---

Oryginalna ulotka dla Posterisan

produkt dostępny bez recepty, czopki,

Szczepionka przeciw Escherichia coli (escherichia-coli-vaccine)

, Kade

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Posterisan dla opakowania 10 czopków.

Wybrany dokument Posterisan:
Dokument z 2023-12-18
PDF
dokument PDF dla Posterisan

Podgląd dokumentu PDF Posterisan

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-12-18

Ulotki innych produktów zawierających escherichia-coli-vaccine

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Posterisan® czopki

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Posterisan, 387,1 mg, czopki

Standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia coli

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Posterisan i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan

3. Jak stosować lek Posterisan

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Posterisan

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Posterisan i w jakim celu się go stosuje

Posterisan pobudza układ odpornościowy organizmu i wspomaga naturalną reakcję obronną na zakażenia. Działanie to doprowadza do uśmierzenia świądu i pieczenia.

Czopki Posterisan stosuje w świądzie, sączeniu i pieczeniu w okolicy odbytu spowodowanym guzkami krwawniczymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Posterisan

Kiedy nie stosować leku Posterisan:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na standaryzowaną zawiesinę kultury bakteryjnej lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Posterisan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku zakażeń grzybiczych wymagane jest jednoczesne stosowanie działających miejscowo leków przeciwgrzybiczych.

Lek Posterisan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie są znane przeciwwskazania dotyczące stosowania czopków Posterisan w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Posterisan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Posterisan zawiera hydroksystearynian makrogologlicerolu

Lek może powodować reakcje skórne.

Ważne informacje dla pacjentów z guzkami krwawniczymi

Co to są guzki krwawnicze?

Dokładne zamknięcie odbytu umożliwiają miękkie, szeroko rozłożone oraz silnie ukrwione poduszeczki naczyniowe, leżące w zakończeniu jelita prostego powyżej zwieracza odbytu pod błoną śluzową.

Dolegliwości występują wtedy, gdy poduszeczki ulegają powiększeniu z powodu zastoju krwi i tworzą guzkowate zgrubienia. Mówi się wtedy o guzkach krwawniczych (żylakach odbytu, hemoroidach). Przyczynami powstawania tych dolegliwości są: niewłaściwe odżywianie, ubogie we włókna roślinne, chroniczne zaparcia, zbyt silne parcie podczas wypróżniania, częste stosowanie środków przeczyszczających, siedząca praca oraz czasami niewydolność tkanki łącznej.

U pacjentów występuje zazwyczaj uczucie parcia lub krwawienia podczas wypróżniania lub po nim.

Krwawienia te powstają przez skaleczenia błony śluzowej wokół hemoroidów lub rozerwanie guzka krwawniczego. W dalszym przebiegu dolegliwości może wystąpić dokuczliwe i czasami bolesne kłucie, swędzenie, pieczenie i wysięk w okolicy odbytu, połączone ze stanem zapalnym i wysypką.

W zaawansowanym stadium może dochodzić do przemijającego lub stałego wypadania guzków krwawniczych z odbytu.

Przebieg terapii

Po dokładnym przebadaniu lekarz udzieli wskazówek dotyczących leczenia. Stosowanie maści i czopków łagodzi ostre dolegliwości, takie jak swędzenie, kłucie, pieczenie, wysięk i ból na początku choroby oraz przed zabiegami chirurgicznymi i po nich. Bardzo istotna jest kontynuacja terapii, również jeśli nastąpi poprawa, ponieważ w przeciwnym wypadku po paru dniach dolegliwości mogą powrócić.

Terapia ta jednak nie usuwa powiększonych guzków krwawniczych. W zaawansowanym stadium powiększone guzki krwawnicze należy poddać leczeniu chirurgicznemu.

Zapobieganie

Zapobieganie polega przede wszystkim na regulacji wypróżnienia i higienie okolicy odbytu.

Zbyt twardy stolec sprzyja powstawaniu hemoroidów, dlatego należy zadbać o regularne oddawanie (niekoniecznie codziennie) miękkiego stolca.

Nie chodzi jednak o wymuszanie zbyt miękkiego stolca z zastosowaniem środków przeczyszczających, które drażnią i osłabiają odbyt. Stolec należy wyregulować za pomocą odpowiedniej diety, zawierającej dużo włókien roślinnych (owoce, warzywa niepowodujące wzdęć, chleb razowy i kleik), produktów mlecznych i wystarczającej ilości płynów. Należy unikać mocno przyprawionych potraw, alkoholu oraz żywności powodującej zaparcia. Należy kontrolować masę ciała i redukować nadwagę.

Ponadto należy – zwłaszcza w przypadku siedzącej pracy – dbać o regularny ruch, jak np. spacery, jazda na rowerze, pływanie. Unikać chłodnych miejsc do siedzenia.

Istotna jest również regularna i gruntowna higiena okolicy odbytu. Po każdym wypróżnieniu należy używać miękkiego papieru toaletowego oraz wymyć okolicę odbytu letnią wodą i miękką ściereczką, bez użycia mydła i środków dezynfekujących. Nie trzeć! Skuteczne są dostępne w sprzedaży nawilżone chusteczki higieniczne. Okolicę odbytu należy gruntownie oczyścić w podany sposób przynajmniej wieczorem. Dokładne i ostrożne osuszenie miękkim papierem toaletowym lub watą może zapobiec zakażeniu (przez bakterie, grzyby lub drożdże1).

Zastojowi krwi w guzkach krwawniczych można zapobiec, wykonując codziennie ćwiczenia polepszające ukrwienie, polegające na napinaniu i rozluźnianiu zwieracza co 2 sekundy, łącznie przez

3 minuty. Również nasiadówka lub spłukiwanie odbytu chłodną wodą pod prysznicem poprawia ukrwienie i przynosi ulgę w swędzeniu i pieczeniu.

Czego należy bezwzględnie przestrzegać?

W przypadku krwawego stolca i w razie częstych lub długotrwałych dolegliwości należy koniecznie udać się do lekarza, ponieważ opisane objawy mogą świadczyć o występowaniu ciężkich chorób.

Należy uważnie przeczytać załączoną ulotkę i stosować się do zaleceń lekarza.

Ponadto należy regularnie (nawet bez ostrych dolegliwości) przeprowadzać profilaktyczne badanie proktologiczne.

3. Jak stosować lek Posterisan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Zazwyczaj należy stosować czopki dwa razy na dobę, rano i wieczorem, najlepiej po wypróżnieniu, wprowadzając czopek głęboko do odbytnicy.

W celu wyjęcia czopka rozerwać lub rozciąć folię aluminiową wzdłuż opakowania.

Wcześniejsze doświadczenia wskazują, że jeżeli jest to konieczne, lek Posterisan może być podawany przez dłuższy czas, zwłaszcza w celu uniknięcia nawrotów. Nawet po ustąpieniu ostrego świądu, sączenia i pieczenia, podawanie leku Posterisan powinno być kontynuowane przez kilka dni.

Zaleca się równoczesne stosowanie maści i czopków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Posterisan

Nie są znane przypadki przedawkowania lub zatrucia.

W przypadku pomyłkowego doustnego zażycia czopków mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo- jelitowe, takie jak ból brzucha i nudności.

Pominięcie zastosowania leku Posterisan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W leku Posterisan jako środek konserwujący zastosowano fenol2. Rzadko, w przypadku nadwrażliwości mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne, powodujące zaczerwienienie i świąd.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Posterisan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po:

Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Posterisan

  • Substancją czynną leku jest standaryzowana zawiesina kultury bakteryjnej Escherichia coli.

1 czopek zawiera 387,1 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli (zabitej 6,6 mg płynnego fenolu). W skład zawiesiny wchodzą składniki komórkowe i produkty przemiany materii z 660 mln bakterii Escherichia coli zabitych i konserwowanych fenolem.

  • Pozostałe składniki to: tłuszcz stały, hydroksystearynian makrogologlicerolu.

Jak wygląda lek Posterisan i co zawiera opakowanie Posterisan to białe lub prawie białe, jednorodne czopki.

Blistry z folii aluminiowej w tekturowym pudełku, zawierające 10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

12277 Berlin

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Kadefarm Sp. z o.o.

Sierosław, ul. Gipsowa 18 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

Tel.: +48 61 862 99 43 e-mail: kadefarm@kadefarm.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/saccharomyces

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenol

;