---

Prevenar 13, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom (pneumococcal polysaccharide vaccine)

, Pfizer

Dawka:

0,5 ml

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Szczepionka dostępna jest również w zbiorczym 10-sztukowym opakowaniu - zapis "niepełne opakowanie" odnosi się wówczas do opakowania zbiorczego.

100+ aptek z Prevenar 13 na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 280,12 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 140,06 zł - Odpłatność 50%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 •  Pokaż mapę 
  ---

  Więcej informacji o Prevenar 13

  Prevenar 13 jest szczepionką przeciw pneumokokom, podawaną osobom od 6 tygodnia życia w celu ochrony przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, sepsą, bakteriemią (bakteriami we krwi), zapaleniem płuc i zapaleniem ucha, które wywoływane są przez 13 serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae.

  więcej: Stosowanie Prevenar 13, skutki uboczne i interakcje Prevenar 13

  Jak działa Prevenar 13?

  Działanie szczepionki Prevenar 13 polega na stymulowaniu naturalnych mechanizmów obronnych organizmu oraz pobudzaniu go do wytworzenia własnej ochrony (komórek odpornościowych) przeciw 13 serotypom bakterii Streptococcus pneumoniae i chorobom przez nie powodowanym.

  Nie używaj Prevenar 13, jeśli:

  • jesteś uczulony na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub inną szczepionkę zawierającą toksoid błoniczy,
  • masz gorączkę powyżej 38°C lub jesteś w trakcie innej choroby ostrej (np. anginy, grypy, przeziębienia); szczepienie podczas łagodnej infekcji z niewysoką gorączką skonsultuj z lekarzem, jednak nie jest ona przeciwwskazaniem do zastosowania preparatu.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Prevenar 13?

  Poinformuj lekarza, jeśli masz osłabiony układ immunologiczny. Powiedz mu także o wszystkich lekach i szczepieniach, jakie aktualnie przyjmujesz oraz o działaniach niepożądanych, jeśli kiedykolwiek wystąpiły po podaniu szczepionki Prevenar (7-walentnej) lub Prevenar 13 - w szczególności reakcje alergiczne lub problemy z oddychaniem.

  Jeśli występuje u Ciebie tendencja do tworzenia się siniaków lub masz problemy z zaburzeniami krzepnięcia, powiedz o tym lekarzowi przed szczepieniem, gdyż po wstrzyknięciu domięśniowym może wystąpić krwawienie.

  Jeżeli Twoje dziecko jest wcześniakiem (urodziło się przed 37 tygodniem ciąży) poinformuj o tym lekarza, ponieważ 2-3 dni po szczepieniu mogą występować dłuższe niż normalnie przerwy między oddechami.

  W przypadku pominięcia dawki, która powinna być podana zgodnie ze schematem, zgłoś się do lekarza i umów kolejną wizytę.

  Jak stosować Prevenar 13?

  Szczepienie wykonywane jest domięśniowo. Zalecanym miejscem wstrzyknięcia u niemowląt jest powierzchnia uda, a u osób powyżej 1 roku życia - mięsień naramienny.

  Pacjentom z trombocytopenią lub innymi zaburzeniami krzepnięcia nie należy podawać szczepionki domięśniowo, ale można podać ją podskórnie.

  Wcześniaki w ramach szczepienia podstawowego otrzymują trzy dawki (po 0,5 ml) szczepionki Prevenar 13. Pierwszą dawkę w wieku 6 tygodni, a kolejne dwie w odstępie co najmniej miesiąca od poprzedniej. Ostatnia, czwarta dawka uzupełniająca (przypominająca) powinna być wstrzyknięta między 11 a 15 miesiącem życia dziecka.

  Niemowlęta w wieku od 6 tygodni do 6 miesięcy, podobnie jak wcześniaki, szczepione są trzema dawkami szczepionki w ramach szczepienia podstawowego i jedną dawką uzupełniającą. Pierwsza dawka zostaje podana około 6 tygodnia życia, a kolejne dwie z miesięcznymi odstępami. Dawkę przypominającą wstrzykujemy pomiędzy 11 a 15 miesiącem życia.

  Niemowlęta w wieku 7-11 miesięcy otrzymują dwie dawki szczepionki Prevenar 13 z zachowaniem co najmniej miesiąca przerwy między nimi. Trzecia dawka podawana jest w 2 roku życia.

  Dzieci od 12 do 23 miesięcy również szczepione są dwoma dawkami, jednak odstęp między nimi to minimum 2 miesiące.

  Dzieci w wieku 2-17 lat oraz dorośli otrzymują jedną dawkę szczepionki.

  Jeżeli niemowlę, dziecko lub dorosły otrzymało już kiedyś szczepionkę Prevenar (7-walentną), może zakończyć cykl szczepienia lekiem Prevenar 13. Osoby w wieku 6-17 lat otrzymują jedno wstrzyknięcie co najmniej 8 tygodni po podaniu ostatniej dawki szczepionki Prevenar, a o liczbie dawek u młodszych dzieci decyduje lekarz.

  Dzieci w wieku 12-59 miesięcy całkowicie uodpornione szczepionką Prevenar 7-walentną powinny otrzymać jedną dawkę 0,5 ml szczepionki Prevenar 13 co najmniej 8 tygodni po podaniu ostatniej dawki leku Prevenar. Działanie to ma na celu wywołanie dodatkowej odpowiedzi immunologicznej organizmu na pozostałe 6 serotypów Streptococcus pneumoniae.

  Więcej informacji dotyczących schematu szczepień u osób ze szczególnymi schorzeniami (np. wirusem HIV) znajdziesz w ulotce dla pacjenta.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Prevenar 13?

  Szczepionki Prevenar 13 nie należy podawać dożylnie.

  Kiedy szczepionka będzie podawana w tym samym czasie z innym szczepieniem, każde wstrzyknięcie należy wykonać w inne miejsce.

  Czy mogę łączyć Prevenar 13 z innymi lekami?

  Szczepionkę Prevenar 13 można podawać w tym samym czasie z monowalentnymi oraz skojarzonymi szczepionkami przeciwko:

  • błonicy, tężcowi, krztuścowi, acelularną lub pełnokomórkową,
  • Haemophilus influenzae typu b,
  • polio, inaktywowaną,
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
  • meningokokom typu C,
  • odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej,
  • rotawirusom,
  • meningokokom grup A, C, W i Y, polisacharydową, skoniugowaną z toksoidem tężcowym (dzieciom w wieku 12-23 miesiący, które wcześniej były szczepione preparatem Prevenar 13),
  • grypie, sezonową trójwalentną inaktywowaną (TIV) oraz sezonową czterowalentną inaktywowaną (QIV).

  Podanie paracetamolu jednocześnie lub tego samego dnia ze szczepionką Prevenar 13, może osłabić odpowiedź organizmu na szczepienie cyklu podstawowego, natomiast odpowiedź na dawkę uzupełniającą, podaną w wieku 12 miesięcy, pozostaje bez zmian.

  Ibuprofen nie osłabia odpowiedzi immunologicznej organizmu po podaniu preparatu Prevenar 13.

  Czy mogę łączyć Prevenar 13 z alkoholem?

  Producent nie podaje informacji odnośnie łączenia szczepionki Prevenar 13 z alkoholem.

  Czy po zastosowaniu Prevenar 13 mogę prowadzić pojazdy?

  Jeśli po szczepieniu nie czujesz się dobrze, nie prowadź pojazdu. W innym przypadku nie ma ku temu przeciwwskazań.

  Czy mogę stosować Prevenar 13 będąc w ciąży?

  Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy poinformować o tym lekarza, który zadecyduje o podaniu szczepienia.

  Czy po zastosowaniu Prevenar 13 mogę karmić piersią?

  Jeśli karmisz piersią, poradź się lekarza, czy możesz zaszczepić się szczepionką Prevenar 13.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Prevenar 13?

  Po zastosowaniu szczepionki Prevenar 13 mogą wystąpić działania niepożądane, jednak nie ma to miejsca u wszystkich zaszczepionych.

  Do najczęstszych działań działań niepożądanych u niemowląt, dzieci i młodzieży należą:

  • zmniejszenie apetytu,
  • gorączka, drażliwość, ból, tkliwość, zaczerwienienie, stwardnienie lub obrzęk w miejscu szczepienia o średnicy 2,5-7 cm,
  • senność, niespokojny sen.

  Do najczęstszych działań działań niepożądanych u osób dorosłych należą:

  • zmniejszenie apetytu, bóle głowy, biegunka, wymioty,
  • dreszcze, zmęczenie, wysypka, ból, zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie lub tkliwość w miejscu szczepienia utrudniające ruch ręką,
  • ból stawów, ból mięśni,
  • gorączka.

  Dokładny spis działań niepożądanych wraz z częstotliwością występowania znajduje się w ulotce dla pacjenta.

  Skład Prevenar 13

  • substancje czynne: koniugaty polisacharydów i 32 mikrogramy białka nośnikowego CRM197 (adsorbowanego na fosforanie glinu) składające się z: 2,2 mikrograma polisacharydów pneumokokowych serotypów: 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23F oraz 4,4 mikrograma polisacharydu pneumokokowego serotypu 6B,
  • substancje pomocnicze: sodu chlorek, kwas bursztynowy, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.

  Jak przechowywać Prevenar 13?

  Szczepionkę Prevenar 13 należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C. Szczepionki nie należy zamrażać.

  Źródła

  Ulotka oraz Charakterystyka Produktu Leczniczego Prevenar 13

  Skład Prevenar 13

  • substancje czynne: koniugaty polisacharydów i 32 mikrogramy białka nośnikowego CRM197 (adsorbowanego na fosforanie glinu) składające się z: 2,2 mikrograma polisacharydów pneumokokowych serotypów: 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23F oraz 4,4 mikrograma polisacharydu pneumokokowego serotypu 6B,
  • substancje pomocnicze: sodu chlorek, kwas bursztynowy, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.

  Kto może wystawić receptę na Prevenar 13?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Prevenar 13

  2024-02-06

  Jak pokazują nasze statystyki, do aptek już teraz trafiła nowa pula refundowanych szczepionek Prevenar 13.

  2024-01-31

  Od producenta mamy informację, iż refundowane szczepionki Prevenar 13 mają być dostępne w hurtowniach z końcem lutego/początkiem marca br. W sprzedaży stale dostępne są szczepionki z importu - nierefundowane.

  2023-10-13

  Niebawem ruszają szczepienia przeciw pneumokokom w aptekach. Mają być one finansowane wyłącznie dla osób po 65. roku życia. 10 października opublikowano w Dzienniku Urzędowym MZ obwieszczenie zawierające wykaz szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych. Można tam znaleźć informację, iż od 1 listopada 2023 r. farmaceuci zaszczepią pacjentów po 65. roku życia przeciwko grypie i pneumokokom.

  2020-10-26

  Igły rekomendowane do podania szczepionki Prevenar 13 z opakowania zbiorczego, to igły w rozmiarze 25G (0.5mm x 25mm lub 0.5mm x 16mm). Igły tego rozmiaru muszą być kompatybilne z system luer lock.

  2020-10-15

  Jak podaje producent, do polskiego oddziału firmy Pfizer dotarły już szczepionki Prevenar 13. Lek ma być dostępny w hurtowniach i aptekach z początkiem przyszłego tygodnia. Nowa partia szczepionek została sprowadzona do Polski z innych, zagranicznych rynków, apteki będą mogły kupić je w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Do zbiorczego opakowania szczepionek producenta nie załącza igieł. Pacjent musi dokupić igły we własnym zakresie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Prevenar 13

  Kategorie Prevenar 13

  Ceny po refundacji, 1 ampułkostrzykawka, 0,5 ml

  Limit
  280,12 zł
  Odpłatność 100%
  280,12 zł
  Odpłatność 50%
  140,06 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Prevenar 13 aptekach

  Wszystkie opakowania Prevenar 13w 63% aptek
  1 ampułkostrzykawkaw 62% aptek
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Prevenar 13

  Najnowsze filmy

  ;