Oryginalna ulotka dla Hamamelis-Homaccord
krople

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

100 mililitrów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (100 mililitrów).

Zmień dokument na 30 mililitrów (ulotka)zmień

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hamamelis - Homaccord krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Hamamelis - Homaccord i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hamamelis - Homaccord

3. Jak przyjmować lek Hamamelis - Homaccord

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Hamamelis - Homaccord

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hamamelis - Homaccord i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Hamamelis - Homaccord jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w objawach towarzyszących żylakom kończyn dolnych, takich jak: świąd, pieczenie, uczucie ciężkości nóg.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hamamelis - Homaccord

Kiedy nie przyjmować leku Hamamelis - Homaccord

  • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)
  • w przypadku uczulenia na ostropest plamisty (Silybum marianum) lub inne rośliny z rodziny złożonych (Compositae)

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych badań dotyczących zastosowania leku u dzieci, lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 12 lat.

2 -

Hamamelis - Homaccord a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Hamamelis - Homaccord z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Hamamelis - Homaccord powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Hamamelis - Homaccord zawiera etanol

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

3. Jak przyjmować lek Hamamelis - Homaccord

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hamamelis - Homaccord

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Hamamelis - Homaccord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Hamamelis - Homaccord

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3 -

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Hamamelis - Homaccord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hamamelis - Homaccord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hamamelis - Homaccord

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Hamamelis - Homaccord są: 0,8 g Hamamelis virginiana D2 0,8 g Hamamelis virginiana D30 0,8 g Hamamelis virginiana D200 0,2 g Silybum marianum D6 0,2 g Silybum marianum D30 0,2 g Silybum marianum D200

Pozostałe składniki: etanol, woda oczyszczona.

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Hamamelis - Homaccord i co zawiera opakowanie

Hamamelis - Homaccord jest przezroczystym, bezbarwnym do jasno żółtego koloru roztworem o zapachu alkoholu.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego, z kroplomierzem i zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

4 -

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48 (22) 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: mm/rr

Logo firmy -Heel

Kod opakowania

Hamamelis - Homaccord Stosowanie Hamamelis - Homaccord z jedzeniem i piciem

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.