Oryginalna ulotka dla Doppelherz Energovital Tonik K
płyn

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

1 litr
w 20% aptek, od 29.95 zł do 69.59
Doppelherz Energovital Tonik K to płyn doustny zawierający wyciągi roślinne, które wspomagają czynność serca i układu krążenia. Wyciąg z głogu zwiększa wydolność serca, a waleriana i melisa działają uspokajająco i koją nerwy. Dodatkowo wyciąg z rozmarynu wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe.

Ulotki Doppelherz Energovital Tonik K dla opakowania 1 litr.

Wybrany dokument Doppelherz Energovital Tonik K:
Dokument z 2021-03-26
PDF
dokument PDF dla Doppelherz Energovital Tonik K

Podgląd dokumentu PDF Doppelherz Energovital Tonik K

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

DODATEK i

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Doppelherz Energovital Tonik K płyn doustny

Substancje czynne: Crataegi fructus extr. fl., Melissae fol. extr. fl., Rosmarini fol. extr. fl., Valerianae rad. extr. fl

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce (patrz pkt. 4)
 • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Doppelherz Energovital Tonik K i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Doppelherz Energovital Tonik K

3. Jak stosować Doppelherz Energovital Tonik K

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Doppelherz Energovital Tonik K

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Doppelherz Energovital Tonik K i w jakim celu się go stosuje

Lek wspomagający czynność serca i układu krążenia, w szczególności w stanach napięcia nerwowego. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Doppelherz Energovital Tonik K zawiera - jako substancje czynne - wyciągi płynne: z owoców głogu, liści melisy, liści rozmarynu i korzenia kozłka lekarskiego (potocznie: waleriany).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Doppelherz Energovital Tonik K

Kiedy nie stosować Doppelherz Energovital Tonik K:

Jeśli pacjent ma uczulenie (lub nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży (do 18 roku życia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku pojawienia się bólu w rejonie serca, promieniującego do ramion, szyi lub nadbrzusza albo w razie pojawienia się zaburzeń oddychania należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Inne leki i Doppelherz Energovital Tonik K:

Z uwagi na zawartość alkoholu i składników ziołowych preparat może wpływać na wchłanianie i skuteczność innych leków. Nie zaleca się równoczesnego stosowania z lekami o działaniu uspokajającym.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lub obecnie lekach, również tych, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Z uwagi na zawartość alkoholu preparat może negatywnie wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy przyjmować leku przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn.

Doppelherz Energovital Tonik K zawiera: alkohol oraz cukry.

 • Lek zawiera 17 % obj. alkoholu; dawka leku (20 ml) zawiera 2,8 g alkoholu, co odpowiada 70 ml piwa (5% obj.) lub 30 ml wina (12 % obj.). Nie zaleca się stosowania u osób z chorobami wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, u osób z uszkodzeniami mózgu, kobiet w ciąży oraz dzieci.
 • Dawka dobowa (60-80 ml) odpowiada 1-1,4 ww (wymienników węglowodanowych).

W przypadku stwierdzonej nietolerancji na jakiekolwiek cukry, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

3. Jak stosować Doppelherz Energovital Tonik K

W przypadku braku ustalonej przyczyny dolegliwości (diagnozy lekarskiej) – nie stosować dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli po 2 tygodniach stosowania objawy nie ustąpią lub się nasilą - należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Dorośli: stosować doustnie po 20 ml Doppelherz Energovital Tonik 3-4 razy na dobę, podczas posiłków i przed snem.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Doppelherz Energovital Tonik K:

Nie należy się spodziewać objawów niepożądanych po przypadkowym przedawkowaniu. Po podaniu dawki wielokrotnie przekraczającej zalecaną może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca lub objawy związane z przedawkowaniem alkoholu.

Pomięcie dawki leku Doppelherz Energovital Tonik K:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek innych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono działań niepożądanych podczas stosowania leku Doppelherz Energovital Tonik K. Nie można wykluczyć objawów uczulenia (nadwrażliwości) na niektóre składniki leku. Korzeń kozłka lekarskiego może niekiedy wywoływać łagodne objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego (mdłości, kolkę jelitową).

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce; albo przekazać je bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, e-mail: ndl@urpl.gov.pl, tel.: 22 49 21 301.

5. Jak przechowywać Doppelherz Energovital Tonik K

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu; „termin ważności” oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Doppelherz Energovital Tonik K

 • Substancje czynne (zawarte w pojedynczej dawce, 20 ml płynu):
  • Crataegi fructus extractum fluidum (wyciąg płynny z owoców głogu; 100% wyciąg natywny DER 1:1; ekstrahent: 50% m/m etanol) - 400 mg
  • Crataegi fructus extractum fluidum (wyciąg płynny z owoców głogu; 100% wyciąg natywny DER 1:2; ekstrahent: 60% V/V etanol) - 220 mg
  • Melissae folii extractum fluidum (wyciąg płynny z liści melisy; 100% wyciąg natywny DER 1:1;

ekstrahent: 30% m/m etanol) - 100 mg

 • Rosmarini folii extractum fluidum (wyciąg płynny z liści rozmarynu; 100% wyciąg natywny DER 1:1; ekstrahent: 19% V/V etanol) - 100 mg
 • Valerianae radicis extractum fluidum (wyciąg płynny z korzenia kozłka lekarskiego; 100% wyciąg natywny DER 1:1; ekstrahent: 40% m/m etanol) - 100 mg
  • Substancje pomocnicze: miód, cukier inwertowany, glicerol, karmel (E 150a), wino słodkie.

Jak wygląda lek Doppelherz Energovital Tonik K i co zawiera opakowanie

Lek ma postać ciemno-brązowego płynu w butelce oranżowej, w pudełku kartonowym.

Dostępne opakowania: 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: (logo) Queisser Pharma GmbH & Co. KG Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg, Niemcy.

tel. +49 461 999 6 0 info@queisser.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa tel. (22) 487 52 54 e-mail: info@queisser.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: ……………………. .

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.