---

Oryginalna ulotka dla Homeoplasmine

produkt dostępny bez recepty, maść, Boiron

homeopatia

Opakowanie:

18 gramów
w 29% aptek, od 16,49 zł do 28,99 zł

Koszyk:

Ulotki Homeoplasmine dla opakowania 18 gramów.

Wybrany dokument Homeoplasmine:
Dokument z 2023-11-05
PDF
dokument PDF dla Homeoplasmine

Podgląd dokumentu PDF Homeoplasmine

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-11-05

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Homeoplasmine, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Homeoplasmine i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Homeoplasmine

3. Jak stosować Homeoplasmine

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Homeoplasmine

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Homeoplasmine i w jakim celu się go stosuje

Homeoplasmine jest lekiem o działaniu antyseptycznym i gojącym stosowanym w przypadkach podrażnień skóry, takich jak: niewielkie zranienia, zadrapania, otarcia naskórka, skaleczenia, pęknięcia skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Homeoplasmine

Kiedy nie stosować Homeoplasmine

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ze względu na obecność kwasu borowego nie należy stosować maści u młodzieży i dzieci ani na skaleczenia zainfekowane. Nie stosować na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Maści nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień. Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się po upływie

1 tygodnia od momentu zastosowania leku oraz w przypadku pojawienia się zaczerwienienia naskórka, należy zaprzestać stosowania maści i zasięgnąć porady lekarza.

Homeoplasmine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na obecność kwasu borowego nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Homeoplasmine zawiera kwas borowy

Ze względu na obecność w składzie kwasu borowego, nie należy stosować maści na duże powierzchnie skóry lub na otwarte rany (przede wszystkim na oparzenia) ani do opatrunków ochronnych.

3. Jak stosować Homeoplasmine

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować na skórę.

Zalecana dawka to:

Dorośli: niewielką ilość maści nanosić 1-3 razy dziennie na oczyszczoną powierzchnię zranionej skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Homeoplasmine

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Homeoplasmine

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U noworodków i małych dzieci kwas borowy1 wywoływał poważne działania niepożądane.

Objawy skórne (rozległe i nasilone zaczerwienienie skóry, złuszczanie z początkowym rumieniem, występującym zwłaszcza na poziomie pośladków lub ust) wymagają konsultacji z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Homeoplasmine

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25˚C.

Nie stosować dłużej niż 1 rok po pierwszym otwarciu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubce.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności jest na pudełku poprzedzony skrótem EXP.

Numer serii jest na pudełku poprzedzony skrótem Lot.

https://smz.ezdrowie.gov.pl/�

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Homeoplasmine

Substancjami czynnymi są: Calendula officinalis TM 0,1 g; Phytolacca decandra TM 0,3 g;

Bryonia TM 0,1 g; Benzoe TM 0,1 g; Acidum boricum 4,0 g w 100 g maści.

Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda lek Homeoplasmine i co zawiera opakowanie

Tuba laminowana (polietylen/kopolimer i aluminium) z zakrętką z polipropylenu w pudełku tekturowym.

Zawartość opakowania 18 g lub 40 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do krajowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Boiron Sp. z o.o.

tel. … fax: … e-mail: …

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2023


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_borowy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.