Oryginalna ulotka dla Depretaxer
tabletki

produkt na receptę

Wenlafaksyna (venlafaxine)

Dawka

37,5 mg

Opakowanie

60 tabletek
w 1% aptek
Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, psychoanaleptyki, leki przeciwdepresyjne (kategoria ATC N06AX).

Ulotki Depretaxer dla opakowania 60 tabletek (37,5 mg).

Wybrany dokument Depretaxer:
Dokument z 2020-04-30
PDF
dokument PDF dla Depretaxer

Podgląd dokumentu PDF Depretaxer

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-04-30

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Depretaxer, 37,5 mg, tabletki

Depretaxer, 75 mg, tabletki

Wenlafaksyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest DEPRETAXER i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPRETAXER

3. Jak stosować lek DEPRETAXER

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek DEPRETAXER

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest DEPRETAXER i w jakim celu się go stosuje

DEPRETAXER jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych chorób takich jak zaburzenia lękowe. Uważa się, że u ludzi w stanie depresji i (lub) lęku występuje mniejsze stężenie serotoniny i noradrenaliny w mózgu. Mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych nie jest do końca poznany, ale mogą one pomóc poprzez zwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny w mózgu.

DEPRETAXER stosuje się w leczeniu depresji u osób dorosłych. Aby pacjent poczuł się lepiej, ważne jest, żeby leczenie depresji przebiegało we właściwy sposób. W przypadku nie podjęcia leczenia stan pacjenta może nie poprawić się, ulec pogorszeniu i będzie znacznie trudniejszy do leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEPRETAXER

Kiedy nie stosować leku DEPRETAXER

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na wenlafaksynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
 • Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni jakikolwiek lek z grupy nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) stosowany do leczenia depresji lub choroby Parkinsona. Przyjmowanie nieodwracalnych IMAO równocześnie z innymi lekami, w tym z lekiem DEPRETAXER, może spowodować ciężkie lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane. Również, przed rozpoczęciem przyjmowania jakiegokolwiek leku z grupy IMAO, pacjent powinien odczekać co najmniej 7 dni od zaprzestania przyjmowania leku DEPRETAXER (patrz także punkt „Zespół serotoninowy” oraz „Inne leki i DEPRETAXER”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

 • jeżeli pacjent stosuje inne leki, które przyjmowane jednocześnie z lekiem DEPRETAXER mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt „Inne leki i DEPRETAXER”);
 • jeżeli pacjent choruje na choroby oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej);
 • jeżeli u pacjenta wystąpiło w przeszłości wysokie ciśnienie krwi;
 • jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości choroby serca;
 • jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady drgawek (padaczka);
 • jeżeli u pacjenta wystąpiło w przeszłości zmniejszone stężenie sodu we krwi (hiponatremia);
 • jeżeli pacjent ma skłonność do powstawania siniaków lub do krwawień (zaburzenia krwawienia w przeszłości), bądź jeżeli przyjmuje inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień;
 • w przypadku dużego stężenia cholesterolu;
 • jeżeli u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny wystąpiła w przeszłości mania (uczucie nadmiernego pobudzenia lub euforii) lub zaburzenia dwubiegunowe;
 • jeżeli u pacjenta wystąpiły w przeszłości zachowania agresywne.

DEPRETAXER może spowodować wystąpienie uczucia niepokoju lub niezdolności do usiedzenia lub ustania w miejscu. W przypadku wystąpienia takich objawów należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku DEPRETAXER, jeśli którykolwiek z ww. przypadków dotyczy danego pacjenta.

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie może nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasami później.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

 • u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;
 • pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Suchość w ustach

Suchość w ustach jest zgłaszana przez 10% pacjentów leczonych wenlafaksyną. Może to powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia próchnicy. Należy więc szczególnie zadbać o higienę jamy ustnej.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat Lek DEPRETAXER nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Należy również podkreślić, że pacjenci w wieku poniżej 18 lat, którzy przyjmują leki z tej grupy narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze oraz wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać lek DEPRETAXER pacjentom w wieku poniżej 18 lat, jeżeli uzna, że będzie to dla nich korzystne. Jeśli lekarz przepisał lek DEPRETAXER pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w przypadku wszelkich wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza, aby to przedyskutować. Należy poinformować lekarza jeśli którykolwiek z ww. objawów wystąpi lub nasili się u pacjentów w wieku poniżej 18 lat przyjmujących DEPRETAXER.

Dotychczas nie wykazano również długoterminowego bezpieczeństwa dotyczącego wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój funkcji poznawczych i behawioralnych w tej grupie wiekowej.

Inne leki i DEPRETAXER

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz prowadzący podejmie decyzję o ewentualnym stosowaniu leku DEPRETAXER z innymi lekami.

Nie należy zaczynać ani przerwać stosowania innych leków, w tym leków dostępnych bez recepty, leków pochodzenia naturalnego lub ziołowego, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO; patrz punkt „Informacje ważne przed zastosowaniem leku

DEPRETAXER”)

Zespół serotoninowy:

W trakcie leczenia wenlafaksyną może wystąpić stan potencjalnego zagrożenia życia (patrz punkt

Możliwe działania niepożądane”), określany jako zespół serotoninowy, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami, takimi jak:

 • Tryptany (substancje stosowane w migrenowych bólach głowy)
 • Leki stosowane w leczeniu depresji np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang.

SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (ang. SNRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki zawierające lit

 • Leki zawierające antybiotyk linezolid (substancja stosowana w leczeniu zakażeń)
 • Leki zawierające odwracalny IMAO, moklobemid (substancja stosowana w leczeniu depresji)
 • Leki zawierające sybutraminę (substancję stosowaną w odchudzaniu)
 • Leki zawierające tramadol (substancję działającą przeciwbólowo)
 • Leki zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (nazwa łacińska Hypericum perforatum, specyfiki pochodzenia naturalnego lub ziołowego stosowane w leczeniu łagodnej depresji)
 • Leki zawierające tryptofan (stosowany w problemach ze spaniem i w depresji)

Objawy podmiotowe i przedmiotowe zespołu serotoninowego mogą obejmować kombinację następujących symptomów: niepokój ruchowy, halucynacje, utrata koordynacji ruchowej, przyspieszone tętno, podwyższona temperatura ciała, szybkie zmiany ciśnienia krwi, nadreaktywność, biegunka, śpiączka, nudności, wymioty. W przypadku podejrzenia wystąpienia zespołu serotoninowego należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza.

Poniżej wymienione leki mogą również wchodzić w interakcje z lekiem DEPRETAXER i dlatego należy stosować je z ostrożnością. Szczególnie ważne jest powiadomienie lekarza jeżeli pacjent zażywa leki zawierające:

 • Ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)
 • Haloperydol lub rysperydon (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • Metoprolol (beta-adrenolityk stosowany w leczeniu nadciśnienia i chorób serca) DEPRETAXER z jedzeniem i piciem DEPRETAXER należy przyjmować z jedzeniem (patrz punkt 3 „Jak stosować lek DEPRETAXER”).

W trakcie leczenia lekiem DEPRETAXER nie wolno pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki, będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny skonsultować się z lekarzem. Lek DEPRETAXER należy stosować tylko po przedyskutowaniu z lekarzem potencjalnych korzyści i potencjalnego ryzyka dla nienarodzonego dziecka.

Jeżeli pacjentka przyjmuje DEPRETAXER w okresie ciąży należy poinformować o tym lekarza i (lub) położną, gdyż po urodzeniu u dziecka mogą wystąpić pewne objawy. Objawy te zazwyczaj występują w ciągu

24 godzin po porodzie i obejmują nieprawidłowe przyswajanie pokarmu oraz trudności w oddychaniu. Jeśli pacjentka jest zaniepokojona z powodu wystąpienia takich objawów u noworodka po urodzeniu, należy skontaktować się z lekarzem lub położną, którzy będą w stanie udzielić właściwej rady.

DEPRETAXER przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Istnieje ryzyko wpływu na dziecko. Dlatego należy przedyskutować tę kwestię z lekarzem i lekarz podejmie decyzję czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać terapię lekiem DEPRETAXER.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, do czasu poznania wpływu leku na organizm pacjenta.

Lek DEPRETAXER zawiera laktozę DEPRETAXER zawiera laktozę. Jeśli pacjent cierpi na nietolerancję niektórych cukrów, należy o tym poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku. Każda tabletka zawiera 26 mg laktozy jednowodnej.

Jeśli pacjent został kiedykolwiek poinformowany o nietolerancji niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek DEPRETAXER

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 75 mg na dobę i podawana jest 2 lub 3 razy dziennie. Dawka ta może zostać zwiększona stopniowo przez lekarza, jeśli jest to konieczne, nawet do dawki maksymalnej tj.

375 mg na dobę w przypadku depresji.

DEPRETAXER należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze, niezależnie od tego, czy lek przyjmowany jest rano czy wieczorem.

DEPRETAXER należy przyjmować z pożywieniem.

Należy poinformować lekarza o występujących problemach z wątrobą lub nerkami, ponieważ może zaistnieć potrzeba zmiany dawki.

Nie należy przerywać leczenia lekiem DEPRETAXER bez konsultacji z lekarzem (patrz punkt „Przerwanie stosowania leku DEPRETAXER”).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku DEPRETAXER

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku DEPRETAXER należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawy możliwego przedawkowania mogą obejmować przyspieszoną akcję serca, zaburzenia świadomości (od senności do śpiączki), zaburzenia widzenia, drgawki oraz wymioty.

Pominięcie przyjęcia leku DEPRETAXER

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej. Jednakże, jeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć tylko jedną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować większej dawki w ciągu jednego dnia, niż dzienna dawka leku DEPRETAXER przepisana przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku DEPRETAXER

Nie należy przerywać leczenia, ani zmniejszać dawki leku, bez konsultacji z lekarzem, nawet w przypadku poprawy samopoczucia. Jeżeli lekarz uzna, że można odstawić lek DEPRETAXER, to poinformuje pacjenta, w jaki sposób należy stopniowo zmniejszać dawkę, przed całkowitym zaprzestaniem leczenia. U pacjentów odstawiających lek DEPRETAXER zwłaszcza w przypadku nagłego przerwania leczenia lub zbyt szybkiego zmniejszania dawki mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, ból głowy, bezsenność, koszmary senne, suchość w ustach, utrata apetytu, nudności, biegunka, nerwowość, pobudzenie, dezorientacja, dzwonienie w uszach, mrowienie lub drętwienie, osłabienie, pocenie się, drgawki lub objawy grypopodobne.

Lekarz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek DEPRETAXER. Jeżeli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów lub inne objawy, które są uciążliwe dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy odstawić lek DEPRETAXER oraz skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala na Izbę Przyjęć.

 • Ucisk w klatce piersiowej, sapanie, trudności w przełykaniu lub oddychaniu.
 • Obrzęk twarzy, gardła, rąk lub stóp.
 • Uczucie nerwowości lub niepokoju, zawroty głowy, uczucie pulsowania, nagłe czerwienienie skóry i (lub) uczucie ciepła.
 • Ciężka wysypka, swędzenie, pokrzywka (obrzęk o czerwonym lub bladym zabarwieniu, któremu często towarzyszy świąd).

Ciężkie działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych, konieczna może być natychmiastowa pomoc lekarska:

 • Zaburzenia pracy serca, takie jak przyspieszone lub nieregularne tętno, podwyższone ciśnienie krwi.
 • Zaburzenia oczu, takie jak niewyraźne widzenie, rozszerzone źrenice.
 • Zaburzenia układu nerwowego, takie jak zawroty głowy, uczucie mrowienia, zaburzenia koordynacji ruchów, napady padaczkowe lub drgawki.
 • Zaburzenia psychiczne, takie jak nadmierna ruchliwość i euforia.
 • Objawy odstawienne leku, (patrz punkty „Jak stosować lek DEPRETAXER”, „Przerwanie stosowania

leku DEPRETAXER”).

Pełny wykaz działań niepożądanych

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • ból głowy; suchość w ustach; pocenie się (w tym poty nocne)
 • nudności

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100)

 • zmniejszenie masy ciała; zmniejszenie łaknienia; zaparcia; wymioty; zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
 • uczucie odseparowania (lub braku zaangażowania) od samego siebie i od rzeczywistości; nerwowość;

dezorientacja; niezwykłe sny; bezsenność

 • drżenie; zwiększenie napięcia mięśniowego
 • mrowienie
 • zwiększenie ciśnienia krwi; nagłe zaczerwienienie; kołatanie serca
 • zwiększona częstość oddawania moczu; problemy z oddawaniem moczu
 • zmniejszenie popędu płciowego; zaburzenia wytrysku /orgazmu (mężczyźni); brak orgazmu; zaburzenia erekcji (impotencja)
 • nieregularności w miesiączkowaniu, takie jak nasilone krwawienie lub częstsze nieregularne krwawienie osłabienie (astenia); zawroty głowy; uspokojenie; dreszcze
 • zamazane widzenie
 • ziewanie

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1 000)

 • siniaki; czarne smołowate stolce (kał) lub krew w stolcu, które mogą być oznaką wewnętrznego krwawienia
 • zgrzytanie zębami; mimowolne skurcze mięśni
 • omamy
 • nadwrażliwość na światło; nadmierna utrata włosów; wysypka
 • zaburzenia koordynacji i równowagi; zawroty głowy (zwłaszcza przy zbyt szybkim wstawaniu); omdlenie;

przyspieszenie czynności serca

 • zwiększenie masy ciała; biegunka
 • zaburzenia smaku
 • apatia; pobudzenie
 • dzwonienie w uszach (szum uszny)
 • zatrzymanie moczu
 • zaburzenia orgazmu (kobiety)

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

 • uczucie niepokoju lub niezdolność do usiedzenia lub ustania w miejscu; drgawki; uczucie nadmiernego pobudzenia lub euforii

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • zmniejszona liczba płytek we krwi prowadząca do zwiększonego ryzyka siniaków lub krwawień;

zaburzenia krwi, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia; niewielkie zmiany aktywności enzymów wątrobowych we krwi; zmniejszenie stężenia sodu we krwi

 • swędzenie, żółty kolor skóry lub oczu; ciemny kolor moczu, objawy grypopodobne – są to objawy zapalenia wątroby (żółtaczka)
 • nadmierne zatrzymanie wody (ang. SIADH)
 • nieprawidłowe wydzielanie mleka u kobiet
 • wysoka gorączka ze sztywnością mięśni, dezorientacja lub pobudzenie i pocenie się lub urywane ruchy mięśni, których nie można kontrolować mogą być objawami poważnego stanu zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym
 • uczucie euforii, ospałość, utrzymujące się szybkie ruch gałki ocznej, niezgrabność, niepokój, uczucie bycia pijanym, pocenie się lub sztywność mięśni, które są objawami zespołu serotoninowego
 • dezorientacja z często występującymi omamami (majaczenie)
 • sztywność, skurcze i niekontrolowane ruchy mięśni;
 • myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa
 • ciężki ból oka oraz zaburzenia widzenia lub niewyraźne widzenie
 • obniżenie ciśnienia krwi; nieprawidłowa, przyspieszona lub nieregularna akcja serca, która może spowodować omdlenie
 • kaszel, sapanie, zadyszka i wysoka temperatura, które są objawami zapalenia płuc związanego ze zwiększeniem liczby białych krwinek we krwi (eozynofilia płucna)
 • ciężkie bóle brzucha lub pleców (które mogą wskazywać na poważne problemy jelit, wątroby lub trzustki)
 • wysypka skórna mogąca prowadzić do powstawania pęcherzy i złuszczania skóry; swędzenie; łagodna wysypka
 • niewyjaśnione bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie (rabdomioliza)
 • opuchnięcie twarzy lub języka, duszność lub trudności z oddychaniem, często z wysypką skórną (mogą wskazywać na ciężką reakcję alergiczną)
 • dezorientacja DEPRETAXER może czasami powodować działania niepożądane, z których pacjent nie będzie zdawał sobie sprawy, takie jak wzrost ciśnienia krwi lub nieprawidłowa czynność serca; niewielkie zmiany stężenia sodu, cholesterolu lub enzymów wątrobowych we krwi. W jeszcze rzadszych przypadkach, DEPRETAXER może zaburzać czynność płytek krwi, co prowadzi do zwiększonego ryzyka wybroczyn lub krwawień. W związku z tym, lekarz może zalecić badanie krwi co pewien czas, zwłaszcza w przypadku długotrwałego leczenia lekiem DEPRETAXER.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek DEPRETAXER

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DEPRETAXER

Substancją czynną leku jest wenlafaksyna.

Jedna tabletka leku DEPRETAXER 37,5 mg tabletki zawiera chlorowodorek wenlafaksyny, w ilości odpowiadającej 37,5 mg wenlafaksyny.

Jedna tabletka leku DEPRETAXER 75 mg tabletki zawiera chlorowodorek wenlafaksyny, w ilości odpowiadającej 75 mg wenlafaksyny.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

Jak wygląda lek DEPRETAXER i co zawiera opakowanie DEPRETAXER 37,5 mg

Jasnoróżowe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki bez linii podziału.

DEPRETAXER 75 mg

Jasnoróżowe, okrągłe, płaskie tabletki z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Opakowanie zawiera 3 lub 6 blistrów z folii Aluminium/PVC, każdy po 10 tabletek w blistrze.

Wielkości opakowań: 30 lub 60 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny NP Pharma Sp. z o.o.

ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

Polska

Wytwórca SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse Str.

1220 Sofia

Bułgaria

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.