Waldemar (anonim, 83.19.93.)
około 7 miesięcy temu, Warszawa

Czy Brintellix, Trittico CR oraz Pramolan wchodzą we wzajemne interakcje?

Witam
wczoraj dostałem receptę na nowy lek Brintellix - 10 mg dodatkowo biorę pramolan 2x50 mg i triottico 50 mg. Czy tego nie jest zbyt dużo? Czy te leki mają między sobą jakieś interakcje?

Powiadamiaj o każdej nowej odpowiedzi

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

O ilości przyjmowanych przez Pana leków oraz ich wzajemnym łączeniu decyduje lekarz, który je zapisał i, który ma dostęp do Pana karty zdrowia, w związku z czym, pytanie, czy nie jest tego za dużo proszę skierować do tego specjalisty, bowiem on wie - w przeciwieństwie do nas - co Panu dolega i może podejmować stosowne decyzje.

Leczenie opipramolem - substancją czynną leku Pramolan - nie wyklucza zastosowania terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwdepresyjnymi i przeciwlękowymi. Należy jednak wziąć pod uwagę, że podczas jednoczesnego leczenia może nasilić się kilka specyficznych efektów.

Trazodon - substancja czynna leku Trittico CR - należy do grupy leków wpływających na stężenie serotoniny w mózgu, tzw. inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). U osób z depresją stężenie serotoniny w mózgu zwykle nie jest prawidłowe.

Jednoczesne leczenie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, do których należy trazodon - substancja czynna leku Trittico CR i opipramolem może prowadzić do addytywnego wpływu tych leków na układ serotoninergiczny i wywoływać tzw. zespoł serotoninowy, kiedy w mózgu wyzwala się zbyt duża ilość serotoniny.
Objawami zespołu serotoninowego są, między innymi, drżenie, sztywność, niepokój, podwyższona temperatura ciała, przyspieszenie rytmu serca. Stan taki wymaga pilnego kontaktu z lekarzem.

Opublikowano kilka opisów przypadków potwierdzających możliwość wystąpienia zespołu serotoninergicznego u osób leczonych trazodonem, a ryzyko to może być największe podczas przyjmowania następujących leków: izokarboksazydu, metylofenidatu, wenlafaksyny, metadonu, amitryptyliny, litu, buspironu, haloperidolu, sertraliny, risperidonu i fluoksetyny.

Stosowanie trazodonu w małych dawkach łącznie z lekami, do których należą wymienione przez Pana preparaty w standardowych dawkach jest zwykle bezpieczne, jednak należy obserwować swój organizm i skonsultować się z lekarzem w razie zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów.

Proszę pamiętać, że leków nie wolno odstawiać na własną rękę, jeśli został one zlecone przez lekarza w powyższej konfiguracji.

Przesyłam materiały, które mogą okazać się przydatne:
- https://www.gdziepolek.pl/artykuly/czy-bac-sie-dzialan-niepozadanych-lekow
- https://www.gdziepolek.pl/artykuly/jak-i-dlaczego-zglaszac-dzialania-niepozadane
- https://www.gdziepolek.pl/artykuly/czy-mozna-laczyc-leki-ze-soba