Oryginalna ulotka dla Dip Hot rozgrzewający
krem

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

67 gramów
w 72% aptek, od 11.90 zł do 27.97
Dip Hot rozgrzewający to krem do stosowania objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu. Preparat zawiera substancje takie jak: salicylan metylu, mentol, olejek eukaliptusowy oraz olejek terpentynowy. Salicylan metylu wykazuje działanie przeciwzapalne, a reszta składników działa rozgrzewająco, zmniejszając odczuwanie bólu.

Ulotki Dip Hot rozgrzewający dla opakowania 67 gramów.

Wybrany dokument Dip Hot rozgrzewający:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Dip Hot rozgrzewający

Podgląd dokumentu PDF Dip Hot rozgrzewający

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

PROJEKT ULOTKI DLA PACJENTA PREPARATU DEEP HEAT, krem

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

Methylis salicylas + Mentholum + Eucalipti aetheroleum + Terebinthini aetheroleum (stabilizowany BHT)

Krem, (128 mg + 59,1 mg + 19,7 mg + 14,7 mg)/g

 • Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
 • Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

3. Jak stosować DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY i w jakim celu się go stosuje

DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY jest lekiem o skojarzonym działaniu czterech substancji czynnych: salicylanu metylu, mentolu1, olejku eukaliptusowego, olejku terpentynowego

Jest to lek w postaci kremu o działaniu miejscowo rozgrzewającym. Salicylan metylu zawarty w leku wykazuje też działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Wcieranie leku w obolałe miejsca powoduje rozszerzanie naczyń krwionośnych, poprawę krążenia i uczucie rozgrzania. Wynikiem tego jest ustępowanie lub zmniejszenie bólów mięśniowych i stawowych.

Dip Hot Rozgrzewający stosuje się objawowo :

 • w bólach mięśniowych
 • w bólach stawowych
 • w bólach reumatycznych
 • w stłuczeniach i skręceniach stawów
 • w rwie kulszowej
 • u sportowców po treningu
 • pomocniczo w gośćcu

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

Przed użyciem należy wypróbować lek na małej powierzchni skóry, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia alergii.

Kiedy nie stosować leku DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

Nie należy stosować leku:

 • u osób uczulonych na salicylany i mentol.
 • na uszkodzoną skórę.
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Przerwać stosowanie leku w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry w miejscu użycia.
 • Unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry. W przypadku kontaktu oczu z lekiem należy je natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera lanolinę, alkohol cetostearylowy, i może zawierać BHT (stabilizator stosowany do produkcji olejku terpentynowego). Te składniki mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np.

kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Lek zawiera 1 g glikolu propylenowego w każdych 100 g kremu, co odpowiada 10 mg/g. Glikol propylenowy2 może powodować podrażnienie skóry. Z powodu zawartości glikolu propylenowego leku nie należy stosować na otwarte rany lub duże powierzchnie zranionej lub uszkodzonej skóry (np.

oparzonej) bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

U pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli, dlatego przed zastosowaniem preparatu powinni oni upewnić się, czy nie są uczuleni na jego składniki.

Jeżeli objawy bólowe nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować dawki większej od zalecanej dawki.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY, gdy:

 • pacjent jest chory na astmę oskrzelową (ponieważ może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli).

Tylko do użytku zewnętrznego.

Dzieci i młodzież:

Lek można stosować tylko u dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

W przypadku doustnego przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi, stosowanie leku może nasilać ich działanie, dlatego pacjent powinien w tym przypadku zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego.

3. Jak stosować DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego, na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1. Delikatnie wcierać lek w bolące miejsca aż do całkowitego wchłonięcia kremu. Powtarzać 2-3 razy na dobę.

2. Po użyciu dokładnie zakręcić tubę z kremem.

3. Dokładnie umyć ręce, chyba że są one miejscem stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY może powodować działania niepożądane. Rzadko obserwowano występowanie utrzymującego się zaczerwienienia skóry (rumień) lub duszności po użyciu preparatu przez osoby nadwrażliwe. U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY mogą wystąpić inne działania niepożądane, w tym oparzenia w miejscu stosowania (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • .
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 18 miesięcy.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY

Substancjami czynnymi są salicylan metylu 128 mg , mentol 59,1 mg, olejek eukaliptusowy 19,7 mg, olejek terpentynowy (stabilizowany BHT) 14,7 mg w 1 g kremu

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, cetostearylosiarczan sodowy, lanolina, woda.

Opakowanie zawiera: 15 g, 35 g, 67 g, lub 100 g kremu w tubie aluminiowej, w tekturowym pudełku.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Podmiot odpowiedzialny: Colep Laupheim GmbH & Co. KG,

Fockestraβe 12, 88471 Laupheim,

Niemcy

Wytwórca: The Mentholatum Company Ltd.

1 Redwood Avenue Peel Park Campus East Kilbride G74 5PE, Wielka Brytania

Importer: Colep Laupheim GmbH & Co. KG,

Fockestraβe 12, 88471 Laupheim,

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: EGIS Polska Sp. z o. o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45 D, 02-146 Warszawa tel. 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/mentol

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/glikol_propylenowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.