---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Janumet 50 mg/1000 mg

lek na receptę, tabletki powlekane,

Metformina (metformin)

,

Sitagliptyna (sitagliptin)

, Merck Sharp & Dohme

Opakowanie:

Koszyk:

Nie mamy dokumentów wybranego typu dla żadnego z opakowań Janumet 50 mg/1000 mg.

Zmień dokument na 56 tabletek (charakterystyka produktu)zmień