Oryginalna ulotka dla Neurexan tabletki

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC N05CM: Układ nerwowy, Leki psycholeptyczne, Leki nasenne i uspokajające, inne.

Produkt przypisany do tematów: Jaka jest recepta na bezsenne noce?, Leki homeopatyczne.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 100 tabletek, 25 tabletek, 250 tabletek, 50 tabletek.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

- 1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Neurexan tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.
  • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz pkt.4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Neurexan i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Neurexan

3. Jak przyjmować lek Neurexan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Neurexan

6. Zawartośc opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Neurexan i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Neurexan jest lekiem homeopatycznym stosowanym w zaburzeniach snu i stanach wzmożonego napięcia nerwowego.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Neurexan

Kiedy nie stosować leku Neurexan

jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą zawartą w leku (wymienioną w punkcie 6)

Dzieci

U dzieci poniżej 12 lat dopuszcza się stosowanie leku po konsultacji z lekarzem. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

2 - Neurexan a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią, będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę, powinny zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty zanim rozpoczną przyjmowanie tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań ani nie zanotowano żadnych zgłoszeń dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Pacjenci cierpiący na zaburzenia snu powinni wziąć pod uwagę, że ta dolegliwość może upośledzać ich zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie powinni więc wykonywać tych czynności.

Neurexan zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Neurexan

Neurexan należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież od 12 lat : 1 tabletka 3 razy dziennie.

Początkowo, w nasilonych objawach można stosować po

1 tabletce co ½ godziny – 1 godzinę. Nie należy przekraczać dawki 12 tabletek na dobę. Następnie należy kontynuować leczenie zwykle zalecaną dawką.

Dzieci poniżej12 lat: według wskazań lekarza.

Dzieci poniżej 2 lat: nie stosować.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować na co najmniej 30 minut przed posiłkiem. Należy rozpuścić tabletkę w ustach przed połknięciem. W przypadku podawania leku dziecku, szczególnie poniżej 6 lat, zaleca się rozkruszyć tabletkę i rozpuścić w niewielkiej ilości wody. To zapobiegnie zakrztuszeniu.

Czas stosowania

Należy przyjmować Neurexan tak długo jak zalecił lekarz lub farmaceuta.

Jeśli objawy będą się utrzymywały lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Neurexan

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3 -

Pominięcie przyjęcia leku Neurexan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Neurexan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Neurexan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawić się z następującą częstotliwością: bardzo rzadkie, występują mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów

skórne reakcje alergiczne

W przypadku wystąpienia wymienionego działania niepożądanego należy zaprzestać przyjmowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222

Warszawa, tel.:+4822 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Przechowywanie leku Neurexan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować leku Neurexan po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: Termin ważności.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Neurexan

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Neurexan są: 0.6 mg Avena sativa D2 0.6 mg Coffea arabica D12 mailto:ndl@urpl.gov.pl

4 - 0.6 mg Passiflora incarnata D2 0.6 mg Zincum isovalerianicum D4

Pozostałe składniki: laktoza jednowodna i stearynian magnezu.

Jak wygląda Neurexan i jaka jest zawartość opakowania

Lek Neurexan jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek. Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego. Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. -Reckeweg Str.- 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks 0049 7221 501 210 e-mail:info @heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o. o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48 (22) 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania

Opakowania Neurexan

25 tabletek

Heel

dostępny w 28% aptek

gdzie kupić od 12,99 do 24,99 zł

50 tabletek

Heel

dostępny w 22% aptek

gdzie kupić od 22,99 do 36,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację