---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Nerwobonisol

produkt dostępny bez recepty, płyn, Bonimed

Opakowanie:

Koszyk:

Ulotki Nerwobonisol dla opakowania 100 gramów.

Wybrany dokument Nerwobonisol:
Dokument z 2023-12-24
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta NERWOBONISOL

Płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Nerwobonisol i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nerwobonisol

3. Jak stosować lek Nerwobonisol

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Nerwobonisol

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Nerwobonisol i w jakim celu się go stosuje

Nerwobonisol jest to płyn doustny, zawierający substancje czynne pochodzenia roślinnego: intrakt z melisy, nalewki z chmielu, rumianku, serdecznika, głogu oraz kozłka lekarskiego.

Wskazania do stosowania

Lek jest stosowany tradycyjnie jako pomocniczy w stanach napięcia nerwowego oraz trudnościach w zasypianiu.

Nerwobonisol jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nerwobonisol

Kiedy nie stosować leku Nerwobonisol:

  • nie należy stosować leku u osób uczulonych na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae) np. rumianek, arnikę, nagietek, mniszek, karczoch, słonecznik, estragon.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Nerwobonisol, ponieważ zastosowanie leku może być szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Lek zawiera do 70% alkoholu, czyli do 1,42 g w jednej dawce (2,5ml) co odpowiada 36 ml piwa lub 15ml wina na dawkę.

Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u osób z grup ryzyka, jak np.

pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia. Ewentualne stosowanie należy skonsultować z lekarzem.

Nerwobonisol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji leku Nerwobonisol z innymi lekami.

Stosowanie leku Nerwobonisol z jedzeniem i piciem

Pożywienie nie wpływa na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może osłabić zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu.

Lek Nerwobonisol zawiera alkohol.

3. Jak stosować lek Nerwobonisol

Podawać doustnie. Przed użyciem wstrząsnąć.

Dorośli, młodzież i dzieci od 12 roku życia:

Stosować od 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody nalać ok. 1 małej łyżeczki preparatu).

W przypadku wystąpienia trudności w zasypianiu na tle nerwowym, można zastosować jednorazowo podwójną dawkę (5 ml) na pół godziny przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nerwobonisol

W przypadku zażycia większej dawki leku Nerwobonisol niż zalecana mogą wystąpić objawy przedawkowania związane z zawartością alkoholu.

Pominięcie zastosowania leku Nerwobonisol

W przypadku pominięcia dawki leku Nerwobonisol należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono działań niepożądanych przy stosowaniu leku Nerwobonisol w zalecanych dawkach. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na składniki produktu lub zgaga. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl mailto:ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nerwobonisol

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25 C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Nerwobonisol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nerwobonisol

Skład na 100 g:

Melissae herbae intractum (Intrakt z melisy) 30 g

Ekstrahent: etanol 96 % (v/v)

Lupuli strobili tinctura (Nalewka z chmielu) 15 g

Ekstrahent: etanol 80 % (v/v)

Chamomillae anthodii tinctura (Nalewka z rumianku) 15 g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Leonuri herbae tinctura (Nalewka z serdecznika) 15 g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Crataegi inflorescentiae tinctura (Nalewka z głogu) 15 g

Ekstrahent: etanol 60 % (v/v)

Valerianae radicis tinctura (Nalewka kozłkowa) 10 g

Ekstrahent: etanol 70 % (v/v)

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 60-70% (v/v).

Jak wygląda lek Nerwobonisol i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim Nerwobonisolu jest butelka z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu zawierająca 100 g lub 40 g leku. Butelka wraz z ulotką umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED 34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23

Polska

Tel.+ 48 33 861 86 71

Data ostatniej aktualizacji ulotki: