dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 30 tabletek blistry (0,15 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Microsoft Word - Mydocalm Forte 150 mg_PIL_Gedeon Richter 1/5 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Mydocalm Forte, 150 mg, tabletki powlekane Tolperyzonu chlorowodorek Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastsosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Mydocalm Forte i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mydocalm Forte 3. Jak stosować lek Mydocalm Forte 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Mydocalm Forte 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Mydocalm Forte i w jakim celu się go stosuje Mydocalm Forte zawiera tolperyzon jako substancję czynną.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mydocalm Forte Kiedy nie stosować leku Mydocalm Forte - jeśli pacjent ma uczulenie na tolperyzon lub leki zawierające eperyzon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). - jeśli u pacjenta występuje miastenia (schorzenie immunologiczne charakteryzujące się nadmierną męczliwością mięśni). - w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Mydocalm Forte, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Reakcje nadwrażliwości W okresie po wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych zawierających tolperyzon (substancję czynną leku Mydocalm Forte) najczęściej (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających tolperisone