Oryginalna ulotka dla Placenta Comp.
tabletki

produkt na receptę

Opakowanie

50 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Placenta Comp. dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Placenta Comp.:
Dokument z 2019-04-29
PDF
dokument PDF dla Placenta Comp.

Podgląd dokumentu PDF Placenta Comp.

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2019-04-29

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Placenta comp.

tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Placenta comp. i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Placenta comp.

3. Jak przyjmować lek Placenta comp.

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Placenta comp.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Placenta comp. i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych

Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Placenta comp.

Kiedy nie przyjmować leku leku Placenta comp.

jeśli pacjent ma stwierdzoną alergię na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeżeli pacjent cierpi na schorzenia tarczycy powinien poinformować o tym lekarza.

Inne leki i Placenta comp.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach , które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Stosowanie Placenta comp. z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Placenta comp. powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie ciąży lub karmienia piersią, należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Placenta comp. zawiera laktozę:

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Placenta comp.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

W przypadku jeśli lekarz zaleci lek dziecku, tabletkę zaleca się rozkruszyć i rozpuścić w wodzie przed podaniem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Placenta comp.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Placenta comp.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Placenta comp.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Placenta comp. może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

mailto:ndl@urpl.gov.pl 5. Jak przechowywać lek Placenta comp.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Placenta comp.

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Placenta comp. są: 1mg Placenta totalis suis D6 1mg Embryo totalis suis D8 1mg Vena suis D8 1mg Arteria suis D10 1mg Funiculus umbilicalis suis D10 1mg Secale cornutum D4 1mg Acidum (S)-lacticum D4 1mg Nicotiana tabacum D10 1mg Strophanthus gratus D6 1mg Aesculus hippocastanum D4 1mg Melilotus officinalis D6 1mg Cuprum sulfuricum D6 1mg Natrium pyruvicum D8 1mg Barium carbonicum D13 1mg Plumbum iodatum D18 1mg Vipera berus D10 1mg Solanum nigrum D6.

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Placenta comp. i co zawiera opakowanie Lek Placenta comp. jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek.

Tabletki są w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48 (22) 545 07 15 e-mail:biuro@heel.pl

Wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel.: 0049 7221 501 00 faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: -Heel

Kod opakowania

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Placenta comp.

Stosowanie Placenta comp. z jedzeniem i piciem

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Przerwanie przyjmowania leku Placenta comp.

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.