---CeraVe - produkty

Charakterystyka produktu leczniczego dla Muconasin spray do nosa

wyrób medyczny, aerozol,

Acetylocysteina (acetylcysteine)

,

Chlorek sodu (sodium chloride)

, Solinea

Dawka:

6%

Opakowanie:

30 mililitrów
w 83% aptek, od 28,15 zł do 44,99 zł

Koszyk:

Nie mamy dokumentów wybranego typu dla żadnego z opakowań Muconasin spray do nosa.

Zmień dokument na 30 mililitrów (ulotka)zmień