---

Paroxinor, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

Paroksetyna (paroxetine)

, Orion

Dawka:

20 mg

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Paroxinor na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 13,78 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 4,13 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 •  Pokaż mapę 
  ---

  Więcej informacji o Paroxinor

  Paroxinor to lek zawierający paroksetynę, która należy do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI). Preparat stosowany jest, m.in. w leczeniu depresji, nerwicy natręctw, fobii społecznej oraz zaburzeń lękowych.

  więcej: Stosowanie Paroxinor, skutki uboczne i interakcje Paroxinor

  Jak działa Paroxinor?

  • Selektywnie hamuje wychwyt zwrotny serotoniny w neuronach mózgu.
  • Wykazuje słabe działanie cholinolityczne.
  • Wykazuje małe powinowactwo do receptorów alfa-1, alfa-2 i betaadrenergicznych, receptorów dopaminowych i receptorów histaminowych.
  • Lek charakteryzuje się długotrwałą skutecznością.

  Nie używaj Paroxinor, jeśli:

  • masz uczulenie na paroksetynę lub pozostałe składniki preparatu,
  • cierpisz na padaczkę lub jaskrę,
  • zachowaj ostrożność, jeżeli masz stwierdzone choroby serca lub stosujesz leczenie depresji elektrowstrząsami,
  • chorujesz na rzadko występującą dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

  Jak stosować Paroxinor?

  Paroxinor należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Najczęściej zaleca się stosowanie 1 tabletki raz na dobę, rano z posiłkiem. Dawkowanie zależy od jednostki chorobowej:

  • epizody ciężkiej depresji - zalecana dawka to 20 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej można zwiększać dawką do 50 mg na dobę.
  • nerwica natręctw - zalecana dawka to 40 mg na dobę. Leczenie rozpoczyna się od dawki 20 mg na dobę stopniowo ją zwiększając, aż do maksymalnie 60 mg na dobę.
  • zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii - zalecana dawka to 40 mg na dobę. Leczenie rozpoczyna się od dawki 10 mg na dobę, stopniowo ją zwiększając, aż do maksymalnie 50 mg na dobę.
  • fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia stresowe pourazowe - zalecana dawka to 20 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej można stopniowo zwiększyć dawkowanie do maksymalnie 50 mg na dobę.

  Kuracje lekiem Paroxinor trwają co najmniej kilka miesięcy.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Paroxinor?

  • Poproś bliskich, aby kontrolowali Twój stan psychiczny i zmiany w zachowaniu. Na początku terapii lekiem Paroxinor zwiększa się ryzyko wystąpienia myśli i prób samobójczych oraz samookaleczających. Ponadto zwiększa się ryzyko wystąpienia epizodów manii (nadmierne aktywne zachowanie lub myśli).
  • Obserwuj siebie pod kątem wystąpienia akatyzji (niepokoju psychoruchowego). Zwróć uwagę na uczucie niepokoju oraz pobudzenie psychomotoryczne, jak np. niemożność spokojnego stania połączonego z wewnętrznym dyskomfortem.
  • Jeżeli chorujesz na cukrzycę, kontroluj poziom cukru we krwi. Lek Paroxinor może powodować zmiany poziomu cukru we krwi.
  • Zwróć uwagę na możliwość wystąpienia tzw. "zespołu serotoninowego" - gorączki, skurczy mięśni, splątania i lęku.
  • U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki.
  • Regularnie wykonuj badania laboratoryjne ze względu na możliwość wystąpienia hiponatremii.
  • Paroxinor zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień. W razie ich wystąpienia, skonsultuj się z lekarzem.

  Czy mogę łączyć Paroxinor z innymi lekami?

  • Paroksetyna może osłabiać skuteczność tamoksyfenu.
  • Paroxinor osłabia przeciwcukrzycowe działanie prawastatyny.
  • Paroksetyna jako inhibitor enzymu CYP2D6 zwiększa stężenie tiorydazyny i pimozydu w osoczu oraz innych leków metabolizowanych przez ten enzym (np. metoprololu).
  • Równoczesne stosowanie leków przeciwzakrzepowych lub innych leków zwiększających ryzyko krwawień, może prowadzić do krwotoków.
  • Równoczesne stosowanie preparatów serotoninergicznych (np. tryptanów) zwiększa ryzyko wystąpienia "zespołu serotoninowego".
  • Paroksetyna przedłuża działanie blokujące przewodnictwo mięśniowe miwakurium i suksametonium.
  • Fosamprenawir i rytonawir zmniejszają stężenie paroksetyny w osoczu.
  • Paroksetyna zwiększa stężenie procyklidyny w osoczu.

  Czy mogę łączyć Paroxinor z alkoholem?

  Należy unikać spożywania alkoholu podczas kuracji lekiem Paroxinor.

  Czy po zastosowaniu Paroxinor mogę prowadzić pojazdy?

  Paroksetyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Jednakże ewentualne działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, mogą zaburzać tą zdolność.

  Czy mogę stosować Paroxinor będąc w ciąży?

  Ze względu na działanie uszkadzające mięsień sercowy płodu nie zaleca się stosowania leku Paroxinor w okresie ciąży. Paroksetyna zwiększa ryzyko wystąpienia przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodka. Lek może być stosowany wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego.

  Czy po zastosowaniu Paroxinor mogę karmić piersią?

  Paroksetyna jest wydzielana w niewielkiej ilości wraz z mlekiem. Nie obserwuje się wpływu na karmione niemowlęta. Preparat może być stosowany w okresie laktacji na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Paroxinor?

  Do działań niepożądanych najczęściej występujących po zastosowaniu leku Paroxinor należą:

  • zaburzenia funkcji seksualnych,
  • zwiększenie stężenia cholesterolu, zaburzenia łaknienia,
  • senność, bezsenność, nietypowe sny,
  • pobudzenie,
  • zawroty i ból głowy,
  • drżenie,
  • zaburzenia koncentracji,
  • zaburzenia widzenia,
  • zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi,
  • nudności, wymioty,
  • biegunka, zaparcia,
  • pocenie się,
  • wysypki skórne, świąd.

  Pełen opis działań niepożądanych wraz z częstością ich występowania został zawarty w ulotce dołączonej do leku.

  Skład Paroxinor

  • substancja czynna: 20 mg paroksetyny,
  • substancje pomocnicze: w rdzeniu tabletki - dwuwodny wodorofosforan wapnia, laktoza jednowodna, sodowa karboksymetyloskrobia,bezwodny wodorofosforan wapnia, stearynian magnezu; w otoczce - Opadry white 15B58810: dwutlenek tytanu, hypromeloza 3 cP, hypromeloza 6 cP, makrogol 400, polisorbat 80.

  Jak przechowywać Paroxinor?

  Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

  Źródła

  • Ulotka
  • Charakterystyka Produktu Leczniczego

  Skład Paroxinor

  • substancja czynna: 20 mg paroksetyny,
  • substancje pomocnicze: w rdzeniu tabletki - dwuwodny wodorofosforan wapnia, laktoza jednowodna, sodowa karboksymetyloskrobia,bezwodny wodorofosforan wapnia, stearynian magnezu; w otoczce - Opadry white 15B58810: dwutlenek tytanu, hypromeloza 3 cP, hypromeloza 6 cP, makrogol 400, polisorbat 80.

  Kto może wystawić receptę na Paroxinor?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Paroxinor

  2023-08-16

  Jak pokazują nasze statystyki, lek Paroxinor 20 mg powoli wraca do aptek.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Paroxinor

  Ceny po refundacji, 30 tabletek, 20 mg

  Limit
  13,78 zł
  Odpłatność 100%
  13,78 zł
  Odpłatność 30%
  4,13 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Paroxinor aptekach

  Wszystkie opakowania Paroxinorw 81% aptek
  30 tabletekw 81% aptek

  Ulotka produktu Paroxinor

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Paroxinor (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Paroxinor

  Najnowsze filmy

  ;