Chlorprothixen Zentiva, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

Chlorprotiksen (chlorprothixene)

, Zentiva

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Chlorprothixen Zentiva na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 10,68 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 7,64 zł - Ryczałt
 • 6,31 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 

  Więcej informacji o Chlorprothixen Zentiva

  Chlorprothixen Zentiva to lek zawierający chlorprotiksen, który należy do neuroleptyków i wywiera działanie uspokajające, przeciwlękowe i przeciwwymiotne. Wskazany jest dla osób dorosłych w terapii różnego rodzaju psychoz, stanów niepokoju oraz bezsenności, która występuje u osób zmagających się z nerwicą i zaburzeniami psychosomatycznymi.

  więcej: Stosowanie Chlorprothixen Zentiva, skutki uboczne i interakcje Chlorprothixen Zentiva

  Jak działa Chlorprothixen Zentiva?

  Chlorprothixen Zentiva jest lekiem o silnym działaniu uspokajającym, słabym przeciwwytwórczym i przeciwautystycznym, w niewielkim stopniu przeciwdepresyjnym. Działa również przeciwhistaminowo, przeciwwymiotnie. W małych dawkach wykazuje działanie przeciwlękowe.

  Nie używaj Chlorprothixen Zentiva, jeśli:

  • masz uczulenie na substancję czynną, inne pochodne tioksantenu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • jeśli występuje u Ciebie zapaść krążeniowa, zaburzenia świadomości bez względu na przyczynę (np. zatrucie alkoholem, barbituranami lub opioidami), śpiączka,
  • występowały u Ciebie w przeszłości zaburzenia sercowo-naczyniowe (np. powolna praca serca - bradykardia, niedawno przebyty ostry zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, przerost mięśnia sercowego), tachykardia z torsade de pointes) występował u Ciebie wydłużony odstęp QT (widoczny w zapisie EKG),
  • przyjmujesz leki wydłużające odstęp QT,
  • występuje u Ciebie hipokaliemia (zmniejszone stężenie potasu we krwi) lub hipomagnezemia (zmniejszone stężenie magnezu we krwi).

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Chlorprothixen Zentiva?

  Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków neuroleptycznych, należy zachować ostrożność podczas stosowania chloroprotyksenu przez pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu, upośledzeniem umysłowym, padaczką, ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nerek lub serca, miastenią (choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni), łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, cukrzycą (chlorprotyksen może wpływać na stężenie insuliny i glukozy we krwi, co wymaga korekty leczenia przeciwcukrzycowego).

  Jak stosować Chlorprothixen Zentiva?

  Dawkowanie należy dostosować indywidualnie w zależności od wskazań i tolerancji pacjenta.

  W leczeniu nerwicy zazwyczaj zalecana dawka to 15 mg od 1 do 3 razy na dobę. W zaburzeniach psychicznych zazwyczaj zalecana dawka to 50 mg do 100 mg od 2 do 4 razy na dobę. Dawkę dobową należy podzielić tak, aby większa dawka została podana przed snem.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Chlorprothixen Zentiva?

  Nagłemu zaprzestaniu stosowania chloroprotyksenu mogą towarzyszyć objawy odstawienia. Najczęściej są to nudności, wymioty, jadłowstręt, biegunka, wyciek wodnisty z nosa, pocenie się, bóle mięśniowe, parestezje, bezsenność, niepokój, lęk i pobudzenie. Pacjenci mogą także odczuwać zawroty głowy, nasilone odczucie ciepła lub chłodu oraz drżenie. Objawy zazwyczaj rozpoczynają się od 1 do 4 dni od momentu odstawienia leku i słabną w ciągu 7-14 dni.

  Czy mogę łączyć Chlorprothixen Zentiva z innymi lekami?

  • Chlorprotyksen może nasilać działanie sedatywne barbituranów i innych leków o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy (takich jak leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe, rozkurczające mięśnie, neuroleptyczne, leki przeciwhistaminowe starszej generacji i innych podobnych środków).
  • Leki neuroleptyczne mogą nasilać lub zmniejszać działanie leków przeciwnadciśnieniowych.
  • Jednoczesne stosowanie leków neuroleptycznych i związków litu zwiększa ryzyko neurotoksyczności.
  • Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyczne wzajemnie hamują swoje procesy metaboliczne.
  • Chlorprotyksen może zmniejszać działanie lewodopy i leków adrenergicznych oraz nasilać działanie leków przeciwcholinergicznych.
  • Jednoczesne stosowanie metoklopramidu, piperazyny, fenotiazyny, haloperydolu i rezerpiny zwiększa ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych. Przeciwhistaminowe działanie chlorprotyksenu może zmniejszyć lub niwelować reakcję alkohol/disulfiram.
  • Należy unikać stosowania także leków, które mogą powodować zaburzenia elektrolitowe, takich jak tiazydowe leki moczopędne (hipokaliemia) oraz leków mogących powodować zwiększenie stężenia chloroprotyksenu w osoczu, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wydłużenia odstępu QT i złośliwych zaburzeń rytmu serca.
  • Jednoczesne stosowanie produktu Chlorprothixen Zentiva i innych leków przeciwcholinergicznych nasila działanie przeciwcholinergiczne.
  • Chloroprotyksen może blokować alfa-adrenergiczne działanie adrenaliny, co podczas jednoczesnego stosowania może prowadzić do hipotonii i tachykardii.
  • Ponieważ chlorprotyksen obniża próg drgawkowy, może być konieczna modyfikacja dawkowania leków przeciwpadaczkowych.
  • Chloroprotyksen może zwiększać stężenie prolaktyny w surowicy – w przypadku jednoczesnego stosowania bromokryptyny może być konieczna modyfikacja dawkowania bromokryptyny.
  • Tioksantyny mogą maskować ototoksyczne działanie innych leków (szumy uszne, zawroty głowy itp.).

  Czy mogę łączyć Chlorprothixen Zentiva z alkoholem?

  Chlorprothixen Zentiva może nasilać uspokajające działanie alkoholu. Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Chlorprothixen Zentiva.

  Czy po zastosowaniu Chlorprothixen Zentiva mogę prowadzić pojazdy?

  Możliwe wystąpienie zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

  Czy mogę stosować Chlorprothixen Zentiva będąc w ciąży?

  Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w okresie ciąży nie zostało potwierdzone. Leku nie należy podawać w okresie ciąży chyba, że spodziewana korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

  Czy po zastosowaniu Chlorprothixen Zentiva mogę karmić piersią?

  Chloroprotyksen przenika do mleka kobiecego w małym stężeniu i nie należy oczekiwać, by lek podawany w dawkach leczniczych wywierał działanie na niemowlę. Dawka przyjmowana przez niemowlę wynosi około 2% dawki przyjmowanej przez matkę. Podczas leczenia chloroprotyksenem kobieta może kontynuować karmienie piersią, jeśli jest to istotne z klinicznego punktu widzenia, jednak zaleca się obserwację niemowlęcia, zwłaszcza w pierwszych 4 tygodniach po urodzeniu.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Chlorprothixen Zentiva?

  Wśród najczęściej występujących działań niepożądanych po zastosowaniu leku Chlorprothixen Zentiva zaobserwowano, m.in.

  • senność, zawroty głowy, bóle głowy,
  • zwiększenie łaknienia, 
  • bezsenność, nerwowość, pobudzenie, zmniejszenie libido,
  • zaburzenia akomodacji, nieprawidłowe widzenie,
  • częstoskurcz, palpitacje,
  • niedociśnienie ortostatyczne,
  • zaparcia, niestrawność, nudności.

  Skład Chlorprothixen Zentiva

  • substancja czynna: 15 mg lub 50 mg chloroprotyksenu chlorowodorku,
  • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, sacharoza, wapnia stearynian, talk; lek w dawce 15 mg - otoczka: hypromeloza 2910/5, makrogol 6000, makrogol 300, talk, żółcień pomarańczowa, lak (E 110); lek w dawce 50 mg - otoczka: hypromeloza 2910/5, makrogol 6000, makrogol 300, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

  Jak przechowywać Chlorprothixen Zentiva?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

  Źródła

  Ulotka i Charakterystyka Produktu Leczniczego

  Skład Chlorprothixen Zentiva

  • substancja czynna: 15 mg lub 50 mg chloroprotyksenu chlorowodorku,
  • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, sacharoza, wapnia stearynian, talk; lek w dawce 15 mg - otoczka: hypromeloza 2910/5, makrogol 6000, makrogol 300, talk, żółcień pomarańczowa, lak (E 110); lek w dawce 50 mg - otoczka: hypromeloza 2910/5, makrogol 6000, makrogol 300, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

  Kto może wystawić receptę na Chlorprothixen Zentiva?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Chlorprothixen Zentiva

  2022-09-19

  Jak pokazują nasze statystyki Chlorprothixen Zentiva w dawce 15 mg jest już dostępny w aptekach.

  2022-08-22

  Dzisiaj otrzymaliśmy informację od producenta, iż data dostawy leku Chlorprothixen Zentiva uległa przesunięciu i aktualnie jest to początek września br.

  2022-08-05

  Otrzymaliśmy dzisiaj informację od producenta, iż Chlorprothixen Zentiva w obu dawkach ma być dostępny pod koniec sierpnia br.

  2022-07-01

  Z działu obsługi klienta firmy Zentiva otrzymaliśmy informację, iż produkt Chlorprothixen w dawce 15 mg i 50 mg jest obecnie dostępny w Polsce zarówno w kanałach hurtowych, jak i w aptekach. Po przejściowych problemach w łańcuchu dostaw produkcja w zakładzie ponownie ruszyła i aktualnie producent oczekuje na kolejne dostawy.

  2022-04-21

  Otrzymaliśmy oficjalne pismo, w którym producent informuje o przedłużeniu tymczasowego wstrzymania wprowadzenia do obrotu leku Chlorprothixen Zentiva. Informacja została zgłoszona również do URPL. Oznacza to, iż przewidywany jest długotrwały brak w obrocie tego leku w obu dawkach - 15 i 50 mg. Aktualnie firma nie posiada już żadnych zapasów tego produktu. W aptekach dostępne są ostatnie sztuki.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Chlorprothixen Zentiva

  Kategorie Chlorprothixen Zentiva

  Ceny po refundacji, 50 tabletek, 15 mg

  Odpłatność 100%
  10,68 zł
  Ryczałt
  7,64 zł
  Odpłatność 30%
  6,31 zł
  Limit
  6,24 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Chlorprothixen Zentiva w aptekach

  Wszystkie opakowania Chlorprothixen Zentivaw 90% aptek
  50 tabletekw 85% aptek

  Ulotka produktu Chlorprothixen Zentiva

  Chlorprothixen Zentiva
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Chlorprothixen Zentiva (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Chlorprothixen Zentiva

  Najnowsze filmy