Oryginalna ulotka dla Antidral
płyn

produkt dostępny bez recepty

Chlorek glinu (aluminium chloride)

Dawka:

10%

Opakowanie:

50 mililitrów
w 82% aptek, od 12.99 zł do 44.99

Ulotki Antidral dla opakowania 50 mililitrów (10%).

Wybrany dokument Antidral:
Dokument z 2021-09-25
PDF
dokument PDF dla Antidral

Podgląd dokumentu PDF Antidral

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-09-25

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ANTIDRAL 100 mg/g, płyn na skórę (Aluminii chloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Antidral i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Antidral

3. Jak stosować Antidral

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Antidral

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST ANTIDRAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Antidral zawiera chlorek glinu, który zmniejsza aktywność gruczołów potowych poprzez denaturację białek zawartych w gruczołach i łączenie się z włóknami fibrynowymi, stanowiącymi zakończenia gruczołów wydzielania zewnętrznego. Po zastosowaniu płynu ciśnienie wewnątrz światła przewodu potowego wzrasta (system sprzężenia zwrotnego), w wyniku czego zahamowane zostaje wydzielanie potu z gruczołów potowych. Pozostałe składniki leku ułatwiają wchłanianie substancji czynnej oraz znacznie ograniczają możliwość wystąpienia zakażeń naskórka.

Antidral stosuje się zewnętrznie na nadmiernie pocące się powierzchnie skóry, tj. na skórę stóp, pach i dłoni.

Antidral likwiduje lub łagodzi przykre dolegliwości, związane z nadmiernym poceniem się.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ANTIDRAL

Kiedy nie stosować leku Antidral

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;
 • Nie należy stosować płynu w przypadku uszkodzenia naskórka oraz po goleniu lub depilacji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosowanie leku należy ograniczyć jedynie do powierzchni skóry, dla których płyn jest wskazany.

Należy unikać kontaktu płynu Antidral z błoną śluzową i oczami.

 • Nie należy myć skóry bezpośrednio przed zastosowaniem leku. Jeśli płyn stosuje się na skórę pach, miejsc tych nie należy golić w ciągu 12 godzin przed lub po użyciu płynu, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji skórnych.
 • Antidral może niszczyć lub odbarwiać odzież.
 • Produkt łatwopalny. Nie należy używać w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarki do włosów).

Inne leki i Antidral

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Antidral z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Dzieci

Brak danych o stosowaniu płynu u dzieci.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Antidral nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Antidral Lek Antidral zawiera etanol (96%).

Ten lek zawiera 500 mg alkoholu (etanolu) w każdym gramie płynu.

Lek Antidral może powodować pieczenie uszkodzonej skóry.

U noworodków (wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie) duże stężenie etanolu może powodować ciężkie reakcje miejscowe i ogólnoustrojową toksyczność ze względu na znaczne wchłanianie przez niedojrzałą skórę (szczególnie pod opatrunkiem okluzyjnym).

3. JAK STOSOWAĆ ANTIDRAL

Płyn stosuje się zewnętrznie.

Antidral należy stosować codziennie na noc (kiedy aktywność gruczołów potowych jest mniejsza), po dokładnym umyciu i osuszeniu skóry (unikać tarcia). W przypadku mniej intensywnego pocenia się wskazane jest stosowanie płynu co drugi lub co trzeci dzień, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Antidral

W przypadku przedawkowania może wystąpić podrażnienie skóry.W razie wystąpienia podrażnienia skóry przerwać stosowanie leku Antidral. Miejsca podrażnione smarować łagodnym kremem zawierającym hydrokortyzon. Antidral można stosować ponownie po całkowitym ustąpieniu objawów podrażnienia.

Przedawkowanie leczy się objawowo.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania płynu mogą wystąpić objawy podrażnienia skóry, takie jak: pieczenie, świąd lub rumień. W takim wypadku należy przerwać leczenie.

U niektórych osób w czasie stosowania płynu Antidral mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ANTIDRAL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w pozycji pionowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku . Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Antidral

 • Substancją czynną jest glinu chlorek (1 gram płynu zawiera 100 mg glinu chlorku).
 • Pozostałe substancje pomocnicze to: glicerol, etanol, woda oczyszczona, hydroksyetyloceluloza.

Jak wygląda Antidral i co zawiera opakowanie

Butelka z polietylenu HDPE, obejma kulki z polietylenu typ GGNX-18-D003, kulka i szara zakrętka z polipropylenu w tekturowym pudełku.

1 butelka zawiera 50 ml płynu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Tel: (22) 345 93 00

Wytwórca Nobilus Ent ul. Zegrzyńska 22A 05-110 Jabłonna

Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.