---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Revatio

lek na receptę, proszek (do wytworzenia zawiesiny),

sildenafil

, Pfizer

Dawka:

10 mg/ml
brak ofert

Opakowanie:

32,27 grama = 90 mililitrów (ze 112 mililitrów)
w 0% aptek
Od ■■

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Revatio.