vzminek (anonim, 5.172.255.)
około roku temu, Warszawa

Po co stosuje się lek CellCept w leczeniu miastenii?

Witam
Po co stosuje się Cellcept w leczeniu miasteni (po wycięciu grasiczaka w 2014 r) i jak długo ? Czy można stosować zamienniki (tańsze), bo na miastenię nie ma refundacji - neurolog twierdzi, że nie ma zamiennika

Powiadamiaj o każdej nowej odpowiedzi

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Miastenia (MG, myasthenia gravis) jest chorobą
autoimmunologiczną. Oznacza to, że wnika z agresji układu odpornościowego człowieka skierowanej wobec jego własnych tkanek. W przypadku miastenii powstają przeciwciała przeciwko elementom odpowiedzialnym za przekazywanie impulsów nerwowych z nerwów do mięśni. Przez to choroba objawia się nadmiernym osłabieniem mięśni po wysiłku.

Mykofenolan mofetylu (składnik aktywny leku CellCept) należy do leków zmniejszających aktywność układu odpornościowego. Stąd jego główne zastosowanie po przeszczepach. Jednak także w miastenii wycisza on nadmierną aktywność układu immunologicznego, co pozwala zmniejszyć objaw choroby. Umożliwia także ograniczenie dawek kortykosteroidów lub wyeliminowanie potrzeby ich stosowania. Lekarz może zdecydować o takim leczeniu także wówczas, jeśli inne metody nie działają lub działają w sposób niezadowalający.

Leczenie operacyjne polegające na usunięciu grasicy zwiększa szansę na ustąpienie, bądź zmniejszenie objawów miastenii. Usunięcie grasicy wskazane jest również w przypadku guza grasicy. Utrzymywanie się objawów miastenii pomimo operacji usunięcia grasiczaka mogło być także jedną z przesłanek do wdrożenia leczenia preparatem CellCept.

Materiał dla leku CellCept nie zawierają informacji o stosowaniu i rokowaniach w przebiegu miastenii. Lek u pacjentów z miastenią jest stosowany poza zarejestrowanymi wskazaniami. Ze źródeł do których dotarłam wynika, że poprawa powinna nastąpić po 6-14 miesiącach, a w przypadku jeśli pacjent odnosi korzyści z terapii, po 3-5 latach poprawy siły mięśniowej można rozważać stopniowe zmniejszenie dawki. Podaję te informacje, aby się nimi podzielić, proszę jednak wziąć pod uwagę, że to lekarz jest kompetentny, aby odpowiedzieć, jakie są rokowania (przewidywania co do przebiegu i czasu trwania leczenia) w Pana indywidualnym przypadku.

Załączam listę produktów leczniczych, które zawierają kwas mykofenolowy lub mykofenolan mofetylu. Proszę porozmawiać z neurologiem na temat przyczyn (być może są takie powody), dla których nie widzi on możliwości zastosowania innego produktu niż CellCept. Być może ze względu na stosowanie poza zarejestrowanymi wskazaniami nie jest on skłonny stosować innego preparatu:
https://www.gdziepolek.pl/produkty/16487/cellcept-tabletki-powlekane/zamienniki
Załączam dodatkowa opinię na ten temat:
https://www.gdziepolek.pl/opinie-i-pytania/10574/mycophenolate-czy-jest-jakas-roznica-pomiedzy-lekami-cellcept-a-mycofit

Jeśli chodzi o odpłatność, to o wypisaniu recept zniżkowej decyduje lekarz na podstawie wskazań refundacyjnych:
https://www.gdziepolek.pl/artykuly/kiedy-lek-nalezy-sie-na-znizke
Ze swojej strony nie znajduję w obowiązujących obecnie wskazaniach refundacyjnych miastenii.

Załączam dodatkowe informacje o leku CellCept:
https://www.gdziepolek.pl/produkty/16487/cellcept-tabletki-powlekane/apteki/w-warszawie
https://www.gdziepolek.pl/produkty/16485/cellcept-kapsulki/apteki/w-warszawie