Oryginalna ulotka dla Drosetux
syrop

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

150 mililitrów
w 80% aptek, od 12.90 zł do 28.97
Drosetux to syrop homeopatyczny, który przeznaczony jest do leczenia uporczywego suchego kaszlu. Preparat może być stosowany u pacjentów powyżej 6. roku życia.

Ulotki Drosetux dla opakowania 150 mililitrów.

Wybrany dokument Drosetux:
Dokument z 2021-03-08
PDF
dokument PDF dla Drosetux

Podgląd dokumentu PDF Drosetux

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-08

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Drosetux, syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest Drosetux i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Drosetux

3. Jak stosować Drosetux

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Drosetux

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Drosetux i w jakim celu się go stosuje

Drosetux jest lekiem stosowanym wspomagająco w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Drosetux

Kiedy nie stosować Drosetux

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku utrzymującego się kaszlu, odkrztuszania ropnej plwociny, gorączki lub duszności należy skontaktować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Drosetux u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Drosetux a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Drosetux z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Drosetux zawiera sacharozę i benzoesan sodu1.

15 ml syropu zawiera 12,64 g sacharozy i 0,039 g benzoesanu sodu.

5 ml syropu zawiera 4,21 g sacharozy i 0,013 g benzoesanu sodu.

2,5 ml syropu zawiera 2,11 g sacharozy i 0,006 g benzoesanu sodu.

Sacharoza

Lek zawiera 12,64 g sacharozy w 15 ml (jednorazowa dawka dla osób dorosłych). Ze względu na zawartość sacharozy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Benzoesan sodu

Lek zawiera 0,006 g benzoesanu sodu w 2,5 ml. Benzoesan sodu może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).

Sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 2,5 ml, 5 ml i 15 ml, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Drosetux

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka to:

Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy podawać 2,5 ml syropu 3 – 5 razy na dobę.

Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 5 ml syropu 3 – 5 razy na dobę.

Dorośli: 15 ml syropu 3 – 5 razy na dobę.

Podczas stosowania leku zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Drosetux

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Drosetux

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Brak znanych działań niepożądanych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Drosetux

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie butelki.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Drosetux

Substancjami czynnymi leku są:

Drosera 3CH 15 ml, Arnica montana 3CH 15 ml, Belladonna 3CH 15 ml, Cina 3CH 15 ml, Coccus cacti 3CH 15 ml, Corallium rubrum 3CH 15 ml, Cuprum gluconicum 3CH 15 ml, Ferrum phosphoricum 3CH 15 ml, Ipeca 3CH 15 ml, Solidago virga aurea 1CH 15 ml w 150 ml syropu.

Pozostałe składniki to: benzoesan sodu, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, roztwór sacharozy.

Jak wygląda Drosetux i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła bezbarwnego z zakrętką i dołączoną miarką dozującą, w pudełku tekturowym.

lub butelka ze szkła bezbarwnego z ogranicznikiem wypływu z polietylenu (LDPE), zakrętką i dołączoną miarką dozującą, w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Zawartość opakowania 150 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do krajowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Boiron Sp. z o.o.

tel. … fax: … e-mail: …

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/benzoesan_sodu

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.