Oryginalna ulotka dla Aquaclin
żel

produkt dostępny bez recepty

Nadtlenek benzoilu (benzoyl peroxide)

Dawka

5%
brak ofert

Opakowanie

30 gramów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: dermatologia, leki przeciwtrądzikowe, leki przeciwtrądzikowe do stosowania zewnętrznego (kategoria ATC D10AE).

Ulotki Aquaclin dla opakowania 30 gramów (5%).

Wybrany dokument Aquaclin:
Dokument z 2021-02-18
PDF
dokument PDF dla Aquaclin

Podgląd dokumentu PDF Aquaclin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-18

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Informacja o leku dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Aquaclin, 50 mg/g, żel

Benzoylis peroxidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 4 do 6 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Aquaclin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aquaclin

3. Jak stosować lek Aquaclin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Aquaclin

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aquaclin i w jakim celu się go stosuje

Aquaclin jest lekiem w postaci żelu o działaniu przeciwtrądzikowym, przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę.

Lek zawiera substancję czynną benzoilu nadtlenek. Benzoilu nadtlenek po zastosowaniu na skórę łatwo przenika do warstwy rogowej naskórka i hamuje rozwój bakterii beztlenowych

Propionibacterium acnes, będących jedną z przyczyn trądziku pospolitego.

Działa on także złuszczająco na naskórek, zmniejsza liczbę zaskórników.

Aquaclin jest wskazany w leczeniu różnych postaci trądziku pospolitego (Acne vulgaris).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aquaclin

Kiedy nie stosować leku Aquaclin

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeśli u pacjenta występują wypryski (egzema), przewlekłe zapalenie skóry, oparzenia skóry, również wywołane nadmierną ekspozycją na słońce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aquaclin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Należy chronić oczy, usta i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Nie należy stosować leku na podrażnioną skórę i otwarte rany oraz na okolicę gruczołu sutkowego w przypadku karmienia piersią. Jeśli doszło do przypadkowego kontaktu tych miejsc z lekiem, należy je obficie przemyć wodą.
 • W przypadku równoczesnego stosowania leku Aquaclin z innymi lekami przeciwtrądzikowymi przeznaczonymi do stosowania na skórę, zalecane jest ich stosowanie o różnych porach dnia np. rano lub wieczorem, co pozwoli na ograniczenie ryzyka podrażnienia skóry.
 • Ostrożnie stosować na wrażliwą skórę, np. na szyi lub na inne wrażliwe miejsca.
 • Należy unikać narażenia na promieniowanie UV (lampy kwarcowe, solaria) i promieniowanie słoneczne.
 • Lek może powodować odbarwienie włosów i tkanin.

Aquaclin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Równoczesne stosowanie leku Aquaclin z:

 • innymi lekami o działaniu przeciwtrądzikowym do stosowania miejscowego zawierającymi: tretynoinę, izotretynoinę, rezorcynę, kwas salicylowy, siarkę, alkohol etylowy na tę samą powierzchnię skóry, może nasilać jej podrażnienie i przesuszenie;
 • stosowanymi miejscowo antybiotykami (np. klindamycyna, erytromycyna) lub lekami zawierającymi retynoidy (np. adapalen, tretynoina) prowadzi do osłabienia ich działania.

W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania jakichkolwiek innych leków, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia ewentualnych zmian dotyczących stosowania leku

Aquaclin.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy nakładać leku na okolicę gruczołu sutkowego w przypadku karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Aquaclin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Aquaclin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Stosować raz lub dwa razy na dobę.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Po umyciu i osuszeniu skóry, na chorobowo zmienione miejsca nanieść niewielką, wystarczającą do ich pokrycia, ilość leku i delikatnie wetrzeć.

Po zastosowaniu leku należy umyć ręce.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aquaclin

Objawem nadmiernego stosowania leku Aquaclin jest rumień lub obrzęk skóry. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Na podrażnione miejsca można zastosować zimne okłady.

Pominięcie zastosowania leku Aquaclin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Aquaclin może wystąpić:

 • przesuszenie lub nadmierne łuszczenie się skóry;
 • zaczerwienienie skóry;
 • uczucie ciepła lub delikatnego kłucia w miejscu nałożenia leku.

Objawy te mogą pojawić się w pierwszym tygodniu leczenia i nie stanowią one wskazania do odstawienia leku. W przypadku ich wystąpienia należy zmniejszyć częstość stosowania leku Aquaclin.

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem:

 • alergiczne zapalenie kontaktowe lub bolesne podrażnienie skóry;
 • pieczenie skóry;
 • wysypka skórna.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aquaclin

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aquaclin

 • Substancją czynną leku jest benzoilu nadtlenek. 1 g żelu zawiera 50 mg benzoilu nadtlenku.
 • Pozostałe składniki to: karbomer, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Aquaclin i co zawiera opakowanie Lek Aquaclin to biały żel bez zapachu.

Dostępne opakowanie leku to tuba zawierająca 30 g żelu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny: Galderma Polska Sp. z o.o.

ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa tel.: 22 331 21 80

Wytwórca: Laboratoires Galderma ZI Montdésir

74540 Alby sur Chéran

Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01.12.2015 r.

Aquaclin, 50 mg/g, żel

Jeśli po upływie 4 do 6 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

1. Co to jest lek Aquaclin i w jakim celu się go stosuje

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dzieci i młodzież

Ciąża i karmienie piersią

3. Jak stosować lek Aquaclin

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aquaclin

Objawem nadmiernego stosowania leku Aquaclin jest rumień lub obrzęk skóry. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Na podrażnione miejsca można zastosować zimne okłady.

4. Możliwe działania niepożądane

Objawy te mogą pojawić się w pierwszym tygodniu leczenia i nie stanowią one wskazania do odstawienia leku. W przypadku ich wystąpienia należy zmniejszyć częstość stosowania leku Aquaclin.

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem:

5. Jak przechowywać lek Aquaclin

Co zawiera lek Aquaclin

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.