---

Oryginalna ulotka dla Acerin płyn na skórę

produkt dostępny bez recepty, płyn,

Kwas salicylowy (salicylic acid)

, Aflofarm

Opakowanie:

8 gramów = 9 mililitrów
w 86% aptek, od 7,34 zł do 13,00 zł

Koszyk:

Ulotki Acerin płyn na skórę dla opakowania 8 gramów = 9 mililitrów.

Wybrany dokument Acerin płyn na skórę:
Dokument z 2024-01-26
PDF
dokument PDF dla Acerin płyn na skórę

Podgląd dokumentu PDF Acerin płyn na skórę

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-01-26

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ACERIN, (195 mg + 98 mg)/g, płyn na skórę (Acidum salicylicum + Acidum lacticum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Acerin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acerin

3. Jak stosować lek Acerin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Acerin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Acerin i w jakim celu się go stosuje

Lek Acerin ma postać płynu do stosowania na skórę, zawiera substancje czynne – kwas salicylowy1 i kwas mlekowy.

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry.

Wskazania

Usuwanie odcisków i zgrubiałej skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Acerin

Kiedy nie stosować leku Acerin

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (kwas salicylowy lub kwas mlekowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia układu krążenia,
 • jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona chorobowo,
 • u dzieci,
 • doustnie,
 • na twarz i w okolicy narządów płciowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Acerin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry należy przerwać leczenie.
 • Chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
 • Należy zabezpieczyć skórę otaczającą odcisk przed kontaktem z lekiem, gdyż może on spowodować oparzenia. Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zrogowaciałą skórę.
 • Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.
 • Lek zawiera lotne i łatwopalne substancje, dlatego na opakowaniu jest ostrzeżenie: „Ostrożnie z ogniem”.

Dzieci Lek Acerin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Lek Acerin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania leku Acerin w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Acerin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Acerin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Acerin jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Lek Acerin nałożyć pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze. Należy uważać, aby nie dotknąć zdrowej skóry. Poczekać aż lek dobrze wyschnie. Nakładanie leku, w razie konieczności, powtarzać przez kilka dni.

Następnie należy wymoczyć nogi i usunąć odcisk.

Stosować ostrożnie, aby nie dopuścić do kapania płynu z pędzelka i do rozlania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dzieci Lek Acerin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acerin

Brak danych o przedawkowaniu leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W razie przypadkowego spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Acerin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić objawy podrażnienia i stan zapalny.

Zastosowanie leku na zdrową skórę może spowodować oparzenie i ból. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Acerin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w suchym pomieszczeniu.

Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek jest łatwopalny. Ostrożnie z ogniem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Acerin

 • Substancjami czynnymi leku są kwas salicylowy i kwas mlekowy. 1 g płynu na skórę zawiera 195 mg kwasu salicylowego i 98 mg kwasu mlekowego.
 • Pozostałe składniki to: celulozy octanoftalan, kalafonia, aceton, octan n-butylu.

Jak wygląda lek Acerin i co zawiera opakowanie Lek Acerin jest w postaci płynu na skórę.

Opakowanie:

Butelka z bezbarwnego szkła z polipropylenową zakrętką, zaopatrzona w aplikator z pędzelkiem, zawierająca 8 g płynu na skórę, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/ ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_salicylowy

;