---CeraVe - produkty

Oryginalna ulotka dla Muconasin spray do nosa

wyrób medyczny, aerozol,

Acetylocysteina (acetylcysteine)

,

Chlorek sodu (sodium chloride)

, Solinea

Dawka:

6%

Opakowanie:

30 mililitrów
w 83% aptek, od 28,15 zł do 44,99 zł

Koszyk:

Ulotki Muconasin spray do nosa dla opakowania 30 mililitrów (6%).

Wybrany dokument Muconasin spray do nosa:
Dokument z 2023-10-30
PDF
dokument PDF dla Muconasin spray do nosa

Podgląd dokumentu PDF Muconasin spray do nosa

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2023-10-30

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Upłynnia wydzielinę

Udrożnia nos i zatoki

N-acetylocysteina 6%

NaCl 3%

Bez konserwantów

Butelka 30 ml z aplikatorem i nasadką ochronną

1. CHARAKTERYSTYKA, SKŁAD

I ZASTOSOWANIE WYROBU MEDYCZ- NEGO 1.1 OPIS I WSKAZANIA

Spray do nosa Muconasin to wyrób medyczny zawierający 6% roztwór N-a- cetylocysteiny oraz 3% hipertoniczny roz- twór soli o kontrolowanym pH. Stosowanie Muconasin wskazane jest w celu upłynnie- nia i ułatwienia mechanicznego usunięcia wydzieliny śluzowej lub śluzowo-ropnej za- legającej w jamie nosowej (ostry, podostry i wolno ustępujący nieżyt nosa, przewlekły i śluzowo-skrzepowy nieżyt nosa, naczynio- ruchowy nieżyt nosa) oraz wewnątrz zatok przynosowych (ostre i przewlekłe zapalenie zatok), łagodząc objawy i przebieg ostrych, podostrych i przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

1.2 PRZECIWWSKAZANIA I OGRANI- CZENIA STOSOWANIA

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Spray do nosa Muconasin jest przeciw- wskazany u dzieci poniżej 2. roku życia.

W okresie ciąży i karmienia piersią spray do nosa Muconasin należy stosować tylko w razie bezwzględnej konieczności i pod bezpośrednim nadzorem lekarza.

1.3 SKŁAD

Jedna butelka 30 ml zawiera: N-ace- tylocysteinę 1,8 g, chlorek sodu 0,9 g.

Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, wersenian sodu, woda oczyszczo- na.

1.4 MECHANIZM DZIAŁANIA

Spray do nosa Muconasin rozrzedza gę- sty i lepki śluz dzięki fizycznemu i mecha- nicznemu działaniu jego składników:

  • buforowany hipertoniczny roztwór chlorku sodu: hipertoniczne roztwory soli podawane bezpośrednio na błony śluzowe dróg oddechowych transpor- tują wodę na zasadzie osmozy. Zwięk- sza to procentową zawartość wody w śluzie wyścielającym nabłonek, roz- rzedzając go, a tym samym ułatwiając jego usuwanie.
  • N-acetylocysteina: acetylowana po- chodna aminokwasu cysteiny, wywiera działanie mukolityczne poprzez bezpo- średni kontakt ze śluzem. Działanie to zachodzi dzięki obecności w cząstecz- ce grup sulfhydrylowych, zdolnych do rozrywania wiązań dwusiarczkowych mukoprotein nadających śluzowi lep- kość, powodując jego depolimeryzację.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór w szklanej butelce o pojemności

30 ml, z pionowym aplikatorem i nasadką ochronną.

3. SPOSÓB UŻYCIA

Prawidłowy sposób użycia: zdejmij nasad- kę ochronną, odchyl głowę lekko do tyłu, delikatnie umieść aplikator w otworze noz- drza, naciśnij dwoma palcami podstawę aplikatora i rozpyl 2-3 razy. Powtórz proce- durę w drugim nozdrzu. Oczyść aplikator i załóż nasadkę ochronną. Dobrze wstrzą- snąć przed użyciem.

3.1 DAWKA, SPOSÓB I CZAS PODANIA

Zalecana dawka to 2-3 rozpylenia aerozo- lu do każdego otworu nosowego dwa do trzech razy dziennie przez nie więcej niż

10 dni, w zależności od leczonych objawów klinicznych. Kurację tę można powtarzać kilkukrotnie w ciągu roku, przerywając stosowanie preparatu na co najmniej

1 tydzień pomiędzy cyklami. Zużyć w cią- gu 2 miesięcy od pierwszego użycia.

3.2 ZNANE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Wysokie stężenie soli w roztworze może powodować naturalne uczucie pieczenia po aplikacji, znikające w ciągu kilku minut.

Stosowanie się do zaleceń zawartych w ulotce zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poko- jowej (nie wyższej niż 25°C) z dala od światła i źródeł ciepła. Termin ważności odnosi się do produktu nieotwartego i prawidłowo przechowywanego.

5. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Spray do nosa Muconasin po rozpyle- niu ma zapach siarki, który nie wpływa na właściwości preparatu. Po każdym użyciu sprayu należy przemyć aplikator.

Po użyciu zaleca się ponowne założenie nasadki ochronnej. Nie stosować w przy- padku indywidualnej nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników produktu.

Długotrwałe stosowanie produktów miejscowych może prowadzić do nad- wrażliwości; jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie i skonsul- tować się z lekarzem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie używać wyrobu medycznego po upływie terminu ważności. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie połykać. Nie rozpy- lać do oczu. Używanie tej samej butelki przez więcej niż jedną osobę może uła- twić przenoszenie infekcji.

6. UTYLIZACJA

Po upływie terminu ważności lub gdy wyrób wymaga utylizacji, należy postępo- wać zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami wydanymi przez odpowiednie władze lokalne. W każdym przypadku należy odpowiedzialnie pozbyć się produktu i jego opakowania.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Wytwórca: Pharma Line S.r.l Via Bertani 2, 20154 Mediolan, Włochy

Dystrybutor: Solinea Sp. z o.o.

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska

Rev. 00

Stan informacji: 05/2023