Oryginalna ulotka dla Avenoc
czopki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

10 czopków
w 22% aptek, od 19.99 zł do 35.99
Avenoc to czopki doodbytnicze przeznaczone do miejscowego wspomagania terapii żylaków odbytu, ich działanie terapeutyczne polega na zniesieniu bólu, pieczenia i świądu towarzyszącego chorobie.

Ulotki Avenoc dla opakowania 10 czopków.

Wybrany dokument Avenoc:
Dokument z 2021-02-06
PDF
dokument PDF dla Avenoc

Podgląd dokumentu PDF Avenoc

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-06

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Avenoc czopki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest Avenoc czopki i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Avenoc czopki

3. Jak stosować Avenoc czopki

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Avenoc czopki

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Avenoc czopki i w jakim celu się go stosuje

Avenoc czopki jest lekiem stosowanym wspomagająco w dolegliwościach towarzyszących żylakom odbytu (hemoroidom), takich jak: ból, pieczenie i świąd.

Lek łagodzi objawy, nie usuwa przyczyny choroby. Stosowanie leku Avenoc czopki nie zwalnia od konieczności konsultacji lekarskiej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Avenoc czopki

Kiedy nie stosować Avenoc czopki

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Avenoc czopki a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Avenoc czopki z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Avenoc czopki

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doodbytniczo.

Zalecana dawka to:

Dorośli: 2 razy dziennie po 1 czopku (rano i wieczorem) po dokonaniu miejscowej toalety.

Czas stosowania:

Jeżeli w ciągu kilku dni nie nastąpi poprawa, a przeciwnie – bóle nasilają się lub nawracają, stwierdzi się obecność krwi w stolcu lub wystąpią inne niepokojące objawy należy zasięgnąć porady lekarza.

Podczas leczenia należy ze szczególną uwagą przestrzegać higieny i odpowiedniej diety.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Avenoc czopki: należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Avenoc czopki: nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Brak znanych działań niepożądanych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Avenoc czopki

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25o C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Avenoc czopki

Substancjami czynnymi leku są: Paeonia officinalis 1 DH 0,01 g, Ratanhia 3 CH 0,01 g,

Aesculus hippocastanum 3 CH 0,01 g, Hamamelis virginiana 1 DH 0,01 g w 1 czopku 3g.

Pozostały składnik to: tłuszcz obojętny.

Jak wygląda Avenoc czopki i co zawiera opakowanie Blister PVC/PE w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do krajowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Boiron Sp. z o.o.

tel. … fax: … e-mail: …

Data ostatniej aktualizacji ulotki: …

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.