Oryginalna ulotka dla Pregabalin Sandoz Gmbh
kapsułki

produkt na receptę

Pregabalina (pregabalin)

Dawka

75 mg

Opakowanie

56 kapsułek
w 5% aptek, od 17.90 zł do 36.99
Pregabalin Sandoz Gmbh to kapsułki, które wskazane są w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego ( długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów) oraz zaburzeń lękowych u pacjentów dorosłych. Substancją czynną leku jest pregabalina o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym.

Ulotki Pregabalin Sandoz Gmbh dla opakowania 56 kapsułek (75 mg).

Wybrany dokument Pregabalin Sandoz Gmbh:
Dokument z 2020-09-08
PDF
dokument PDF dla Pregabalin Sandoz Gmbh

Podgląd dokumentu PDF Pregabalin Sandoz Gmbh

Źródło: Producent

Data ostatniej weryfikacji: 2020-09-08

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Pregabalin Sandoz GmbH, INN-pregabalin - pregabalin-sandoz-gmbh-epar-product-information_pl.pdf Pregabalin Sandoz GmbH 25 , twarde Pregabalin Sandoz GmbH 50 Pregabalin Sandoz GmbH 75 , twarde Pregabalin Sandoz GmbH 100 , twarde Pregabalin Sandoz GmbH 150 , twarde Pregabalin Sandoz GmbH 200 , twarde Pregabalin Sandoz GmbH 225 , twarde Pregabalin Sandoz GmbH 300 , twarde pregabalina

 • maceuty.
 • niep

Patrz punkt 4.

1. Co to jest lek Pregabalin Sandoz GmbH

2. Pregabalin1 Sandoz GmbH

3. Pregabalin Sandoz GmbH 4.

5. Pregabalin Sandoz GmbH 6.

1. Co to jest lek Pregabalin Sandoz

Pregabalin Sandoz GmbH Padaczka: Lek Pregabalin Sandoz GmbH jest stosowany Pregabalin Sandoz GmbH choroby. Lek Pregabalin Sandoz GmbH stosowanego leczenia. Leku Pregabalin Sandoz GmbH zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Lek Pregabalin Sandoz GmbH jest stosowany w leczeniu eralised Anxiety Disorder – GAD). Objawy GAD

2. Pregabalin Sandoz GmbH leku Pregabalin Sandoz GmbH (wymienionych w punkcie 6).

 • lekarzem.
 • Stosowanie pregabaliny urazy
 • Stosowanie leku Pregabalin Sandoz GmbH
 • ;
  • naczyniowego.

Przed ciem te lekarzowi

 • .

Pregabalin Sandoz GmbH zmniejszenie o tym lekarzowi

 • Pregabalin Sandoz GmbH
 • Pregabalin Sandoz GmbH jest przyjmowany
  • lekarzowi
 • , o tym lekarzowi przed lekarz.
 • przyjmowania pregabaliny lub krótko po zaprzestaniu
 • ) u niektórych pacjentów przyjmowali lekarzowi o

Nie dotyc leku Pregabalin Sandoz GmbH a inne leki b farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta Pregabalin Sandoz GmbH Pregabalin Sandoz GmbH przyj (m.in. z opioidami) te , co do ci oddechowej, i oraz zgonu.

Pregabalin Sandoz GmbH

Oksykodon – (lek przeciwbólowy)

Lorazepam2

Alkohol Lek Pregabalin Sandoz GmbH Pregabalin Sandoz GmbH z jedzeniem, piciem i alkoholem Pregabalin Sandoz GmbH

Podczas przyjmowania leku Pregabalin Sandoz GmbH Lek Pregabalin Sandoz GmbH

Prowadzenie pojazd Pregabalin Sandoz GmbH koncentracje. Nie czasu

3. Pregabalin Sandoz GmbH

Lekarz ustali Lek Pregabalin Sandoz GmbH

 • mg do 600
 • Pregabalin Sandoz GmbH Pregabalin Sandoz

GmbH st Pregabalin Sandoz GmbH o Pregabalin Sandoz GmbH Pregabalin Sandoz GmbH

U pacjentów z dawkowania i Lek Pregabalin Sandoz GmbH tylko na polecenie lekarza.

Pregabalin Sandoz GmbH po leku Pregabalin Sandoz GmbH. Po Pregabalin Sandoz GmbH Pregabalin Sandoz GmbH Pregabalin Sandoz GmbH regularnie o tych samych porach dnia. W

Przerwanie przyjmowania leku Pregabalin Sandoz GmbH

Leczenia lekiem Pregabalin Sandoz GmbH

 • Pregabalin Sandoz GmbH Pregabalin Sandoz GmbH prz 4.

osób

osób

 • ksualnych,
 • Nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • upadki
 • brzusznej
 • Uczucie upojenia alkoh

osób

 • cukru we krwi
 • typowe sny, napady paniki, apatia,
 • oczu
 • czka
 • Ból piersi
 • Zmiany wyników b kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie potasu we krwi)
 • chrapanie

Rzadkie: osób

 • askrawe widzenie, utrata wzroku
 • Zapalenie trzustki
 • Spowolnione lub ograniczone ruchy
 • Wodobrzusze
 • Drgawki
 • alanego moczu, zatrzymanie moczu
 • oczu)

000 osób

 • nie skóry z lekarskiej.

V stosowania leku.

5. Jak przechowyw Pregabalin Sandoz GmbH

Butelki z HDPE: 6.

Co zawiera lek Pregabalin Sandoz GmbH

 • , odpowiednio 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg lub 300 mg pregabaliny.
 • mg), mg i 150 czarny (E172) (tylko 25 mg i 300 mg).

GmbH i co zawiera opakowanie z nieprzezroczystym wieczkiem i korpusem w kolorze rozmiar 4 (14,3 mm x 5,3 3 (15,9 mm x 5,8 szkiem.

z nieprzezroczystym wieczkiem w kolorze czerwonym i nieprzezroczystym mm x 5,3 z nieprzezroczystym wieczkiem i korpusem w kolorze czerwonym, rozmiar 3 (15,9 mm x 5,8 (18,0 mm x 6,4 z nieprzezroczystym wieczkiem i korpusem w kolorze mm x 6,9 z nieprzezroczystym wieczkiem w mm x 6,9 mm), z nieprzezroczystym wieczkiem w kolorze czerwonym i nieprzezroczystym korpusem mm x 7,6 Blistry PVC/PVDC//aluminiu ce 56 x 1, 84 x 1 lub 100 x 1

B x 70) twardych.

Butelki z HD

21, 28, 56, 70, 84, 100 lub 120 28, 84 lub 100 0, 84 (2 x 42), 100 (2 x 50) lub 120 (2 x 60) (3 x 70)

Nie wszys

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana cji miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien Sandoz nv/sa

Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97 regaff.belgium@sandoz.com

Lietuva Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas LT 09312 Vilnius

Tel: +370 5 26 36 037

Info.lithuania@sandoz.com

No. 55

Te regaffairs.bg@sandoz.com

Luxembourg/Luxemburg Sandoz nv/sa

Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde

Tél/Tel.: +32 2 722 97 97 regaff.belgium@sandoz.com Sandoz s.r.o.

Na Pankráci 1724/129 CZ-140 00 Praha 4 - Nusle

Tel: +420 225 775 111 office.cz@sandoz.com

Magyarország Sandoz Hungária Kft.

Tel.: +36 1 430 2890

Danmark Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S

Danmark

Malta Medical Logistics Ltd.

ADC Building, Triq L-Esportaturi Mriehel, BKR 3000

Malta

Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com

Tel: +356 2277 8000 mgatt@medicallogisticsltd.com

Deutschland Hexal AG

Industriestrasse 25 D-83607 Holzkirchen

Tel: +49 8024 908 0

E-mail: service@hexal.com

Nederland Sandoz B.V.

Veluwezoom 22 NL-1327 AH Almere

Tel: +31 36 5241600 info.sandoz-nl@sandoz.com

Eesti Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt105 EE-11312 Tallinn

Tel.: +372 665 2400

Info.ee@sandoz.com

Norge Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S

Danmark

Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com

Novartis (Hellas) S.A.C.I.

No km) GR-

Österreich Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10 A-6250 Kundl

Tel: +43 5338 2000

España Sandoz Farmacéutica, S.A.

Centro empresarial Parque Norte Edificio Roble C/Serrano Galvache, N°56

28033 Madrid Spain

Tel: +34 900 456 856 registros.spain@sandoz.com

Polska Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50C 02-672 Warszawa

Tel.: + 48 22 209 70 00 biuro.pl@sandoz.com

France Sandoz SAS

49 avenue Georges Pompidou F-92593 Levallois-Perret Cedex

Tél: + 33 1 4964 4800

Portugal Sandoz Farmacêutica Lda.

Phone: +351 21 924 19 11

Hrvatska Sandoz d.o.o.

Maksimirska 120

10000 Zagreb

Tel: + 385 1 2353111 e-mail: upit.croatia@sandoz.com

România S.C. Sandoz Pharma Services S.R.L.

Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea A, etaj 1, sector 1,

Buc

Ireland Rowex Ltd., Bantry, Co. Cork,

Ireland.

Tel: + 353 27 50077 e-mail: reg@rowa-pharma.ie

Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d.

Tel: +386 1 580 21 11

Ísland Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14

Slovenská republika

Žižkova 22B DK-2300 København S

Danmörk

Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com SK-811 02 Bratislava

Tel: + 421 2 48 200 600 info@sandoz.sk

Italia Sandoz S.p.A Largo Umberto Boccioni 1

I - 21040 Origgio/VA

Tel: + 39 02 96541

Suomi/Finland Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Kööpenhamina S

Tanska

Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com Panayiotis Hadjigeorgiou 31, 3042 CY-000 00 : hapanicos@cytanet.com.cy

Sverige Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Köpenhamn S

Danmark

Tlf: + 45 6395 1000 variations.nordic@sandoz.com

Latvija

 • 30

Tel: + 371 67892006 United Kingdom Sandoz Limited Frimley Business Park Camberley, GU16 7SR, UK

Tel: + 44 1276 698020 uk.regaffairs@sandoz.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: http://www.ema.europa.eu


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/pregabalin

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/lorazepam

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.