---CeraVe - produkty

Oryginalna ulotka dla Tetracyclinum 3%

lek na receptę, maść,

Tetracyklina (tetracycline)

, Chema-Elektromet

Dawka:

3%

Opakowanie:

10 gramów
w 15% aptek, od 10,99 zł do 28,99 zł

Koszyk:

Ulotki Tetracyclinum 3% dla opakowania 10 gramów (3%).

Wybrany dokument Tetracyclinum 3%:
Dokument z 2024-04-26
PDF
dokument PDF dla Tetracyclinum 3%

Podgląd dokumentu PDF Tetracyclinum 3%

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-04-26

Ulotki innych produktów zawierających tetracycline

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Tetracyclinum_ulotka_05.2014r.

Strona 1 z 3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TETRACYCLINUM , 30 mg/g, maść (Tetracyclini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Tetracyclinum i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetracyclinum

3. Jak stosować lek Tetracyclinum

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Tetracyclinum

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tetracyclinum i w jakim celu się go stosuje

Tetracyclinum ma postać maści, zawiera substancję czynną tetracykliny1 chlorowodorek.

Wskazania Tetracyclinum stosuje się:

 • w miejscowym leczeniu ropnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na tetracykliny;
 • w leczeniu zapalnych form trądzika, którego objawami są występujące na skórze grudki, krosty, guzy, cysty i torbiele ropne. Głównie w trądziku grudkowo – krostkowym (acne papulo - pustulosa). Maść może być stosowana w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z preparatami do stosowania na skórę, zawierającymi retinoidy lub nadtlenek benzoilu;
 • w leczeniu trądziku ropowiczego (acne phlegmonosa) jako środek pomocniczy z retinoidami stosowanymi doustnie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetracyclinum

Kiedy nie stosować leku Tetracyclinum :

 • jeśli pacjent ma uczulenie na tetracyklinę, jak również na wszystkie substancje z grupy tetracyklin lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat;
 • w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując maść Tetracyclinum przeciwwskazane jest opalanie.

Uwaga: lek daje żółte świecenie w świetle nadfioletowym (np. światło w dyskotece).

Tetracyclinum a inne leki

Strona 2 z 3

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży i u matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Tetracyclinum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Tetracyclinum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą leku 2 do 3 razy na dobę lub nakładać maść w opatrunku zamkniętym, zwykle w ciągu 4 do 6 tygodni.

Jeśli wymagane, lekarz może zalecić kontynuowanie leczenia do 12 tygodni.

Jeśli po 2 tygodniach leczenia nie nastąpi poprawa lub objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Po użyciu maści należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pominięcie zastosowania leku Tetracyclinum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym dawkowaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Tetracyclinum

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości (rumień, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, obrzęki), nadkażenia drożdżakami lub opornymi szczepami bakterii, rzadko złuszczające zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Strona 3 z 3 Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tetracyclinum

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać szczególną uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie lub tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tetracyclinum

 • Substancją czynną leku jest tetracyklina w postaci tetracykliny chlorowodorku.

1 g maści zawiera 30 mg tetracykliny chlorowodorku.

 • Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda Tetracyclinum i co zawiera opakowanie Lek Tetracyclinum jest jednolitą, tłustą masą barwy żółtej.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 10 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów tel. 17 862 05 90 e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/tetracyklina