---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Nordimet

lek na receptę, iniekcja,

Metotreksat (methotrexate)

, Nordic Group

środek bardzo silnie działający

Dawka:

Opakowanie:

Od ■■

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Nordimet.