Oryginalna ulotka dla Oilatum Plus
płyn

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

150 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: dermatologia, leki keratolityczne i działające ochronnie, preparaty keratolityczne i działające ochronnie (kategoria ATC D02AC).

Ulotki Oilatum Plus dla opakowania 150 mililitrów.

Wybrany dokument Oilatum Plus:
Dokument z 2021-03-27
PDF
dokument PDF dla Oilatum Plus

Podgląd dokumentu PDF Oilatum Plus

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-27

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Oilatum Plus PIL

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Oilatum Plus (525 mg + 60 mg + 20 mg)/g, roztwór do kąpieli

Paraffinum perliquidum + Benzalkonii chloridum + Triclosanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Oilatum Plus i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum Plus

3. Jak stosować lek Oilatum Plus

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Oilatum Plus

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Oilatum Plus i w jakim celu się go stosuje

Lek Oilatum Plus ma postać roztworu do kąpieli. Zawiera substancje czynne: parafinę ciekłą lekką, chlorek benzalkoniowy i triklosan1.

Chlorek benzalkoniowy i triklosan są lekami przeciwbakteryjnymi. Działają na gronkowca złocistego, który jest uważany za główną przyczynę zakażeń w przebiegu wypryskowych chorób skóry.

Parafina ciekła lekka tworzy oleistą powłokę na warstwie rogowej naskórka, co zapobiega nadmiernemu parowaniu wody z powierzchni skóry, zapewniając jej odpowiednią wilgotność i natłuszczenie. Ponadto parafina ciekła jest stosowana jako środek zmiękczający w wypryskowych chorobach skóry.

Roztwór do kąpieli Oilatum Plus stosuje się w leczeniu i profilaktyce zakażeń w przebiegu wypryskowych chorób skóry.

Oilatum Plus jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6. miesiąca życia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oilatum Plus

Kiedy nie stosować leku Oilatum Plus

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne – parafinę ciekłą lekką, chlorek benzalkoniowy, triklosan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione punkcie 6),
 • u dzieci poniżej 6. miesiąca życia,
 • doustnie.

W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości na lek należy się skontaktować z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oilatum Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Chronić oczy przed kontaktem z nierozcieńczonym lekiem. Jeśli nierozcieńczony lek dostanie się do oka, może wystąpić zaczerwienienie i łzawienie. Oczy należy wtedy przepłukiwać czystą wodą mniej więcej przez 15 minut. Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się, należy się zgłosić do okulisty.

Stosując lek Oilatum Plus, należy uważać, aby nie poślizgnąć się podczas kąpieli.

Leku Oilatum Plus nie należy stosować z mydłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli pojawi się wysypka w trakcie stosowania leku przy właściwym jego rozcieńczeniu, należy zaprzestać stosowania leku Oilatum Plus.

Jeśli zastosuje się nierozcieńczony lek Oilatum Plus na skórę, może to spowodować podrażnienie w miejscu zastosowania lub reakcje nadwrażliwości, takie jak łuszczenie skóry, ból, pojawienie się pęcherzy, uszkodzenie chemiczne oraz martwica. W takim wypadku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Lek ten zawiera chlorek benzalkoniowy. Chlorek benzalkoniowy może powodować reakcje skórne.

Lek Oilatum Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy składniki leku Oilatum Plus przenikają do mleka. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. W razie stosowania leku Oilatum Plus w okresie karmienia piersią należy pamiętać o dokładnym usunięciu pozostałości leku z piersi przed rozpoczęciem karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Oilatum Plus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Oilatum Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Oilatum Plus należy stosować na skórę w postaci kąpieli leczniczej. Przed użyciem lek należy rozcieńczyć w wodzie. Lek jest skutecznym środkiem myjącym i nie należy go stosować z mydłem.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się tak, jak opisano poniżej.

Kąpiele dla dorosłych

2 zakrętki leku Oilatum Plus dodać do wanny napełnionej wodą do wysokości 20 cm i dokładnie wymieszać.

Kąpiele dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia

1 ml leku Oilatum Plus (ilość pokrywającą dno zakrętki) dodać do wanienki napełnionej wodą i dokładnie wymieszać.

Pozostawać w kąpieli 10 - 15 minut, a następnie delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem. Kąpiel stosować raz na dobę.

W razie wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oilatum Plus Lek Oilatum Plus jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę po rozcieńczeniu. Spożycie leku może spowodować zaburzenia żołądkowo - jelitowe z pienistymi wymiotami i biegunką, nadżerkę przełyku, martwicę oraz reakcje nadwrażliwości.

W razie spożycia nierozcieńczonego leku Oilatum Plus należy wypić 1 do 2 szklanek mleka lub wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie wypicia większej ilości leku należy zażyć węgiel aktywowany i natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może być potrzebna hospitalizacja.

Stosowanie leku Oilatum Plus częściej niż jest to potrzebne może spowodować podrażnienie skóry i wysypkę (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Pominięcie zastosowania leku Oilatum Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Oilatum Plus

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Lek Oilatum Plus, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Oilatum Plus może wystąpić podrażnienie w miejscu zastosowania leku, włącznie z:

 • łuszczeniem się skóry,
 • wysypką,
 • zapaleniem skóry,
 • zaczerwienieniem,
 • świądem i uczuciem pieczenia skóry.

Może wystąpić nadwrażliwość w miejscu zastosowania. W razie objawów nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Oilatum Plus

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oilatum Plus roztwór do kąpieli

 • Substancjami czynnymi leku są: parafina ciekła lekka 525 mg, chlorek benzalkoniowy 60 mg, triklosan 20 mg.
 • Pozostałe składniki to: acetylowane alkohole lanoliny, palmitynian izopropylu, alkohol oleinowy, eter polioksyetylenolaurylowy.

Jak wygląda lek Oilatum Plus i co zawiera opakowanie

Butelka z zakrętką zawierająca 150 ml, 250 ml lub 500 ml roztworu do kąpieli, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą się znajdować w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

Wytwórca: Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park, Sligo

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: GSK Services Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/triclosan

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.