dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 5 mililitrów.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Ulotka dla pacjenta 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DICORTINEFF, (2 500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg)/ml, krople do oczu i uszu, zawiesina Neomycinum + Gramicidinum + Fludrocortisoni acetas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Dicortineff i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dicortineff 3. Jak stosować lek Dicortineff 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Dicortineff 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Dicortineff i w jakim celu się go stosuje Dicortineff jest lekiem złożonym, przeznaczonym do stosowania miejscowego, w którego składzie znajdują się antybiotyki - neomycyna, gramicydyna oraz glikokortykosteroid - fludrokortyzon.

Dicortineff stosuje się: a) w okulistyce: - w stanach zapalnych gałki ocznej, błony naczyniowej, spojówek i brzegów powiek; b) w laryngologii: - w stanach zapalnych ucha zewnętrznego i środkowego; - w stanach zapalnych ucha po zabiegach operacyjnych; - w stanach pourazowych zewnętrznego przewodu słuchowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dicortineff Kiedy nie stosować leku Dicortineff: - jeśli pacjent ma uczulenie na neomycyny siarczan, gramicydynę, fludrokortyzonu octan lub inne antybiotyki (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].