy powtórzyć próbę zakroplenia.

Jeżeli zastosowano więcej leku DuoTrav niż wynosi zalecana dawka, należy go wypłukać przemywając oczy ciepłą wodą. Nie zakraplać więcej leku, aż do normalnej pory podania następnej dawki.

Jeżeli pominięto zastosowanie dawki leku DuoTrav, należy kontynuować jego stosowanie według normalnego sposobu dawkowania. Nie stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Dawka leku podawanego do chorego oka(oczu) nie powinna przekroczyć jednej kropli na dobę.

W przypadku przerwania stosowania leku DuoTrav bez uzgodnienia z lekarzem ciśnienie w oku nie będzie kontrolowane, co może doprowadzić do utraty wzroku.

W przypadku stosowania innych kropli do oczu należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między zakropleniem leku DuoTrav, a zastosowaniem innych kropli.

Jeżeli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe nie powinien zakraplać leku DuoTrav gdy ma założone soczewki kontaktowe. Po zakropleniu leku należy odczekać 15 minut i dopiero potem założyć soczewki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożądane są ciężkie. W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie wolno przerywać stosowania leku

DuoTrav bez konsultacji z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą dotyczyć więcej niż 1 osoby na 10 leczonych)

Objawy dotyczące oka

Zaczerwienienie oka

Częste działania niepożądane

(mogą dotyczyć do 1 osoby na 10 leczonych)

Objawy dotyczące oka

Stan zapalny powierzchni oka z uszkodzeniem powierzchni oka, ból oka, niewyraźne widzenie, nieprawidłowe widzenie, suchość oka, świąd oka, dyskomfort w oku, przedmiotowe i podmiotowe objawy podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie).

Niezbyt częste działania niepożądane

(mogą dotyczyć do 1 osoby na 100 leczonych)

Objawy dotyczące oka

Zapalenie powierzchni oka, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, zwiększony wzrost rzęs, zapalenie tęczówki, zapalenie oka, nadwrażliwość na światło, ograniczone widzenie, zmęczenie oczu, alergia oczu, obrzęk oczu, zwiększone wydzielanie łez, zaczerwienienie powiek, zmiany koloru powiek.

Objawy ogólne

Alergia na lek, zawroty głowy, bóle głowy, zwiększone lub obniżone ciśnienie krwi, skrócenie oddechu, nadmierny wzrost włosów, ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, zapalenie skóry i świąd, zwolniona czynność serca.

Rzadkie działania niepożądane

(mogą dotyczyć do 1 osoby na 1000 leczonych)

Objawy dotyczące oka

Scieńczenie powierzchni oka, zapalenie gruczołów podpowiekowych, pęknięcie naczyń krwionośnych w oku, strupki na brzegach powiek, nieprawidłowe położenie rzęs, nieprawidłowy wzrost rzęs.

Objawy ogólne

Nerwowość, nieregularna akcja serca, utrata włosów, zaburzenia głosu, trudności w oddychaniu, kaszel, podrażnienie gardła, dreszcze, nieprawidłowe wyniki badań wątroby, przebarwienie skóry, pociemnienie skóry, wzmożone pragnienie, zmęczenie, uczucie dyskomfortu w nosie, przebarwienie moczu, ból dłoni i stóp.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych)

Objawy dotyczące oka

Opadanie powiek (powodujące wrażenie zamknięcia oczu do połowy).

Objawy ogólne

Wysypka, niewydolność serca, ból w klatce piersiowej, udar, zasłabnięcie, depresja, astma, zwiększenie częstości akcji serca, uczucie drętwienia lub mrowienia, kołatanie serca, obrzęk kończyn dolnych, nieprzyjemny smak.

Informacje dodatkowe: Lek DuoTrav jest połączeniem 2 substancji czynnych. Trawoprost i tymolol (lek beta-adrenolityczny), podobnie jak inne leki podawane do oczu, wchłaniają się do krwi. Może to prowadzić do wystąpienia podobnych działań niepożądanych jak te, które obserwuje się przy stosowaniu dożylnych lub doustnych leków beta-adrenolitycznych. Częstość działań niepożądanych po miejscowym stosowaniu do oczu jest jednak mniejsza niż w przypadku leków, które, przykładowo, podaje się doustnie lub w iniekcjach. Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane w przypadku całej grupy leków beta-adrenolitycznych stosowanych w okulistyce.

Objawy dotyczące oczu: zapalenie powiek, zapalenie rogówki, odklejenie po zabiegu filtracji warstwy znajdującej się pod siatkówką, która zawiera naczynia krwionośne, co może spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie wrażliwości rogówki, owrzodzenie rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), podwójne widzenie, zmiana zabarwienia tęczówki.

Objawy ogólne:

Serce i układ krążenia: zwolnienie akcji serca, kołatania serca, obrzęki (zatrzymanie płynów), zmiany rytmu lub szybkości serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca ze skróceniem oddechu oraz obrzękiem kostek i nóg wywołanym nagromadzeniem płynów), choroba związana z zaburzeniami rytmu serca, atak serca, niskie ciśnienie krwi, zespół Raynauda, ziębnięcie dłoni i stóp, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu.

Układ oddechowy: skurcz dróg oddechowych w płucach (głównie u pacjentów ze wcześniej istniejącą chorobą), trudności w oddychaniu, uczucie zatkania nosa.

Układ nerwowy i zaburzenia ogólne: trudności w zasypianiu (bezsenność), koszmary senne, utrata pamięci, utrata sił i energii.

Przewód pokarmowy: zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty.

Alergia: uogólnione reakcje alergiczne obejmujące obrzęk skóry występujący na obszarach takich jak twarz i kończyny, mogący powodować zatkanie dróg oddechowych oraz trudności w przełykaniu i oddychaniu, miejscową lub uogólnioną wysypkę, świąd, ciężkie i nagłe reakcje alergiczne zagrażające życiu.

Skóra: wysypka o biało-srebrnym zabarwieniu (przypominająca łuszczycę) lub pogorszenie łuszczycy, złuszczanie skóry.

Układ mięśniowy: nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów myasthenia gravis (choroba mięśni), nietypowe odczucia, takie jak ciarki i mrowienia, osłabienie mięśni/męczliwość, ból mięśni nie spowodowany ćwiczeniami.

Układ rozrodczy: zaburzenia czynności płciowych, zmniejszenie popędu płciowego.

Metabolizm: niskie stężenie cukru we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DuoTrav

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku DuoTrav krople do oczu, roztwór po upływie terminu ważności (oznakowanego jako „EXP”) podanego na butelce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Aby zapobiec zakażeniom butelkę należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od jej pierwszego otwarcia i stosować lek z nowej butelki. Datę otwarcia każdej butelki należy zapisać w miejscu zaznaczonym na etykiecie butelki i na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do zbiorników wodnych ani nie wylewać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę o sposób utylizowania leków, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera DuoTrav

Substancjami czynnymi leku są: trawoprost i tymolol. Jeden mL roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu).

Pozostałe składniki: Polyquaternium-1, mannitol (E421), glikol propylenowy (E1520), polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40, kwas borowy, sodu chlorek, wodorotlenek sodu lub kwas solny (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Do leku dodaje się minimalne ilości wodorotlenku sodu lub kwasu solnego w celu utrzymania w normie jego kwasowości (wartości pH).

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc

Jak wygląda lek DuoTrav i co zawiera opakowanie

DuoTrav jest płynem (przezroczystym, bezbarwnym roztworem), pakowanym w plastikowe butelki o pojemności 2,5 mL z zakrętką. Każda butelka jest umieszczona w torebce.

Opakowania zawierają 1, 3 lub 6 butelek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne na rynku.

Podmiot odpowiedzialny: Wytwórca: Wytwórca: Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business Park

Frimley

Camberley Surrey GU16 7SR Wielka Brytania.

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14, B-2870 Puurs,

Belgia.

Alcon Cusí, S.A., Camil Fabra 58,

08320 El Masnou,

Hiszpania.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących tego leku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg Alcon NV

32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

Latvija Alcon Pharmaceuticals Ltd

371 67 321 121

Бългapия Алкон България ЕООД

359 2 950 15 65

Lietuva Alcon Pharmaceuticals Ltd atstovybė

370 5 2 314 756

Česká republika Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

420 225 775 111

Magyarország Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft

36-1-463-9080

Danmark Alcon Nordic A/S

45 3636 4300

Nederland Alcon Nederland BV

31 (0) 183 654321

Deutschland Alcon Pharma GmbH

49 (0)761 1304-0

Norge Alcon Nordic A/S

45 3636 4300

Ελλάδα/Κύπρος Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

Österreich Alcon Ophthalmika GmbH

43 (0)1 596 69 70

Eesti Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

372 6 313 214

Polska Alcon Polska Sp. z o.o.

+ 48 22 820 3450

España Alcon Cusí, S.A.

34 93 497 7000

Portugal Alcon Portugal -

Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

351 214 400 300

France Laboratoires Alcon

33 (0)1 47 10 47 10

România S.C. Alcon Romania S.R.L.

40 21 203 93 24

Hrvatska Alcon Farmaceutika d.o.o.

385 1 4611 988

Slovenija

Alcon d.o.o.

386 1 422 5280

Ireland

Malta United Kingdom Alcon Laboratories (UK) Ltd

44 (0) 345 266 9363 (United Kingdom)

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o.

Alcon Division

421 2 5441 0378

Ísland Alcon Nordic A/S

45 3636 4300

Suomi/Finland Alcon Nordic A/S

45 3636 4300

Italia Alcon Italia S.p.A.

39 02 81 80 31

Sverige Alcon Nordic A/S

45 3636 4300

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje na temat tego leku są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji

Leków http://www.ema.europa.eu http://www.ema.europa.eu/ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO A. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU D. WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ B. ULOTKA DLA PACJENTA


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/timolol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/tymol

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/epinephrine

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/fluoksetyna

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/paroksetyna

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.