Oryginalna ulotka dla Alliofil

produkt dostępny bez recepty, tabletki powlekane,

Czosnek zwyczajny (allium sativum)

,

Pokrzywa zwyczajna (urtica dioica)

, Herbapol Poznań

Opakowanie:

30 tabletek
w 51% aptek, od 9,09 zł do 12,99 zł

Koszyk:

Ulotki Alliofil dla opakowania 30 tabletek.

Wybrany dokument Alliofil:
Dokument z 2022-12-29
PDF
dokument PDF dla Alliofil

Podgląd dokumentu PDF Alliofil

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2022-12-29

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ALLIOFIL

Allii sativi bulbus + Urticae folium

200 mg + 53,5 mg tabletka dojelitowa

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Alliofil i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alliofil

3. Jak stosować lek Alliofil

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Alliofil

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Alliofil i w jakim celu się go stosuje

Alliofil jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Tradycyjnie lek Alliofil stosuje się profilaktycznie oraz wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe).

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alliofil

Kiedy nie stosować leku Alliofil

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Alliofil,
  • jeśli pacjent jest uczulony na związki siarkowe,
  • jeśli pacjent ma niewydolność wątroby, astmę oskrzelową lub alergię pokarmową.

Związki siarkowe czosnku wydalane są przez skórę z potem oraz przez płuca, co w konsekwencji powoduje zmianę zapachu skóry i oddechu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania preparatu Alliofil związki siarkowe wydalane są przez skórę z potem i przez płuca. Powoduje to zmianę zapachu skóry i oddechu.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie leku u młodzieży poniżej 18 lat wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Alliofil a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami. Istnieje jednak możliwość interakcji z niesterydowymi środkami przeciwzapalnymi. Alliofil może wzmagać działanie leków przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych.

Stosowanie leku Alliofil z jedzeniem i piciem

Zaleca się przyjmowanie leku po jedzeniu. Tabletki należy połykać w całości.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie zaleca się również stosowania w okresie karmienia piersią, ponieważ związki siarkowe czosnku przechodzą do mleka matki powodując zmianę jego zapachu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Alliofil

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 1 tabletce.

Wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe): dorośli

3 razy dziennie 1 do 3 tabletek. Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać tabletek.

Czas stosowania: W celach profilaktycznych lek można stosować bez konsultacji z lekarzem do 6 miesięcy. W przypadku stosowania leku w celach leczniczych w stanach przeziębieniowych jeśli objawy nie poprawią się po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku u dzieci. U młodzieży dopuszcza się stosowanie leku po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej dawki leku Alliofil niż zalecana

Brak danych o objawach przedawkowania. Przedawkowanie zwiększa ryzyko wystąpienia i nasilenia działań niepożądanych.

Pominięcie zastosowania leku Alliofil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Alliofil

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Alliofil może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie oddechowych i skórnych odczynów alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Jeśli nasili się jakiekolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 48

22 49 21 301, fax 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Alliofil

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Nie stosować leku Alliofil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Alliofil

Substancjami czynnymi leku są: 200 mg Allium sativum L., bulbus (cebula czosnku) i 53,5 mg Urtica dioica L., folium (liść pokrzywy).

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną z krzemionką koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, powidon, kroskarmelozę sodową, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, glikol propylenowy , lak indygotyny E 132, lak żółcieni chinolinowej E 104.

Jak wygląda Alliofil i co zawiera opakowanie Lek Alliofil jest w postaci tabletek dojelitowych.

Dostępne opakowanie zawiera 2 blistry Al/PVC po 15 tabletek w kartoniku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polska Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań tel. + 48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Treść etykiety na opakowaniu bezpośrednim (blister).

ALLIOFIL

Allii sativi bulbus + Urticae folium tabletka dojelitowa, 200mg +53,5 mg

Lot: EXP: Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

Tekst oznakowania opakowania zewnętrznego (kartonika na blistry).

ALLIOFIL

Allii sativi bulbus + Urticae folium

200 mg + 53,5 mg tabletka dojelitowa wspomaga w infekcjach górnych dróg oddechowych

Produkt przeznaczony dla dorosłych.

30 sztuk Alliofil jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce.

Skład:

Substancje czynne: 1 tabletka zawiera: sproszkowaną cebulę czosnku (Allii sativi bulbus) 200 mg;

sproszkowany liść pokrzywy (Urticae folium) 53,5 mg.

Sposób stosowania i droga podania:

W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 1 tabletce.

Wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe): dorośli 3 razy dziennie 1 do 3 tabletek. Lek przyjmować po głównych posiłkach.

Lek wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Termin ważności (EXP):

Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

Nr serii (Lot):

Pozwolenie nr R/0062 Kod EAN UCC:

Nazwa produktu leczniczego w systemie Braille'a ALLIOFIL Alliofil jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Tradycyjnie lek Alliofil stosuje się profilaktycznie oraz wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe).

ALLIOFIL

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.