Oryginalna ulotka dla Dip Rilif

produkt dostępny bez recepty, żel,

ibuprofen

,

Mentol (menthol)

, Mentholatum

Opakowanie:

100 gramów
w 89% aptek, od 18,70 zł do 40,99 zł

Koszyk:

Ulotki Dip Rilif dla opakowania 100 gramów.

Wybrany dokument Dip Rilif:
Dokument z 2022-12-24
PDF
dokument PDF dla Dip Rilif

Podgląd dokumentu PDF Dip Rilif

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-12-24

Ulotki innych produktów zawierających ibuprofen+menthol

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Oznakowanie opakowania bezpośredniego – tuba 30 ml

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DIP RILIF, (50 mg + 30 mg)/g, żel

Ibuprofenum + Mentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 14 dni u dorosłego lub po 7 dniach u dziecka nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest DIP RILIF i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIP RILIF

3. Jak stosować DIP RILIF

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać DIP RILIF

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest DIP RILIF i w jakim celu się go stosuje

DIP RILIF jest lekiem o skojarzonym działaniu dwóch substancji czynnych: ibuprofenu1 i mentolu2.

DIP RILIF bardzo szybko po naniesieniu na skórę łagodzi ból.

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Zmniejsza stan zapalny w miejscu zmienionym chorobowo, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk.

Lek do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego w:

 • bólach reumatycznych (w tym bólach stawów spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi i zapalnymi)
 • bólach pleców
 • bólach mięśniowych
 • bólu i obrzęku wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzjach sportowych
 • bólach w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach
 • lumbago (postrzale)

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIP RILIF

Kiedy nie stosować leku DIP RILIF:

Nie należy stosować leku:

 • u osób, u których kiedykolwiek wystąpiły reakcje uczuleniowe na ibuprofen lub mentol, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), kwas acetylosalicylowy, lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • u osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt błony śluzowej nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • na błony śluzowe, wargi, nozdrza i okolice narządów moczowo-płciowych
 • do oczu i na skórę w okolicach oczu
 • na skórę uszkodzoną lub zmienioną zapalnie
 • u dzieci poniżej 12 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku DIP RILIF należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występuje alergia na leki lub kosmetyki
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek
 • jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje kwas acetylosalicylowy lub inne leki
 • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa

Przerwać stosowanie leku, jeśli wystąpi pokrzywka lub podrażnienie skóry i poradzić się lekarza.

Lek DIP RILIF a inne leki

Stosowanie leku jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może nasilić częstość występowania działań niepożądanych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować nawet o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dip Rilif Dip Rilif zawiera 250 mg glikolu propylenowego w każdych 2,5 g żelu, co odpowiada 100 mg/g

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry

3. Jak stosować DIP RILIF

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DIP RILIF jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego, na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

1. Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia leku. Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. W przypadku tubek zawierających 30 g, 50 g lub 100 g leku należy jednorazowo stosować 1 do 4 cm żelu, a w przypadku tubek zawierających 15 g leku

4 – 10 cm żelu 2. Po użyciu żelu należy zawsze umyć ręce chyba, że są one miejscem zastosowania leku.

Miejsc nałożenia żelu nie należy przykrywać opatrunkami takimi, jak bandaże czy plastry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DIP RILIF

Przedawkowanie leku podczas miejscowego stosowania jest mało prawdopodobne.

Objawami przedawkowania ibuprofenu są bóle głowy, wymioty, senność, spadek ciśnienia krwi.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Może być konieczne wyrównanie zaburzeń elektrolitowych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych należą reakcje miejscowe: zaczerwienienie, świąd, pieczenie, wysypka, pokrzywka i oparzenia w miejscu stosowania.

Rzadziej występują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - bóle brzucha i niestrawność.

U osób predysponowanych, u których występują lub występowały napady astmatyczne lub choroby alergiczne, mogą wystąpić napady duszności.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DIP RILIF

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Substancjami czynnymi leku DIP RILIF są ibuprofen i mentol.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.

Pozostałe składniki to: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona.

Opakowanie zawiera 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g żelu

Podmiot odpowiedzialny Colep Laupheim GmbH & Co. KG,

Fockestraβe 12, 88471 Laupheim,

Niemcy

Wytwórca: The Mentholatum Company Limited

1 Redwood Avenue Peel Park Campus East Kilbride G74 5PE, Wielka Brytania

Importer: Colep Laupheim GmbH & Co. KG,

Fockestraβe 12, 88471 Laupheim,

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: EGIS Polska Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45 D 02-146 Warszawa tel. 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/ibuprofen

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/mentol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.