Oryginalna ulotka dla Derhotill
maść

produkt dostępny bez recepty

olejki eteryczne - balsamy, maści, żele

Opakowanie

20 gramów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ oddechowy, leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu, inne preparaty stosowane w przeziębieniu (kategoria ATC R05X).

Ulotki Derhotill dla opakowania 20 gramów.

Wybrany dokument Derhotill:
Dokument z 2021-01-22
PDF
dokument PDF dla Derhotill

Podgląd dokumentu PDF Derhotill

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-01-22

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DERHOTILL maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest DERHOTILL i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DERHOTILL

3. Jak stosować DERHOTILL

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek DERHOTILL

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest DERHOTILL i w jakim celu się go stosuje

DERHOTILL jest maścią zawierającą jako składniki czynne: kamforę1, olejek terpentynowy, olejek eukaliptusowy, mentol2 i tymol3.

DERHOTILL wykazuje działanie rozgrzewające i łagodzące w bólach mięśniowych.

Maść zastosowana na skórę klatki piersiowej działa na zasadzie inhalacji, ułatwiając oddychanie w katarze i nieżytach górnych dróg oddechowych.

Wskazania do stosowania DERHOTILL wskazany jest do stosowania pomocniczo w schorzeniach górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy katar i kaszel. Do nacierania w bólach mięśniowych i nerwobólach występujących w przebiegu przeziębienia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DERHOTILL

Kiedy nie stosować leku DERHOTILL

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);
  • na uszkodzoną skórę (np. przy oparzeniach), skaleczenia i błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tej maści należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Maść należy stosować wyłącznie na skórę.

Nie zaleca się stosowania w okolicach nosa i twarzy ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli.

Chronić oczy. Nie połykać! Nie wywoływać wymiotów w razie połknięcia.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci do 6. roku życia ze względu na zawartość kamfory oraz brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania.

DERHOTILL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie znane są interakcje leku z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tej maści w okresie ciąży bez konsultacji z lekarzem.

Nie stosować na klatkę piersiową w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować DERHOTILL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do nacierania karku i szyi, klatki piersiowej oraz pleców.

Dzieci od 6 do 11 lat - wcierać ½ łyżeczki maści.

Młodzież od 12 lat i dorośli – wcierać 3 łyżeczki maści.

Zalecany jest lekki masaż po dokładnym wtarciu maści na skórę oraz owinięcie tkaniną natartych miejsc.

Stosowanie na zasadzie inhalacji jest możliwe po zastosowaniu maści na skórę klatki piersiowej

Najlepsze rezultaty osiąga się przy kilkakrotnym stosowaniu maści (nie częściej niż 3 – 4 razy) w ciągu dnia.

Nie połykać! DERHOTILL służy jedynie do użytku zewnętrznego. Jeśli maść zostanie przypadkowo połknięta, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DERHOTILL

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku DERHOTILL.

W razie zastosowania większej dawki leku należy usunąć nadmiar maści.

W razie niewłaściwego zastosowania, po przypadkowym spożyciu maści DERHOTILL mogą wystąpić ostre zatrucia z objawami nudności, wymiotów, biegunki, bólu brzucha, bólu i zawrotów głowy, uderzeń gorąca, drgawek a w ciężkich przypadkach porażenia oddychania i śpiączki. Pacjenci z ciężkimi objawami zatrucia ze strony układu pokarmowego lub z objawami neurologicznymi powinni być poddani obserwacji oraz leczeniu objawowemu, jeśli będzie taka potrzeba. Nie należy wywoływać wymiotów w związku z możliwością powtórnej inhalacji kamfory i ryzykiem wywołania potencjalnie śmiertelnego skurczu krtani u małych dzieci.

Pominięcie zastosowania leku DERHOTILL

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DERHOTILL

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, DERHOTILL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne: podrażnienie skóry, świąd, pokrzywka, rumień. Należy wówczas niezwłocznie usunąć ze skóry pozostałość maści ręcznikiem papierowym i zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać DERHOTILL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 o C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera DERHOTILL

  • Substancjami czynnymi leku są: kamfora, olejek terpentynowy, olejek eukaliptusowy, mentol, tymol.

100 g maści zawiera 10 g kamfory, 1 g olejku terpentynowego, 2 g olejku eukaliptusowego, 1 g mentolu, 0,25 g tymolu.

  • Pozostałe składniki to: etanol (760 g/l), wazelina hydrofilowa.

Jak wygląda DERHOTILL i co zawiera opakowanie DERHOTILL to maść barwy białej o swoistym zapachu. Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa, zawierająca 20 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew tel. +48 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:ndl@urpl.gov.pl mailto:gemi@gemi.pl


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kamfora

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/mentol

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/tymol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.