Oryginalna ulotka dla Cetalergin
syrop

produkt na receptę

Cetyryzyna (cetirizine)

Dawka:

0,1% = 0,005 G/5 ML
brak ofert

Opakowanie:

150 mililitrów
w 0% aptek

Ulotki Cetalergin dla opakowania 150 mililitrów (0,1% = 0,005 G/5 ML).

Wybrany dokument Cetalergin:
Dokument z 2019-04-29
PDF
dokument PDF dla Cetalergin

Podgląd dokumentu PDF Cetalergin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2019-04-29

Ulotki innych produktów zawierających cetirizine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CetAlergin, 1 mg/ml, syrop

Cetirizini dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek CetAlergin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku CetAlergin

3. Jak stosować lek CetAlergin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek CetAlergin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek CetAlergin i w jakim celu się go stosuje

Cetyryzyny dichlorowodorek jest substancją czynną leku CetAlergin.

CetAlergin jest lekiem działającym przeciwalergicznie. Stosowany w dawkach leczniczych hamuje wczesną i późną fazę reakcji alergicznej, łagodząc objawy uczulenia.

Lek CetAlergin jest wskazany u osób dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i starszych:

 • w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa;
 • w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku CetAlergin

Kiedy nie stosować leku CetAlergin

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku

CetAlergin (wymienionych w punkcie 6), hydroksyzynę1 lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków);

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku CetAlergin należy omówić to z lekarzem, jeśli występuje:

 • choroba nerek lub choroba wątroby; może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki. Dawkę leku ustali lekarz.
 • padaczka lub istnieje ryzyko wystąpienia drgawek.
 • uszkodzony rdzeń kręgowy lub rozrost gruczołu krokowego. Cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu.

Nie zaobserwowano istotnych interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi, odpowiadającym stężeniu po wypiciu jednego kieliszka wina) a cetyryzyną stosowaną w zalecanych dawkach. Niemniej jednak podczas stosowania leku CetAlergin nie należy pić alkoholu.

W związku z działaniem przeciwhistaminowym, lek może wpływać na wyniki testów skórnych.

Należy je przeprowadzać po upływie 3 dni od przerwania stosowania leku.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

CetAlergin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na profil cetyryzyny nie są spodziewane interakcje z innymi lekami.

CetAlergin z jedzeniem i piciem

Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania leku, ale nie wpływa na stopień jego wchłaniania.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku CetAlergin u kobiet w ciąży. Przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę ciężarną nie powinno mieć szkodliwego wpływu na płód. Należy jednak przerwać stosowanie leku.

Nie należy stosować leku CetAlergin w okresie karmienia piersią, ponieważ cetyryzyna przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Badania kliniczne z zastosowaniem leku CetAlergin w zalecanej dawce nie wykazały wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną.

Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący urządzenia mechaniczne nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. Pacjenci powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na lek.

U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Lek CetAlergin zawiera ksylitol i glicerol

1 ml syropu zawiera 240 mg ksylitolu2. Z tego względu może on działać przeczyszczająco. Wartość energetyczna: 2,4 kcal/g ksylitolu.

Lek CetAlergin w postaci syropu zawiera glicerol. Z tego względu może on powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

3. Jak stosować lek CetAlergin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej ilości syropu.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (10 ml syropu, czyli 2 pełne łyżki miarowe) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mg (5 ml syropu, czyli pełna łyżka miarowa) dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 2,5 mg (2,5 ml syropu, czyli pół łyżki miarowej) dwa razy na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Jeśli czynność nerek jest prawidłowa, nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek:

Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od stopnia niewydolności nerek.

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek zaleca się stosowanie 5 mg (5 ml syropu) raz na dobę.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek zaleca się stosowanie 5 mg (5 ml syropu) co drugi dzień.

Natomiast u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min (pacjenci poddawani dializom) nie należy stosować leku CetAlergin.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Czas trwania leczenia:

Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów i jest określany przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CetAlergin

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku CetAlergin, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przyjęciu dawki większej od zalecanej dawki dobowej opisane poniżej działania niepożądane mogą wystąpić ze zwiększonym nasileniem. Objawami niepożądanymi zgłaszanymi po przyjęciu dawki co najmniej 5 razy większej od dawki zalecanej są: splątanie, biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, swędzenie, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszenie czynności serca, drżenie, zatrzymanie moczu.

Pominięcie zastosowania leku CetAlergin

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej, jednakże w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku CetAlergin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, CetAlergin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią poniższe objawy, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej zagrażającej życiu:

 • duszność;
 • obrzęk twarzy, języka lub szyi, trudności w przełykaniu;
 • świąd, wysypka.

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych, zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Często (mogą występować nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • senność;
 • zmęczenie;
 • zawroty głowy;
 • ból głowy;
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej;
 • nudności;
 • zapalenie gardła;
 • biegunka;
 • zapalenie błony śluzowej nosa.

Niezbyt często (mogą występować nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • ból brzucha;
 • pobudzenie;
 • parestezja (zaburzenia czucia);
 • świąd, wysypka;
 • osłabienie, złe samopoczucie.

Rzadko (mogą występować nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości, czasami ciężkie (bardzo rzadko);
 • zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność;
 • drgawki;
 • tachykardia (przyspieszone bicie serca);
 • nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotransferazy i zwiększone stężenie bilirubiny);
 • pokrzywka;
 • obrzęki;
 • zwiększenie masy ciała.

Bardzo rzadko (mogą występować nie więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);
 • tiki (skurcze nawykowe);
 • zaburzenia smaku, dyskineza (ruchy mimowolne), dystonia (długotrwałe skurcze mięśni), omdlenie, drżenie;
 • zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych);
 • obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła);
 • wysypka polekowa;
 • bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zwiększony apetyt;
 • myśli samobójcze;
 • utrata pamięci, zaburzenia pamięci;
 • zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi);
 • zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek CetAlergin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku CetAlergin po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek CetAlergin

 • Substancją czynną leku CetAlergin jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jeden mililitr (ml) syropu zawiera 1 mg cetyryzyny dichlorowodorku.
 • Pozostałe składniki to: kwas octowy bezwodny, sodu octan trójwodny, sodu benzoesan, glicerol, ksylitol, aromat bananowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek CetAlergin i co zawiera opakowanie Lek CetAlergin w postaci syropu to klarowny, bezbarwny roztwór o bananowym zapachu.

Dostępne opakowania: 75 ml lub 150 ml syropu w oranżowej butelce, w tekturowym pudełku.

Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Valeant sp. z o.o. sp. j.

ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data zatwierdzenia ulotki: mailto:ndl@urpl.gov.pl

Cetirizini dihydrochloridum

Kiedy nie stosować leku CetAlergin

Ostrzeżenia i środki ostrożności

CetAlergin a inne leki

Ze względu na profil cetyryzyny nie są spodziewane interakcje z innymi lekami.

CetAlergin z jedzeniem i piciem

Ciąża i karmienie piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek CetAlergin zawiera ksylitol i glicerol

Pominięcie zastosowania leku CetAlergin

Przerwanie stosowania leku CetAlergin

Zgłaszanie działań niepożądanych

Co zawiera lek CetAlergin

Jak wygląda lek CetAlergin i co zawiera opakowanie


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/hydroxyzine

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/ksylitol

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.