dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 tabletek (0,004 G), 14 tabletek (0,004 G), 30 tabletek (0,004 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sirdalud, 4 mg, tabletki Tizanidinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Sirdalud i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sirdalud 3. Jak stosować lek Sirdalud 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Sirdalud 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Sirdalud i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Sirdalud Substancją czynną leku Sirdalud jest tyzanidyna w postaci chlorowodorku, która powoduje obniżenie wzmożonego napięcia mięśniowego.

W jakim celu stosuje się lek Sirdalud Sirdalud jest działającym ośrodkowo lekiem zwiotczającym mięśnie szkieletowe.

Sirdalud jest stosowany w:  leczeniu bolesnych skurczów mięśni - związanych ze schorzeniami kręgosłupa, np. ból dolnego odcinka kręgosłupa, kręcz szyi - będących następstwem operacji, np. przepukliny jądra miażdżystego lub zapalenia stawu biodrowego  leczeniu wzmożonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych np. w stwardnieniu rozsianym, przewlekłych chorobach rdzenia kręgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia kręgowego, w następstwie udaru mózgu oraz w mózgowym porażeniu dziecięcym*. *u dorosłych, u których wcześniej rozpoznano porażenie mózgowe dziecięce.

(...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających tizanidine

W kolejności według dostępności w aptekach.