Oryginalna ulotka dla Colocynthis-Homaccord
krople

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

100 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (100 mililitrów).

Zmień dokument na 30 mililitrów (ulotka)zmień

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Colocynthis-Homaccord krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Colocynthis-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Colocynthis-Homaccord

3. Jak przyjmować lek Colocynthis-Homaccord

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Colocynthis-Homaccord

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Colocynthis-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi Colocynthis-Homaccord jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Colocynthis-Homaccord

Kiedy nie przyjmować leku Colocynthis-Homaccord

jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą zawartą w leku (wymienioną w punkcie 6)

Dzieci i młodzież

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 lat.

Colocynthis-Homaccord a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

  • 1 - Stosowanie Colocynthis-Homaccord z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Colocynthis-Homaccord powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W zalecanych dawkach nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Colocynthis-Homaccord zawiera etanol

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

3. Jak przyjmować lek Colocynthis-Homaccord

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież od 12 lat

Zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Doustnie.

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Colocynthis-Homaccord

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Colocynthis-Homaccord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Colocynthis-Homaccord

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • 2 -

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Colocynthis-Homaccord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie

181 C, 02-222 Warszawa, tel.:+48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Colocynthis-Homaccord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po:

Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Colocynthis-Homaccord

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Colocynthis-Homaccord są: 0,8 g Citrullus colocynthis D4 0,8 g Citrullus colocynthis D10 0,8 g Citrullus colocynthis D30 0,8 g Citrullus colocynthis D200 0,2 g Gnaphalium polycephalum D4 0,2 g Gnaphalium polycephalum D10 0,2 g Gnaphalium polycephalum D30 0,2 g Gnaphalium polycephalum D200

Pozostałe składniki : etanol, woda oczyszczona.

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Colocynthis-Homaccord i co zawiera opakowanie Colocynthis-Homaccord jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o zapachu etanolu.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego, z kroplomierzem i zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

  • 3 -

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

Adres:… tel…..

e-mail: ……….

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania:

  • 4 - Colocynthis-Homaccord

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.