dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 pastylek, 12 pastylek, 24 pastylki, 36 pastylek, 8 pastylek, 8 pastylek w portfeliku.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Strepsils z miodem i cytryną, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4–dichlorobenzylicus + Amylometacresolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Strepsils z miodem i cytryną i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils z miodem i cytryną

3. Jak stosować Strepsils z miodem i cytryną

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Strepsils z miodem i cytryną

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Strepsils z miodem i cytryną i w jakim celu się go stosuje

Lek Strepsils z miodem i cytryną zawiera: dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym miód jako substancję pomocniczą.

Lek Strepsils z miodem i cytryną jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils z miodem i cytryną

Kiedy nie stosować leku Strepsils z miodem i cytryną: jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils z miodem i cytryną należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

 • cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów),
 • nietolerancja niektórych cukrów.

Strepsils z miodem i cytryną a inne leki

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje leku Strepsils z miodem i cytryną z innymi lekami.

Reckitt Benckiser 0000 2019-02 Addition of Batch Testing and BatchRelease Sites 1.3.1 Package Leaflet - Clean eCTD Strepsils H&L HZP2Z PL National Page 1

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Strepsils z miodem i cytryną zawiera

Żółcień chinolinową (E104)

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Glukozę i sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Strepsils z miodem i cytryną

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Strepsils z miodem i cytryną

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Strepsils z miodem i cytryną

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej pastylki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, wysypka, ból brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej, bolesność języka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Reckitt Benckiser 0000 2019-02 Addition of Batch Testing and BatchRelease Sites 1.3.1 Package Leaflet - Clean eCTD Strepsils H&L HZP2Z PL National Page 2 mailto:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Strepsils z miodem i cytryną

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Strepsils z miodem i cytryną

Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu.

Pozostałe składniki to: miód, olejek miętowy, olejek cytrynowy, kwas winowy, żółcień chinolinowa (E104), syrop z glukozy, syrop z sacharozy.

Jak wygląda Strepsils z miodem i cytryną i co zawiera opakowanie

Pomarańczowa, okrągła pastylka twarda o smaku pomarańczowym.

Opakowanie zawiera 8, 12, 24 lub 36 pastylek twardych. Opakowanie zawiera 8 pastylek w tekturowym pudełku w postaci portfela. Tuba polipropylenowa zawierająca 10 pastylek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 801 88 88 07

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham site Thane Road Nottingham NG90 2DB Wielka Brytania

Importer: RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Holandia Reckitt Benckiser 0000 2019-02 Addition of Batch Testing and BatchRelease Sites 1.3.1 Package Leaflet - Clean eCTD Strepsils H&L HZP2Z PL National Page 3

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2019 Reckitt Benckiser 0000 2019-02 Addition of Batch Testing and BatchRelease Sites 1.3.1 Package Leaflet - Clean eCTD Strepsils H&L HZP2Z PL National Page 4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Strepsils z miodem i cytryną, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

Alcohol 2,4–dichlorobenzylicus + Amylometacresolum

Spis treści ulotki

1. Co to jest Strepsils z miodem i cytryną i w jakim celu się go stosuje

Lek Strepsils z miodem i cytryną zawiera:

 • dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym
 • miód jako substancję pomocniczą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils z miodem i cytryną

Kiedy nie stosować leku Strepsils z miodem i cytryną:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils z miodem i cytryną należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

 • cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów), OLE_LINK1

3. Jak stosować Strepsils z miodem i cytryną

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

5. Jak przechowywać Strepsils z miodem i cytryną

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Strepsils z miodem i cytryną

Jak wygląda Strepsils z miodem i cytryną i co zawiera opakowanie

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny:

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2019