Oryginalna ulotka dla Melatonina + B6
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Melatonina (melatonin)

+

pyridoxine

Opakowanie

30 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, leki psycholeptyczne, leki nasenne i uspokajające (kategoria ATC N05CH).

Ulotki Melatonina + B6 dla opakowania 30 tabletek.

Wybrany dokument Melatonina + B6:
Dokument z 2021-05-01
PDF
dokument PDF dla Melatonina + B6

Podgląd dokumentu PDF Melatonina + B6

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-05-01

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Melatonina+B6_ulotka

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać .
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

MELATONINA + B6, 3 mg + 10 mg, tabletki

Melatoninum + Pyridoxini hydrochloridum

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek MELATONINA + B6 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MELATONINA + B6

3. Jak stosować lek MELATONINA + B6

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek MELATONINA + B6

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek MELATONINA + B6 i w jakim celu się go stosuje

Lek MELATONINA1 + B6 składa się z dwóch substancji czynnych –melatoniny i chlorowodorku pirydoksyny (witaminy B6)..

Melatonina jest hormonem wytwarzanym w organizmie jest przez gruczoł – szyszynkę, zlokalizowany w ośrodkowym układzie nerwowym. Hormon ten odgrywa ważną rolę w regulacji biologicznego rytmu dobowego. Reguluje godziny snu i czuwania w ciągu doby.

Pirydoksyna bierze udział w przemianach metabolicznych organizmu. Dawka chlorowodorku pirydoksyny jest większa niż dzienne zapotrzebowanie na witaminę B6 i jest najmniejszą spośród dawek zalecanych przy niedoborach witaminy B6.

Wskazania do stosowania Lek MELATONINA + B6 jest wskazany jako środek pomocniczy w zaburzeniach snu, związanych ze zmianą stref czasowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MELATONINA + B6

Nie należy stosować leku MELATONINA + B6:

 • w nadwrażliwość na składniki leku;
 • w okresie ciąży i karmienia piersią;
 • po spożyciu alkoholu;
 • w chorobach wątroby;
 • w depresji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek MELATONINA + B6

 • w przypadku osób z zaburzeniami czynności układu immunologicznego, z zaburzeniami hormonalnymi lub padaczką.

Należy zapytać lekarza, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku u dzieci Lek MELATONINA + B6 nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Stosowanie leku MELATONINA + B6 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie należy stosować leku MELATONINA + B6 w chorobach wątroby.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku MELATONINA + B6 w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku MELATONINA + B6 w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zastosowaniu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek zawiera sorbitol2.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Inne leki i MELATONINA + B6

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się równoczesnego stosowania z lewodopą (lek stosowany w chorobie

Parkinsona), gdyż działanie przeciwparkinsonowe lewodopy jest usuwane już przez dawkę 5 mg pirydoksyny podawanej doustnie. Nie dotyczy to połączenia karbidopa-lewodopa.

Witamina B6 może zmniejszać stężenie fenytoiny3 w surowicy krwi.

3. Jak stosować lek MELATONINA + B6

W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych:

 • 2 dni przed wylotem na wschód, przyjąć 1 tabletkę (3 mg) wieczorem, pół godziny przed snem. Po przylocie przyjmować przez 4 dni po 1 tabletce pół godziny przed snem.
 • W przypadku lotów na zachód po przylocie przyjmować przez 4 dni po 1 tabletce pół godziny przed snem.

Skutki działania leku obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie dwóch tygodni stosowania.

Tabletki należy przyjmować doustnie, popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej dawki leku MELATONINA + B6 niż zalecana

Stosowanie dużych dawek witaminy B6 może być przyczyną zaburzeń przewodu pokarmowego, niedoboru kwasu foliowego i reakcji skórnych.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku MELATONINA + B6

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane.

Wydaje się, że melatonina rzadko wywołuje objawy niepożądane. W rzadkich przypadkach, w trakcie terapii mogą wystąpić bóle głowy, senność, uczucie dezorientacji; może też dojść do obniżenia temperatury ciała.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek MELATONINA + B6

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnymi niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

6. Zawartość opakowania i inne informacje

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Co zawiera lek MELATONINA + B6

 • Substancjami czynnymi leku są: melatonina (3 mg) i pirydoksyny chlorowodorek (10 mg)
 • Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, sorbitol, kwas stearynowy

Jak wygląda lek MELATONINA + B6 i co zawiera opakowanie

Tabletki w blistrze z folii PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

W pudełku znajduje się 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.) lub 60 tabletek (6 blistrów po 10 szt).

Podmiot odpowiedzialny ELJOT IZYDOR JAN LENARCZYK ul. Świetlana 18 05-540 Zalesie Górne

Wytwórca: Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

39 - 300 Mielec

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

ELJOT IZYDOR JAN LENARCZYK ul. Świetlana 18 05-540 Zalesie Górne

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/agomelatyna

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/sorbitol

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/fenytoina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.