---Wolt Drive - produkty

Mozarin, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki powlekane,

escitalopram

, Adamed

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

100+ aptek z Mozarin na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
Zakres cen od 15,00 zł do 48,99 zł.
 Pokaż mapę 
---Wolt Drive - produkty

Więcej informacji o Mozarin

Mozarin to preparat w postaci tabletek powlekanych, którego substancją czynną jest escitalopram. Związek ten jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, przez co wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Lek ma postać tabletek i stosowany jest w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych, fobii oraz zaburzeń lękowych.

więcej: Stosowanie Mozarin, skutki uboczne i interakcje Mozarin

Jak działa Mozarin?

Mozarin jest doustnym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Serotonina to hormon tkankowy, neuroprzekaźnik ośrodkowego układu nerwowego i układu pokarmowego. Powstaje z tryptofanu (aminokwasu, który dostarczamy z pokarmem), pełni rolę posłańca organizmu, przekazującego informacje między komórkami mózgowymi. Wytwarzana jest głównie przez płytki krwi, błonę śluzową jelita oraz ośrodkowy układ nerwowy, wpływa więc na regulację snu, apetytu, podwyższa ciśnienie krwi i wpływa na jej krzepnięcie, powoduje skurcz mięśni gładkich. Wpływa na nastrój, popęd seksualny, napęd. Jej niedobory prowadzą do spadku nastroju, libido, zaburzeń snu i apetytu, depresji. Depresja więc, to nie tylko obniżenie nastroju, ale fizyczne zaburzenie, które objawiające się zmniejszeniem stężenia serotoniny w organizmie. U osób ze zdiagnozowaną depresją czy lękiem uogólnionym, w wynikach laboratoryjnych moczu, krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego obserwuje się mniejszą ilość metabolitu serotoniny.

Substancja czynna leku Mozarin to escytalopram w dawce 5, 10, 15 lub 20 mg. Substancja ta nie powoduje zwiększenia stężenia serotoniny w ogóle, ale sprawia, że serotonina dłużej przebywa w przestrzeni między komórkami nerwowymi i powoduje, że nie jest ona ponownie wchłaniana, a jej przekaźnictwo jest zwiększone.

Stosowany jest w leczeniu:

 • dużych epizodów depresyjnych,
 • zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez (agorafobia to lęk przed wyjściem z domu, tłumem ludzi, miejscami publicznymi)
 • fobii społecznej,
 • zespołu lęku uogólnionego,
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Nie używaj Mozarin, jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
 • stosujesz leki z grupy nieselektywnych nieodwracalnych oraz odwracalnych inhibitorów MAO (monoaminooksydazy, enzymu, którego nieprawidłowości w działaniu prowadzą do zaburzeń nastroju i ciśnienia tętniczego),
 • masz rozpoznany lub wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT w obrazie EKG lub stosujesz leki, które wydłużają odstęp QT
 • przyjmujesz leki stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca i leki wpływające na rytm serca
 • Na co zwrócić uwagę przed użyciem Mozarin?

  Leku Mozarin nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia ze względu na zaobserwowanie w tej grupie pacjentów zachowań samobójczych (myśli i próby samobójcze) i napadów agresji w trakcie terapii escytalopramem. Nie ma także danych mówiących o tym, jaki wpływ ma ta substancja na rozwój psychiczny i fizyczny u dzieci i młodzieży.

  W przypadku pacjentów z lękiem napadowym, w celu uniknięcia stanów lękowych na początku leczenia, zaleca się małą dawkę escytalopramu przez co najmniej dwa tygodnie kuracji.

  Osoby z epizodami manii (podwyższony lub drażliwy nastrój, nieuzasadnione uczucie euforii, lub szybka i częsta frustracja) powinny odstawić lek jeśli wystąpi faza manii.

  Należy zachować ostrożność u osób z niewydolnością wątroby, z zaburzeniami czynności nerek, chorobą niedokrwienną serca, znaczną bradykardią, niedawno przebytym zawale serca, padaczką, u pacjentów z jaskrą (ryzyko rozszerzenia źrenicy). Należy przerwać stosowanie Mozarinu w przypadku wystąpienia drgawek. W przypadku pacjentów, którzy mają padaczkę i zaobserwuje się u nich zwiększenie częstości napadów padaczkowych, koniecznie będzie odstawienie leku Mozarin.

  Jak stosować Mozarin?

  W leczeniu epizodów depresji, lęku uogólnionego, fobii społecznej i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych stosuje się dawki od 10 mg do 20 mg na dobę. Dawkę ustala lekarz na podstawie nasilenia objawów, indywidualnej tolerancji pacjenta na lek, a także innych uwarunkowań. Po osiągnięciu efektów leczenia (około 2-4 tydzień kuracji) konieczne jest przyjmowanie leku w najmniejszej dawce podtrzymującej, dostosowanej indywidualnie do pacjenta. U osób w podeszłym wieku na początku leczenia zaleca się stosowanie połowę dawki oraz mniejszej dawki maksymalnej.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Mozarin?

  Jeśli lekarz podejmuje decyzję o podaniu leku Mozarin osobom poniżej 18 roku życia, osoba ta powinna być uważnie obserwowana przez swoich najbliższych. Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia), wspominanie o śmierci, niepokojące rysunki. Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych utrzymuje się do momentu znaczącej poprawy, co jednak wymaga czasu (pierwsze efekty można zaobserwować po dwóch tygodniach kuracji). Tyczy się to nie tylko depresji, a także innych zaburzeń, w których stosowany jest escytalopram (lęk napadowy, fobia społeczna, zespół lęku uogólnionego). Szczególna ostrożność i konieczność obserwacji pacjenta wymagana jest także u osób, które miały próby samobójcze lub myśli samobójcze przed zastosowaniem leczenia, szczególnie o osób poniżej 25 roku życia.

  Nie ma bezpośrednich interakcji escytalopramu z alkoholem, jednak nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia.

  Czy mogę łączyć Mozarin z innymi lekami?

  Lek Mozarin może wpływać na poziom stężenia glukozy we krwi, dlatego u osoby z cukrzycą konieczna może być zmiana dawkowania insuliny lutosowania leków przeciwzakrzepowych, a także innych leków wpływających na czynność płytek krwi, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwas acetylosalicylowy, NPLZ. Podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI obserwowano spadek stężenia sodu. Jeśli przyjmujesz leki diuretyczne (moczopędne), jesteś narażony na wystąpienie hiponatremii (zbyt niski poziom sodu w organiźmie powodujący nudności, osłabienie, drgawki i inne).  Jeśli w trakcie leczenia escytalopramem zauważysz u siebie problemy z pamięcią i koncentracją, bóle głowy, zaburzenia równowagi skontaktuj się koniecznie z lekarzem.  

  Pamiętaj, że jednoczesne stosowanie leków o działaniu serotoninergicznym (powodujących zwiększenie stężenia serotoniny) mogą spowodować wystąpienie objawów zespołu serotoninowego, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia (objawiający się m. in halucynacjami, podwyższoną temperaturą, nadmiernym poceniem się, przyspieszoną akcją serca, niepokojem). Jednoczesne stosowanie preparatów z dziurawca (ziele, które stosowane jest przy obniżonym nastroju), może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych leku Mozarin, a z preparatami zawierającymi lit lub tryptofanem powoduje nasilenie działania escytalopramu. Możliwe, że konieczne będzie zmodyfikowanie dawkowania niektórych leków, jeśli jednocześnie stosujesz lek Mozarin, np. omeprazol, fluwoksaminę, tiklopidynę, cymetydynę, metoprolol, propafenon, klomipraminę, risperidon.

  Leku Mozarin nie należy stosować równocześnie z:

  • nieselektywnymi i selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), np. moklobemid. linezolid,
  • lekami przeciwarytmicznymi,
  • lekami przeciwpsychotycznymi, np. haloperydol,
  • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD), np. amitryptylina,
  • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi, np. erytromycyna, leki przeciwmalarycznymi
  • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, np. mizolastyna,  
  • lekami o działaniu serotoninergicznym, np. tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny), tramadolem (opioidowy lek przeciwbólowy),
  • neuroleptykami (lekami przeciwpsychotycznymi), np. pochodne fenotiazyny

  Czy po zastosowaniu Mozarin mogę prowadzić pojazdy?

  Lek Mozarin nie powoduje zaburzeń sprawności intelektualnej i psychoruchowej, jednak nie można wykluczyć wypływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn.

  Czy mogę stosować Mozarin będąc w ciąży?

  Decyzję o podaniu leku Mozarin w ciąży podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę korzyści dla matki jak i zagrożenie dla płodu. Badania wykazały, że depresja, lęki, nerwica i inne zaburzenia psychiczne u matki mają większy negatywny wpływ na płód (tzw. stres prenatalny), niż leki z grupy SSRI. Wykazano natomiast, że stosowanie escytalopramu w późnym okresie ciąży może zwiększyć ryzyko wystąpienia przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.

  Czy po zastosowaniu Mozarin mogę karmić piersią?

  Dane kliniczne mówią, że lek Mozarin jest względnie bezpieczny dla dziecka karmionego piersią przez matkę zażywającą lek. Escytalopram przenika do mleka matki, ale w bardzo małym stopniu, nie wypływając na rozwój dziecka. Jednakże decyzję o stosowaniu leku Mozarin należy podjąć po konsultacji z lekarzem.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Mozarin?

  Najczęściej występują w trakcie pierwszych dwóch tygodni leczenia, potem ulegają zmniejszeniu:

  • nudności,
  • bóle głowy,
  • zwiększenie masy ciała,
  • lęk, niepokój,
  • zmniejszenie libido (zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn)
  • bezsenność lub senność,
  • drżenia,
  • bóle mięśni      Rzadziej pojawiają się m.in

  • omdlenia,
  • przyspieszona akcja serca,
  • krwawienia z nosa, przewodu pokarmowego,
  • obrzęk,
  • łysienie,
  • akatyzja, czyli poczucie ciągłej potrzeby poruszania się,
  • artymia komorowa         Nagłe odstawienie leku Mozarin powoduje wystąpienie tzw. objawów odstawiennych: zawroty głowy, zaburzenia czucia (wrażenie porażenia prądem elektrycznym), pobudzenie, niepokój, splątanie, pocenie się, kołatania serca, drażliwość, zaburzenia widzenia.

  Skład Mozarin

  Substancja czynna: escytalopram w dawce 5, 10, 15 lub 20 mg (w postaci szczawianu).

  Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, kroskameloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza 6cP, dwutlenek tytanu, makrogol 400

  Jak przechowywać Mozarin?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Mozarin

  Skład Mozarin

  Substancja czynna: escytalopram w dawce 5, 10, 15 lub 20 mg (w postaci szczawianu).

  Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, kroskameloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza 6cP, dwutlenek tytanu, makrogol 400

  Kto może wystawić receptę na Mozarin?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Mozarin

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Mozarin

  Dostępność Mozarin w aptekach

  Wszystkie opakowania Mozarinw 89% aptek
  28 tabletek = 2 blistryw 78% aptek

  Ulotka produktu Mozarin

  Mozarin
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Mozarin (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy