---

Asentra, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

Sertralina (sertraline)

, Krka

Dawka:

50 mg

Opakowanie:

28 tabletek
w 90% aptek, refundowany

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Asentra na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 14,50 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 5,28 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---

  Więcej informacji o Asentra

  Asentra to lek, którego substancją czynną jest sertralina. Związek ten hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, dzięki czemu działa przeciwdepresyjnie i stosowany jest w leczeniu ciężkich epizodów depresji. Dodatkowo preparat może być stosowany w leczeniu stresu pourazowego, lęku oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

  więcej: Stosowanie Asentra, skutki uboczne i interakcje Asentra

  Jak działa Asentra?

  Jest doustnym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Serotonina to hormon tkankowy, neuroprzekaźnik ośrodkowego układu nerwowego i układu pokarmowego. Powstaje z tryptofanu (aminokwasu, który dostarczamy z pokarmem), pełni rolę posłańca organizmu, przekazującego informacje między komórkami mózgowymi. Wytwarzana jest głównie przez płytki krwi, błonę śluzową jelita oraz ośrodkowy układ nerwowy, wpływa więc na regulację snu, apetytu, podwyższa ciśnienie krwi i wpływa na jej krzepnięcie, powoduje skurcz mięśni gładkich. Wpływa na nastrój, popęd seksualny, napęd. Jej niedobory prowadzą do spadku nastroju, libido, zaburzeń snu i apetytu, depresji. Depresja więc, to nie tylko obniżenie nastroju, ale fizyczne zaburzenie, które objawia się zmniejszeniem stężenia serotoniny w organizmie. U osób ze zdiagnozowaną depresją czy lękiem uogólnionym, w wynikach laboratoryjnych moczu, krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego obserwuje się mniejszą ilość metabolitu serotoniny. Substancja czynna leku Asentra to sertralina w dawce 50 mg i 100 mg. Substancja ta nie powoduje zwiększenia stężenia serotoniny w ogóle, ale sprawia, że serotonina dłużej przebywa w przestrzeni między komórkami nerwowymi i powoduje, że nie jest ona ponownie wchłaniana, a jej przekaźnictwo jest zwiększone. 

  Stosowana jest w leczeniu: zaburzeń depresyjnych, zapobieganiu nawrotom epizodów depresji, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez (agorafobia to lęk przed wyjściem z domu, tłumem ludzi, miejscami publicznymi), fobii społecznej, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia

  W badaniach klinicznych wykazano, że wszystkie SSRI (sertralina, fluoxetyna, citalopram, paroxetyna) są skuteczne, lecz nie ma danych świadczących o przewadze któregoś leku z tej grupy nad pozostałymi. Większość badań obejmowała chorych hospitalizowanych i miała krótki okres obserwacji, toteż nie pozwala ocenić wielu działań leków, istotnych zwłaszcza w leczeniu podtrzymującym (m.in. funkcjonowanie społeczne i zawodowe, samopoczucie i jakość życia).


  Nie używaj Asentra, jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
 • stosujesz leki z grupy nieselektywnych nieodwracalnych oraz odwracalnych inhibitorów MAO (monoaminooksydazy, enzymu, którego nieprawidłowości w działaniu prowadzą do zaburzeń nastroju i ciśnienia tętniczego),
 • stosujesz lek przeciwpsychotyczny pimozyd
 • Na co zwrócić uwagę przed użyciem Asentra?

  Leku Asentra nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia, oprócz dzieci leczonychsertraliną z zaburzeniami obsesyjno-kompulsynymi, ze względu na zaobserwowaniew tej grupie pacjentów zachowań samobójczych (myśli i próby samobójcze) i napadów agresji w trakcie terapii sertraliną. Nie ma także danych mówiących o tym, jaki wpływ ma ta substancja na rozwój psychiczny i fizyczny u dzieci i młodzieży.

  Osoby z epizodami manii (podwyższony lub drażliwy nastrój,nieuzasadnione uczucie euforii, lub szybka i częsta frustracja) powinnyodstawić lek jeśli wystąpi faza manii.  

  Należy zachować ostrożność u osób z niewydolnością wątroby, z zaburzeniami czynności nerek, napadami padaczki w przeszłości, w przypadku wystąpienia wysypki lub innej reakcji nadwrażliwości (natychmiast poinformuj lekarza, gdy taka reakcja nastąpi). Należy przerwać stosowanie leku Asentra w przypadku wystąpienia drgawek. U pacjentów, którzy mają padaczkę i nastąpi zwiększenie częstości napadów padaczkowych, koniecznie będzie odstawienie leku Asentra.

  Jak stosować Asentra?

  W leczeniu epizodów depresji, lęku uogólnionego, fobii społecznej, zespołu lęku napadowego, zespołu stresu pourazowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych stosuje się dawki od 25 mg do 200 mg na dobę. Dawkę ustala lekarz na podstawie nasilenia objawów, indywidualnej tolerancji pacjenta na lek, a także innych uwarunkowań. Po osiągnięciu efektów leczenia (około 2-4 tydzień kuracji) konieczne jest przyjmowanie leku w najmniejszej dawce podtrzymującej, dostosowanej indywidualnie do pacjenta.

  Nie trzeba modyfikować dawki początkowej u osób w podeszłym wieku i z zaburzeniami czynności nerek. Konieczne jest to jednak u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Tabletkę przyjmuje się razem z posiłkiem, lub niezależnie od niego. Lek odstawia się stopniowo przez okres od jednego do dwóch tygodni. Nie wolno odstawić leku z dnia na dzień!

  Sertralina powinna być podawana jeden raz na dobę, rano lub wieczorem i przyjmować z posiłkami lub niezależnie od nich.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Asentra?

  Jeśli lekarz podejmuje decyzję o podaniu leku Asentra osobom poniżej 18 roku życia, osoba ta powinna być uważnie obserwowana przez swoich najbliższych. Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia), wspominanie o śmierci, niepokojące rysunki. Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych utrzymuje się do momentu znaczącej poprawy, co jednak wymaga czasu (pierwsze efekty można zaobserwować po dwóch tygodniach kuracji). Tyczy się to nie tylko depresji, a także innych zaburzeń, w których stosowana jest sertralina. Szczególna ostrożność i konieczność obserwacji pacjenta wymagana jest także u osób, które miały próby samobójcze lub myśli samobójcze przed zastosowaniem leczenia, szczególnie o osób poniżej 25 roku życia.

  Staraj się nie pić soku grejfrutowego i nie jedz tych owoców w trakcie leczenia, ponieważ zwiększają one stężenie sertraliny. Fakt ten wywołany jest obecnością w owocu grejpfruta związku czynnego zwanego naryngeniną, który hamuje enzym rozkładający sertralinę. Dodatkowo, sugeruje się, że związki czynne zawarte w soku z grejpfruta mogą wpływać na jelitowy system transportu leków związany z białkiem zwanym glikoproteiną P, które jest odpowiedzialne m.in. na oczyszczanie krwi z leku (tzw. klirens). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania Asentry z innymi metabolizowanymi lekami o wąskim indeksie terapeutycznym (gdy rozpiętość pomiędzy dawką terapeutyczną, a toksyczną jest niewielka). Unikaj także alkoholu!

  Czy mogę łączyć Asentra z innymi lekami?

  Lek Asentra może wpływać na poziom stężenia glukozy we krwi, dlatego osoby z cukrzycą koniecznamoże być zmiana dawkowania insuliny lub (i) doustnych lekówprzeciwcukrzycowych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnegostosowania leków przeciwzakrzepowych, a także innych leków wpływających naczynność płytek krwi, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwasacetylosalicylowy, NPLZ. Podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupySSRI obserwowano spadek stężenia sodu. Jeśli przyjmujesz leki diuretyczne(moczopędne), jesteś narażony na wystąpienie hiponatremii. Jeśli w trakcieleczenia sertraliną zauważysz u siebie problemy z pamięcią i koncentracją, bóległowy, zaburzenia równowagi, skontaktuj się koniecznie z lekarzem.

  Pamiętaj, żejednoczesne stosowanie leków o działaniu serotoninergicznym (powodującychzwiększenie stężenia serotoniny) mogą spowodować wystąpienie objawów zespołuserotoninowego, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia(objawiający się m. in halucynacjami, podwyższoną temperaturą, nadmiernympoceniem się, przyspieszoną akcją serca, niepokojem).

  Leku Asentra nie należy stosować równocześnie z:

  • nieselektywnymi selektywnymi inhibitorami MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemid. linezolid,
  • litem(zwiększenie działania sertraliny),
  • lekami przeciwpsychotycznymi,głównie z pimozydem,
  • lekami β-adrenolitycznymi, np. metoprolol, atenolol,
  • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD), np. amitryptylina,
  • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi, np. erytromycyna, rifampicyna,  
  • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, np. mizolastyna,
  • warfaryną (ryzyko krwawień),
  • lekami o działaniu serotoninergicznym, np. tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny),tramadolem (opioidowy lek przeciwbólowy),

  Czy po zastosowaniu Asentra mogę prowadzić pojazdy?

  Lek Asentra może osłabiać sprawność psychoruchową, dlatego zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn oceniana jest przez lekarza.

  Czy mogę stosować Asentra będąc w ciąży?

  Decyzję o podaniu leku Asentra w ciąży podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę korzyści dla matki jak i zagrożenie dla płodu. Badania wykazały, że depresja, lęki, nerwica i inne zaburzenia psychiczne u matki mają większy negatywny wpływ na płód (tzw. stres prenatalny), niż leki z grupy SSRI. Wykazano natomiast, że stosowanie sertraliny w pierwszym trymestrze ciąży może powodować u noworodków tzw. kraniosynostozę, czyli zrośnięcie się szwów czaszkowych u dziecka, co prowadzi do deformacji czaszki, a także wady przedsionkowe lub komorowe serca. Kobieta przyjmująca lek Asentra powinna stosować skuteczną antykoncepcję, a w przypadku zajścia w ciążę nie należy leku odstawiać z dnia na dzień, tylko najszybciej jak to możliwe skonsultować się z lekarzem.

  Czy po zastosowaniu Asentra mogę karmić piersią?

  Według dostępnych danych sertralina jest bezpiecznym lekiem dla dziecka karmionego piersią, jednakże decyzję należy podjąć po konsultacji z lekarzem.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Asentra?

  Najczęściej występują:

  • brak apetytu,
  • bóle i zawroty głowy,
  • biegunka lub zaparcia
  • lęk, niepokój,
  • zaburzenia czynności seksualnych u mężczyzn (zaburzenia erekcji, opóźniony wytrysk)
  • bezsenność lub senność,
  • nadmierna potliwość,
  • nadmierna utrata wagi   

   
  Rzadziej pojawiają się m.in

  • sporadyczne krwotoki,
  • mlekotok,
  • halucynacje,
  • agresja,
  • nadciśnienie lub niedociśnienie,
  • reakcje nadwrażliwości (zaburzenia oddychania, obrzęk twarzy, pokrzywka, świąd ciała),
  • omdlenia      


  Nagłe odstawienie leku Asentra powoduje wystąpienie tzw. objawów odstawiennych: zawroty głowy, zaburzenia czucia (wrażenie porażenia prądem elektrycznym), pobudzenie, niepokój, splątanie, pocenie się, kołatania serca, drażliwość, zaburzenia widzenia

  Skład Asentra

  Substancja czynna: sertralina w dawce 50 lub 100 mg (w postaci chlorowodorku)

  Substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hydroksypropyloceluloza, talk, magnezu stearynian, dwutlenek tytanu, talk, glikol propylenowy

  Jak przechowywać Asentra?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Asentra, PubMed

  Skład Asentra

  Substancja czynna: sertralina w dawce 50 lub 100 mg (w postaci chlorowodorku)

  Substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hydroksypropyloceluloza, talk, magnezu stearynian, dwutlenek tytanu, talk, glikol propylenowy

  Kto może wystawić receptę na Asentra?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Asentra

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Asentra

  Kategorie Asentra

  Ceny po refundacji, 28 tabletek, 50 mg

  Odpłatność 100%
  14,50 zł
  Limit
  13,17 zł
  Odpłatność 30%
  5,28 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Asentra aptekach

  Wszystkie opakowania Asentraw 92% aptek
  28 tabletekw 90% aptek

  Ulotka produktu Asentra

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Asentra (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy

  Ciasteczka

  Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.