---CeraVe - produkty

Oryginalna ulotka dla Stodal

produkt dostępny bez recepty, syrop, Boiron

homeopatia

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Stodal dla opakowania 200 mililitrów.

Wybrany dokument Stodal:
Dokument z 2024-03-25
PDF
dokument PDF dla Stodal

Podgląd dokumentu PDF Stodal

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2024-03-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Stodal, syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest Stodal syrop i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Stodal syrop

3. Jak stosować Stodal syrop

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Stodal syrop

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Stodal syrop i w jakim celu się go stosuje

Stodal syrop jest lekiem stosowanym w leczeniu kaszlu różnego pochodzenia, towarzyszącego infekcjom górnych dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Stodal syrop

Kiedy nie stosować leku Stodal syrop Leku Stodal syrop nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39˚C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Przed rozpoczęciem stosowania Stodal syrop u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Stodal syrop, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Stodal syrop z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przy podanym poniżej dawkowaniu wpływ nieistotny.

Stodal syrop zawiera sacharozę2, etanol3 (alkohol) i kwas benzoesowy1.

Sacharoza 5 ml syropu (jednorazowa dawka dla dzieci w wieku od 6 lat i młodzieży) zawiera 4,38 g sacharozy.

15 ml syropu (jednorazowa dawka dla osób dorosłych) zawiera 13,16 g sacharozy.

Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Etanol

Ten lek zawiera 74 mg alkoholu (etanolu) w każdej jednorazowej dawce 5 ml lub 221 mg etanolu w każdej dawce 15 ml, co jest równoważne 1,87 % v/v.

Ilość alkoholu w dawce 5 ml tego leku jest równoważna mniej niż 2 ml piwa lub 1 ml wina.

Ilość alkoholu w dawce 15 ml tego leku jest równoważna mniej niż 6 ml piwa lub 3 ml wina.

Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

Kwas benzoesowy

Ten lek zawiera 6,3 mg kwasu benzoesowego w dawce 5 ml lub 19,0 mg w dawce 15 ml, co odpowiada 1,27 mg/ml. Kwas benzoesowy może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).

3. Jak stosować Stodal syrop

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka syropu Stodal:

Dorośli: 15 ml syropu 3 do 5 razy na dobę.

Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 5 ml syropu 3 do 5 razy na dobę.

Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza.

Podczas stosowania zaleca się wykorzystanie miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Stodal syrop

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Stodal syrop

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl https://smz.ezdrowie.gov.pl/

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Stodal syrop

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie butelki.

Termin ważności jest na pudełku i etykiecie poprzedzony skrótem EXP.

Numer serii jest na pudełku i etykiecie poprzedzony skrótem LOT.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Stodal syrop

Substancjami czynnymi leku są: Pulsatilla 6CH 0,95 g, Rumex crispus 6CH 0,95 g,

Bryonia 3CH 0,95 g, Ipeca 3CH 0,95 g, Spongia tosta 3CH 0,95 g, Sticta pulmonaria 3CH 0,95 g, Antimonium tartaricum 6CH 0,95 g, Myocardium 6CH 0,95 g, Coccus cacti 3CH 0,95 g, Drosera TM 0,95g w 100 g syropu.

Pozostałe składniki to: karmel, kwas benzoesowy, etanol, syrop tolutański (zawiera m. in.

kwas benzoesowy, etanol i sacharozę), syrop z krzyżownicy (zawiera m. in. etanol i sacharozę), sacharoza ciekła.

Jak wygląda Stodal syrop i co zawiera opakowanie

Butelka 200 ml z ogranicznikiem wypływu z polietylenu (LDPE) i miarką dozującą w pudełku kartonowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Boiron Sp. z o.o.

Tel. : 22 702 66 70

Fax: 22 702 66 71 e-mail: informacjaoleku@boiron.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:informacjaoleku@boiron.pl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_benzoesowy

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/sacharoza

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/etanol