---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Briviact

lek na receptę, płyn,

Briwaracetam (brivaracetam)

, UCB

Dawka:

10 mg/ml

Opakowanie:

300 mililitrów + strzykawka 10 mililitrów + łącznik
w 3% aptek, refundowany

Koszyk:

Ulotki Briviact dla opakowania 300 mililitrów + strzykawka 10 mililitrów + łącznik (10 mg/ml).

Wybrany dokument Briviact:
Dokument z 2022-07-04
PDF
dokument PDF dla Briviact

Podgląd dokumentu PDF Briviact

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2022-07-04

Ulotki innych produktów zawierających brivaracetam

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Briviact 10 mg/ml roztwór doustny brywaracetam

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Briviact i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Briviact

3. Jak przyjmować lek Briviact

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Briviact

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Briviact i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Briviact

Lek Briviact zawiera substancję czynną - brywaracetam. Należy on do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Leki te są stosowane w leczeniu padaczki.

W jakim celu stosowany jest lek Briviact

 • Lek Briviact stosowany jest u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w leczeniu padaczki charakteryzującej się występowaniem napadów częściowych z lub bez wtórnego uogólnienia. Napady częściowe to napady, które dotyczą tylko jednej strony mózgu. Napady częściowe mogą rozszerzyć się na dalsze obszary po obu stronach mózgu, co nazywane jest

wtórnym uogólnieniem”. Lek ten jest stosowany, aby zmniejszyć u pacjenta liczbę napadów.

Briviact stosowany jest wraz z innymi lekami w leczeniu padaczki.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Briviact

Kiedy nie przyjmować leku Briviact:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na brywaracetam, inne pochodne pirolidonu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Jeśli pacjent ma co do tego wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Briviact należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Briviact należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występują myśli dotyczące samookaleczenia lub samobójstwa. U niewielkiej liczby osób leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak lek Briviact, wystąpiły myśli dotyczące samookaleczenia lub myśli samobójcze. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • u pacjenta występują problemy dotyczące wątroby, wówczas lekarz moze zadecydować o dostosowaniu dawki.

Dzieci i młodzież Leku Briviact nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Lek Briviact a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawki leku Briviact, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

 • ryfampicynę – lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.
 • ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), lek ziołowy stosowany w leczeniu depresji, lęków i innych zaburzeń.

Lek Briviact z alkoholem

 • Nie zaleca się stosowania tego leku z alkoholem.
 • Jeśli pacjent pije alkohol w trakcie przyjmowania leku Briviact, negatywne skutki działania alkoholu mogą się nasilić.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Briviact w ciaży lub podczas karmienia piersią, ponieważ nie jest znany wpływ leku Briviact na ciążę, nienarodzone dziecko i noworodka. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.

Nie wolno przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to doprowadzić do zwiększenia liczby napadów drgawkowych i zaszkodzić dziecku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • W trakcie przyjmowania leku Briviact może wystąpić senność, zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.
 • Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku.
 • Nie wolno prowadzić pojazdów, jeździć rowerem ani obsługiwać narzędzi lub maszyn do momentu upewnienia się, jak lek wpływa na pacjenta.

Lek Briviact roztwór doustny zawiera metylu parahudroksybenzoesan, sód i sorbitol1 Briviact roztwór doustny zawiera:

 • metylu parahydroksybenzoesan (E218), który może wywołać reakcję alergiczną (opóźnioną).
 • 1,16 miligramów sodu w jednym mililitrze. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli pacjent pozostaje na diecie ubogosodowej.
 • sorbitol (rodzaj cukru). Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że nie toleruje lub nie przyswaja on pewnych cukrów, przed przyjęciem tego leku należy poradzić się lekarza.

3. Jak przyjmować lek Briviact

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Briviact stosowany jest wraz z innymi lekami w leczeniu padaczki.

Jaką dawkę należy przyjąć

 • Zalecana dawka wynosi od 50 mg do 200 mg na dobę. Lekarz wybierze dla pacjenta optymalną dawkę z zalecanego zakresu dawek.
 • Lek należy przyjmować w dwóch równych dawkach podzielonych, jedną dawkę rano i jedną wieczorem, o tej samej porze każdego dnia.

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby

U osób z zaburzeniami czynności wątroby maksymalna dawka dobowa wynosi 150 mg.

Jak przyjmować lek Briviact, roztwór doustny

 • Briviact, roztwór należy przyjąć bez rozcieńczania lub po rozcieńczeniu wodą lub sokiem, bezpośrednio przed przyjęciem.
 • Lek ten może być stosowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Instrukcja przygotowania leku do użycia:

 • otworzyć butelkę: nacisnąć zakrętkę i przekręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara (rysynek 1)

Przed pierwszym użyciem leku Briviact należy wykonać następujące czynności:

 • Oddzielić łącznik od doustnej strzykawki dozującej (rysunek 2).
 • Wcisnąć łącznik w szyjkę butelki (rysunek 3). Upewnić się, że jest dobrze zamocowany. Nie ma konieczności usunięcia łącznika po zastosowaniu.

Podczas każdego stosowania leku Briviact należy wykonać następujace czynności:

 • Wcisnąć strzykawkę dozującą w otwór łącznika (rysunek 4).
 • Odwrócić butelkę do góry dnem (rysunek 5).
 • Jedną ręką przytrzymać odwróconą do góry dnem butelkę, drugą rękę użyć do,napełnienia strzykawki doustnej.
 • Pociągając tłoczek w dół, nabrać do strzykawki doustnej niewielką ilość roztworu (rysunek 5A),
 • Następnie wciskając tłoczek, usunąć pęcherzyki powietrza ze strzykawki (rysunek 5B).
 • Pociągnąć tłoczek w dół do miejsca na podziałce strzykawki odpowiadającego zaleconej przez lekarza dawce w mililitrach (ml) (rysunek 5C)
 • Odwrócić butelkę (rysunek 6A).
 • Wyjąć strzykawkę doustną z łącznika (rysunek 6B).
 • Zażyć lek - wycisnąć tłok do końca strzykawki doustnej. Lek Briviact można przyjąć bezpośrednio ze strzykawki. Jeśli pacjent przyjmuje lek w postaci rozcieńczonej – zawartość strzykawki wycisnąć do szklanki z wodą lub sokiem i wypić całą zawartość (rysunek 7).
 • Zamknąć butelkę plastikową zakrętką.
 • Wypłukać strzykawkę doustną czystą wodą (rysunek 8)

Jak długo należy przyjmować lek Briviact Lek Briviact jest przeznaczony do długotrwałego przyjmowania – należy stosować go do momentu, kiedy lekarz nie zdecyduje o zaprzestaniu przyjmowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Briviact

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Briviact, należy zwrócić się do lekarza. Mogą wystąpić zawroty głowy i senność.

Pominięcie przyjęcia leku Briviact

 • W razie pominięcia dawki, należy jak najszybciej przyjąć opuszczoną dawkę.
 • Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 • W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie przyjmowania leku Briviact

 • Dopóki lekarz nie zaleci inaczej, nie należy przerywać przyjmowania tego leku. Wynika to z faktu, że przerwanie leczenia mogłoby doprowadzić do zwiększenia liczby napadów.
 • Jeśli lekarz podejmie decyzję o przerwaniu stosowania tego leku, dawka będzie zmniejszana stopniowo. Pozwoli to zapobiec nawrotowi napadów lub ich nasileniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: może wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób

 • senność lub zawroty głowy.

Często: może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób

 • grypa
 • uczucie silnego zmęczenia
 • drgawki, uczucie wirowania (zawroty głowy)
 • nudności, zaparcie
 • depresja, lęki, bezsenność, drażliwość
 • zakażenia nosa i gardła (np. przeziębienie), kaszel
 • zmniejszenie apetytu

Niezbyt często: może wystąpić u 1 na 100 osób

 • zaburzenia psychotyczne, agresywność, myśli lub próby samookaleczenia lub myśli samobójcze, pobudzenie, spadek liczby białych krwinek (neutropenia) – potwierdzony w badaniu krwi

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w Załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Briviact

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po

Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 • Zużyć w ciągu 5 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Briviact

Substancją czynną leku jest brywaracetam.

Każdy mililitr (ml) zawiera 10 miligramów (mg) brywaracetamu.

Pozostałe składniki to: cytrynian sodu, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E218), karmeloza sodowa, sukraloza, sorbitol płynny, glicerol (E422), aromat malinowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Briviact i co zawiera opakowanie Lek Briviact 10 mg/ml to lekko lepki roztwór, przejrzysty, bezbarwny do żółtawego.

Butelka szklana zawierająca 300 ml leku Briviact jest umieszczona w tekturowym pudełku, zawierającym strzykawkę doustną 10 ml i łącznik do strzykawki.

Podmiot odpowiedzialny UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruksela, Belgia.

Wytwórca UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Lietuva UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 10 234 6800 (Suomija)

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Česká republika UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta Pharmasud Ltd.

Tel: + 356 / 21 37 64 36

Deutschland UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland UCB Pharma B.V.

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

Eesti UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 10 234 6800 (Soome)

Norge UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Ελλάδα UCB Α.Ε.

Τηλ: + 30 / 2109974000

Österreich UCB Pharma GmbH

Tel: + 43 (1) 291 80 00

España UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20

France UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

Portugal UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Simi: + 354 535 7000

Slovenská republika UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland UCB Pharma Oy Finland

Puh/Tel: + 358 10 234 6800

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 10 234 6800 (Somija) United Kingdom UCB Pharma Ltd.

Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Data ostatniej aktualizacji ulotki .

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/sorbitol